EVEA pani 2023.a. kevadel toimuvateks riigikogu valimisteks kokku memorandumi  „EVEA Platvorm 2023+“. Platvormis kajastuvad väikeettevõtluse olulisimad teemad ning veel sel aastal kohtutakse poliitikutega, et platvormi tutvustada.

Kohtumiste peamine eesmärk on: väikeettevõtluspoliitika iga partei valimisprogrammi!

Platvormi seisukohad pakuvad erakondadele erinevaid lahendusi ettevõtluse ja eelkõige väikeettevõtluse tulevikuvaates.

Eesti vajab väikeettevõtluspoliitikat! Väikeettevõtlus on majanduse alus ja ilma väikeste ettevõteteta ei sünni suuri.

EVEA president Ille Nakurt Murumaa võtab platvormi ja poliitikutega kohtumise eesmärgi kokku:

„Kutsume riigi otsustajaid üles väärtustama väikeettevõtjaid kui majanduse kandvat jõudu.“ ning lisab „Me pakume erakondadele võimaluse silmast silma kohtumisteks, et saaksime oma ideid paremini tutvustada. On oluline, et Eesti suurim ettevõtjate organisatsioon suhtleb vahetult poliitikutega ning pakub neile ettevõtluspoliitikaks lahendusi. Lihtne on küsida toetusi või öelda, kuidas mitte teha.  Meie pakume lahendusi ning tutvustame, mida riik ja väikeettevõtjad saavad teha, et Eesti elu edeneks.“

EVEA Platvorm 2023+ on memorandum, kus toodud väikeettevõtjate soovid ja ootused tulevasele Riigikogule ja valitsusele ettevõtlus-, tööturu-, maaelupoliitika, riigi ja Euroopa Liidu suhete, sealhulgas maksupoliitika teemal. Memorandumis käsitleme kõiki olulisi valdkondi: õigusloome ja sotsiaalpartnerlus;  maksud;  tööturg ja töösuhted;  haridus; väikeettevõtluspoliitika ja finantseerimine;  energeetika ja rohepööre; regionaalpoliitika; turg ja selle toimimine.

„Eesti vajab väikeettevõtluspoliitikat ning sellega käsikäes regionaalpoliitikat – ettevõtlus on regionaalse arengu peamine tagaja ning ükski rahvusvaheline korporatsioon ei suuda tagada elu Eesti maapiirkondades – seda saab teha ainult kohalik väikeettevõtlus,“ on Ille Nakurt-Murumaa lühike sõnum otsustajatele. Ja jätkab: „väikeettevõtjad peavad olema Eestis nähtaval ning neil peab olema õigus kaasa rääkida  – väikeettevõtjad peavad olema kaasatud sotsiaaldialoogi ametliku sotsiaalpartnerina“.

Ettepanekud kohtumisteks saadeti kõikidele erakondadele, kes on avalikult teada andnud 2023. aasta Riigikogu valimistel kandideerimisest. Kohtumised on plaanis läbi viia veel 2022 aasta sees.

Kohtumiste tulemustest teavitab EVEA jooksvalt oma liikmeid.  Kohtumiste lõpuks koostab EVEA enda liikmetele ja kõigile väikestele ning keskmistele ettevõtjatele ülevaate erakondade programmides kajastatud väikeettevõtluse olulistest teemadest. Kokkuvõtte abil saavad ettevõtjad ülevaate erakondade programmides kajastamist leidnud EVEA Platvorm 2023+ teemadest  ja seeläbi parema teadmise erakondade tahtest väikeettevõtluspoliitikat rakendada, et teha oma informeeritud otsus valimistel.

 

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon  (EVEA) seisab väikeettevõtluse eest, tegutsedes väsimatult väikestele ja keskmistele ettevõtetele paremate ettevõtlustingimuste loomise nimel.

EVEA platvorm 2023+ terviktekst on leitav siit

 

EVEA volikogu

Oktoober 2022

Kommentaarid