Skip to main content

Teenusedisainikoolitus väikeettevõtjatele

28. mai 2024 | 09:00 16:30
Nordic Hotel Forum, Tallinn

Koolituse eesmärk: anda väikeettevõtjatele aktiivõppe meetodil baasteadmised ja praktilised oskused teenuskeskse mõtlemise, teenusedisaini meetodite ja töövahendite rakendamiseks. 28.05.2024 09:00 – 28.05.2024 16:30 Tallinna Strateegiakeskuse Ettevõtlusteenistus Nordic Hotel Forumi konverentsikeskus Viru väljak 3, Tallinn Koolitus 8 akadeemilist tundi 35,00 € https://taotlen.tallinn.ee/teenus/teenusedisainikoolitus Koolitusel käsitletavad teemad: – Sissejuhatus disaini, disainmõtlemisse, teenusedisaini – Empaatia loomine kliendiga, uuringuplaan, klientide kaasamine arendustegevusse (vaatlus, intervjuud, koosloome töötoad) – Jobs to de done (JTBD) teooria – Kasutaja teekonna kaardistus – Väärtuspakkumine – Ringmajandus ja kestlik ärimudel Koolituse tulemusel osaleja: – teab, mis on kliendikeskne disainmõtlemine ja teenusedisain; – saab disaini tööriistade rakendamise kogemuse ja oskuse; – oskab paremini analüüsida oma lahendust kliendi seisukohast ja kasutada disainmõtlemise ja teenusedisaini tööriistasid meeskonnas oma toodete/teenuste arendamisel ja parendamisel; – mõistab klientide kaasamise vajadust; – oskab disainmõtlemise rakendamisel leida uusi (kliendi vajadustest lähtuvaid) lahendusi klientide probleemidele, koostada väärtuspakkumist ja kestlikku ärimudelit. Koolitaja Jane Oblikas on innovatsioonibüroo Design Minds asutaja ja disainmõtlemise treener. Janel on 25 aastane kommunikatsiooni- ja disainivaldkonnas töötamise taust. Viimased viis aastat on Jane disainmõtlemise treeneri, teenusedisaineri ja töötubade fassilitaatorina olnud kaasatud ca 100-s erinevas formaadis ja mõõdus disainmõtlemiseja/või teenusedisaini töötubadesse. Jane on kaasatud teenusedisaineri, koolitajana või disainijuhina mitmes arenguprogrammis, nt Ringdisaini meistriklass ja Disaini meistriklass. Koolituse maksumus: 35 eurot (hind sisaldab loengumaterjale, kohvipause ning lõunat hotelli restoranis)