Skip to main content

EVEA uueks presidendiks valiti Ille Nakurt-Murumaa

17 juuni, 2022
Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni üldkoosolekul arutati organisatsiooni arengu üle, seati lähituleviku sihte  ja toimusid korralised volikogu valimised. Ühes volikoguga valis üldkoosolek organisatsioonile järgmiseks 2 aastaks presidendi ja asepresidendid. EVEA üldkoosolek valis 13-liikmelise volikogu ja presidendiks Ille Nakurt-Murumaa. Asepresidentideks kinnitati Marina Kaas ja Kaul Nurm. Üle poole volikogu koosseisust on uued liikmed ning volikogus on esindatud väga lai valik tegevusalasid ja kompetentse. Erinevalt ettevõtluse statistikast, on EVEA volikogus meeste-naiste osakaal peaaegu võrdne, kerge naisettevõtjate ülekaaluga 7:6. EVEA- d presidendina viimased kaks volikogu koosseisu – kokku 4 aastat juhtinud Heiki Rits kommenteerib juhtkonna vahetust: „EVEA on dünaamiline organisatsioon, mille juhtimine toimib täielikult ettevõtjate vabatahtliku töö najal. Oleme kõik ise tegutsevad väikeettevõtjad, mõned meist – isegi rohkem, kui ühes valdkonnas. Ühiskondlik töö esindusorganisatsiooni eesotsas tähendab märkamisväärset lisakoormust ja vastavalt vähem tähelepanu oma isiklikule ärile ja tegemistele. Seepärast on EVEAs heaks tavaks volikogu koosseisu ja  presidendi  rotatsioon. See tagab pideva uue energia ja ideede juurdevoolu. Samas hindame kõrgelt organisatsioonilist järjepidevust ja säilitame traditsioone, seega väga radikaalseid  juhtorganite muudatusi püüame vältida. Olen veendunud, et Ille Nakurt-Murumaa, kes on aktiivselt panustanud EVEA tegevusse juba kahes volikogu koosseisus, saab suurepäraselt hakkama EVEA presidendi ametis.“ Uueks EVEA juhiks valitud Ille Nakurt-Murumaa ütles astudes ametisse: „EVEA väikeettevõtjate esindusorganisatsioonina on oluline nii ettevõtjatele kui ka riigile. Just väikeettevõtjad on kogukonna hoidjad ja seega regionaalpoliitika tugisambad. Selleks, et meie mõju oleks vastavuses meie panusega, on EVEA lähiaastate strateegiline eesmärk saada ametlikuks sotsiaalpartneriks. Väikeettevõtjatel on õigus ja kohustus rääkida kaasa ühiskonnaelu olulistel teemadel ning samuti õigus eeldada, et meiega arvestatakse otsuste tegemisel, mis meid otseselt ja vahetult puudutavad. On ebaõiglane, kui riik käsitleb ametlike sotsiaalpartneritena vaid väikest osa tööandjatest ning töötajatest. Suurus pole oluline –  nii, nagu ookean koosneb lugematust hulgast veepiiskadest, koosneb EVEA ja kogu Eesti ettevõtlus tuhandetest väikestest ettevõtetest. Koos oleme suur jõud“ Ille Nakurt-Murumaa on hariduselt jurist, kes on spetsialiseerunud tööõiguse ja ohutuse valdkonnale. Ta on lõpetanud Tallinna Majandustehnikumi ning kõrghariduse omandanud  Õigusinstituudis. Valdkonnas tegev alates 1995. aastast, on Ille alates 2011. aastast ettevõtja, ohutusalast ja juriidilist nõustamist ja koolitust pakkuva ettevõtte Tondihobu OÜ juht ja omanik. EVEA volikogu liikmed järgmiseks kaheks aastaks on väikeettevõtjad Ille Nakurt-Murumaa (Tondihobu OÜ), Heiki Rits (Outsourcing Partner OÜ), Marina Kaas (ManNet Partners Baltics OÜ),  Kaul Nurm (OÜ Masmeko), Kaarel Kais (Advokaadibüroo Premium OÜ), Elo Kallas (Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit), Mait Ruut (Raditex OÜ), Kadri Kullman (Dimela AS), Mae Kuldva (Reisibüroode Liit), , Kertti Viru (Juuksurite Ühendus MTÜ), Märt Meesak (Parim Seltskond OÜ, Ida-Viru Turismiklaster), Siiri Sänn (Uued Tulud OÜ), Andres Pästlane (Eesti turismibusside ühing MTÜ/Artengo OÜ). Foto:Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni uus volikogu EVEA on seisnud juba 33 aastat väikese ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) huvide eest, olles täna Eesti suurim sektoriülene ettevõtjate esindusorganisatsioon üle 6000 liikmega.   Kontakt: Ille Nakurt-Murumaa EVEA president E-post: Ille@evea.ee