Skip to main content
06 september, 2022

EVEA seisukoht haigushüvitiste korra muutmisest (5.09.2022)

06 september, 2022
Tervise- ja tööministri Peep Petersoni ettepanek muuta haigushüvitise maksmine teisest haiguspäevast püsivaks on läbi mõtlemata ning väikeettevõtjaid kahjustav. Septembrikuu esimest töönädalat alustas tervise- ja tööminister hr Peep Peterson ettevõtjate ehmatuseks järjekordse läbimõtlemata ideega –  ta läheb JUBA neljapäeval valitsusse ettepanekuga muuta püsivaks koroonapandeemia ajal kehtinud ajutine kord, et haigushüvitist hakatakse maksma juba teisest haiguspäevast (https://www.err.ee/1608706099/peterson-tahab-teise-haiguspaeva-huvitamise-muuta-ajutisest-pusivaks). EVEA president Ille Nakurt-Murumaa on imestunud: „Minister kinnitab veendunult, et muudatus tähendab riigile 20 miljonit lisakulu kuid tööandjatele ei maksa see suurt midagi kuna tööandjad olevat senise ajutise korraga juba kenasti harjunud?! Ettevõtjana ning enam kui 6000 väike- ja keskmist ettevõtjat ühendava EVEA presidendina olen väga häiritud viisist, kuidas minister jõupositsioonilt, ilma analüüsita ning ettevõtjate ülekaalukat enamust kaasamata tahab senise „konna-keetmise-poliitika“ kiirkorras ja jõuga tähtajatuks muuta.“ Ka ei ole EVEA president rahul kaasamisega ministeeriumi poolt: „EVEA juhina ja väikeettevõtjana,  esindades suurimat ettevõtjate rühma ettevõtlusmaastikul – väikesi ja keskmiseid ettevõtjaid, pean vältimatuks, et Eesti Tööandjate Keskliidu (ETKL) kõrval on aruteludesse kaasatud ka väikeettevõtjaid esindav EVEA.“ ütleb Nakurt- Murumaa. „Ministri arvates on ettevõtja nagu robot, kes (erinevalt töötajatest, kes iga nohuga peavad haiguslehele jääma) on alati valmis töökohustusi täitma (väikeettevõtja teatavasti asendab sageli ise oma haiguslehele jäänud töötajat), vastutab igal ajal kogu ettevõtte tegevuse eest, on väsimatu, ei vaja puhkust ega jää haigeks, ning tema pere ei vaja teda. Tegelikus elus on ka ettevõtjate inimvõimetel siiski teatud piirid. Minister aitab tõhusalt kaasa, et energiakriisi kõrval järjekordseid lisakoormisi kaela saavad väikeettevõtted pankrotistuvad ja ministri loodetud heaolu asemel kaotavad töötajad lihtsalt töö.“ leiab Nakurt-Murumaa ja tuletab meelde, et ettevõtjate jaoks ei saa ajutine kriisilahendus lõpmatuseni kesta „Tuletan meelde, et tööandjad juba maksavad töötasult sotsiaalmaksu ning kriisiolukorras (koroonakriisist energiakriisi ilma vahepeatusteta) kus ellujäämine küsimärgi all, ei jaksa paljud tööandjad haigushüvitise maksmisega seotud lisakulu  kanda“. Kolm põhjust miks Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni arvates ministri plaan ei tööta:
  1. Puudub seni ajutisena kehtinud korra mõju ja kulude analüüs – keskmine haiguslehe kestus, töötajate käitumisharjumused ning tööandjate tegevusvõimalused haiguslehel olevate töötajate asendamiseks, tööandja ja Haigekassa kulude dünaamika enne ajutise korra rakendamist vs. ajutise korra ajal;
  2. Puudub haiguslehtede kasutamise analüüs ajutise korra rakendamise eel ja järel ning prognoos algaval sügis-talvisel perioodil, arvestades, et haiguslehtedele lisaks ka koroona-karantiinilehed asenduvad nüüd tavaliste haiguslehtedega;
  3. Puudub analüüs – millised oleksid kulud ja milline tervisemõju, kui haiguspäevade helde hüvitamise (mis paratamatult loob pinnase kuritarvitusteks) asemel kaaluks riik näiteks gripivaktsiini tasuta kättesaadavaks tegemist sarnaselt koroonavaktsiinile.
  EVEA on väike ja keskmisi ettevõtteid esindav organisatsioon. EVEA ühendab enam kui 6000 ettevõtet ja sellega on EVEA suurim ettevõtteid esindav organisatsioon Eestis. Kogu Eesti ettevõtetest on  väikeettevõtteid  ligi 99% ehk valdav enamus.