Skip to main content
11 mai, 2016

EVEA osaleb ettevõtja töötajate üle-euroopalises vahetusprogrammis

11 mai, 2016
EVEA osaleb ühena 19 riigi hulgas riikidevahelise väike ja keskmise suurusega ettevõtjate (edaspidi VKE) vahendusprogrammis. Euroopa Komisjon peab VKEsid väga tähtsaks majanduse edendajaks, kuna Euroopa Liidu kõikidest ettevõtjatest on just VKEde osakaal 99% ning paari viimase aastaga on just VKEd loonud 85% uutest töökohtadest. Seetõttu on Euroopa Komisjon ellu kutsunud projekti nimega „MobiliseSME project“, mille eesmärgiks on vahendada Euroopas ettevõtjate kogemusi ning teadmisi. Projekti raames viiakse VKEde seas läbi küsitlus, millega täpsustatakse ettevõtjate hulk, kes on antud projektis osalemisest huvitatud. Projekti eesmärgiks on viia kokku 19 riigi huvitatud ettevõtjad, kes oleks valmis enda ettevõttes ajutiselt võõrustama teise riigi ettevõtja töötajat ja/või enda ettevõttest teise riigi ettevõttesse saatma töötaja, et mõlemad osapooled saaksid uusi kogemusi ning võib-olla ka partnersuhteid. Projekti ajagraafik on järgmine:
  1. 2016 aasta maikuus viiakse 19 riigi 100 000 VKE hulgas läbi küsitlus osalemise kohta;
  2. 2016 aasta juuni-juuli toimuvad fookusgruppide koosolekud;
  3. 2016 november kuni 2017 märts toimuvad maksimaalselt kahenädalased töötajate vahetused.
Projekti täpsema sisukirjelduse saab projekti kodulehelt (www.mobilisesme.com) ning peagi EVEA poolt välja saadetavast tutvustuskirjast. Kontakt: EVEA tegevjuht Raivo Altmets Lisainfo:  Kristi Hunt Kommunikatsioonidirektor e-post: kristi.hunt@evea.ee Mob. +3725222309