Eesti ettevõtjad valivad Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni algatusel juba alates 1993.aastast „Ettevõtluse Sõbra“.  2022.aasta kandidaatide esitamine on alanud!

Tiitel antakse organisatsioonile või eraisikust riigi-, ühiskonna- või poliitikategelasele väljapaistvate saavutuste ja teenete eest eraettevõtluse, ja eriti väikeettevõtluse edendamisel.

Kandidaatide esitamise õigus on kõigil Eestis registreeritud ettevõtetel ja nende juhtidel! Samuti saavad oma tiitlikandidaadi üles seada Eestis tegutsevad ettevõtjate esindusorganisatsioonid ja EVEA.

Kandidatuuri ülesseadmisel peab põhjendama, milliste teenete ja saavutuste eest on vastav isik või organisatsioon “Ettevõtluse Sõbra” aunimetuse saamiseks esitatud. „Ettevõtluse Sõbra“ tiitli statuudiga saab tutvuda siin:    https://evea.ee/evea-ettevotluse-sobra-nimetamise-statuut/

Kandidaadid palume esitada hiljemalt 20. jaanuariks 2023, aadressile: evea@evea.ee.

 

2021.aasta “Ettevõtluse Sõber” tiitli pälvis Raivo Vare ülevaatlike, ettevõtjate vaatevinklist lähtuvate majanduskokkuvõtete ja analüüside eest.

Raivo Vare: „Olen üllatunud ja meelitatud selle auväärse tiitli omistamisest nii olulise organisatsiooni nagu EVEA poolt. Eesti majandus seisab väike- ja keskmiste ettevõtete õlul ja nende käekäigust sõltub meie arengu edukus rohkem, kui me arvata suudame. Mul on heameel, et olen saanud omalt poolt pisut abiks olla“

Varasematel aastatel on “Ettevõtluse Sõber” tunnustuse saanud Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik, EV100 juhtrühm ja korraldustoimkond, Maksumaksjate Liidu juht Lasse Lehis, president Lennart Meri, Eesti Panga president Siim Kallas, majandusministrid Toomas Sildmäe, Liina Tõnisson ja Juhan Parts, justiitsminister Rein Lang, ajakirjanikud Igor Rõtov ja Avo Kokk ja mitmed teised avalikku elu tegelased ja institutsioonid.

 

Kommentaarid