Skip to main content

Hinnastamine ja hinnakujunduse alused väikeettevõtjale

14. mai 2024 | 09:00 16:30
Nordic Hotel Forum, Tallinn

Koolitus on suunatud alustavatele ja ka juba tegutsevatele ettevõtjatele, juhtidele ja raamatupidajatele, kes puutuvad igapäevaselt kokku hinnastamise, hinnakujunduse ning äristrateegiate loomisega. Koolitus sobib nii tootmisettevõtetele kui ka teenuseid pakkuvatele organisatsioonidele. 14.05.2024 09:00 – 14.05.2024 16:30 Tallinna Strateegiakeskuse Ettevõtlusteenistus Nordic Hotel Forumi konverentsikeskus Viru väljak 3, Tallinn Koolitus 8 akadeemilist tundi 35,00 € Registreerimine: https://taotlen.tallinn.ee/teenus/hinnakujunduse-koolitus Koolituse eesmärgiks on: Anda ettevõtjatele oskused ja teadmise hinnakujunduse põhimõtetest; – Õppida mõistma omahinna leidmise põhialuseid ning aru saada selle seostest kulude ning ettevõtja eesmärkidega; – Luua arusaam müügihinna kujundamisest kulu/tulu tasakaalu alusel ning turunduslikust vaatenurgast. Koolituse tulemusena osalejad: – Mõistavad hinnakujunduse põhiloogikaid; – Oskavad seostada ärimudelit toote/teenuse müügihinnaga; – Tunnevad erinevaid omahinna leidmise meetodeid; – Oskavad arvutada erinevatel viisidel omahinda; – Oskavad kujundada müügihinda lähtuvalt äristrateegiast. Koolitus on ülesehituselt teoreetilis-praktiline, hõlmates nii teooriat, mõisteid, arusaamu teemast kui ka  praktilisi ülesandeid. Koolituse teemad: – Hinnakujunduse põhialused; – Äristrateegia seosed müügihinnaga, erinevate kliendisegmentide käitumine ning nende ootused tootele/teenusele; – Kulud ja nende liigitus; – Erinevad kuluarvestuse meetodid; – Tasuvuspunkti ja ohutusvaru mõisted ning nende seosed hinnastamisega. Koolitaja, õppejõud, ettevõtja ja mentor Kristo Krumm on alates 2005. aastast igapäevaselt ametis erinevate ülikoolide koolitaja ja õppejõuna. Ettevõtluskogemus on tal aastast 1995. Ta on olnud seotud ligi 10 ettevõttega, alates energiatootmisest kuni koolitamiseni. Ta on praktik, kes toetub teoreetilistele teadmistele ning kogemustele. Tema peamised koolitusvaldkonnad on ettevõtlus, juhtimine ja meeskonnatöö, finantsjuhtimine ning turundus.