Skip to main content
21 juuli, 2017

Käisime Eesti eesistumist kaemas

21 juuli, 2017
Euroopa Liidu sotsiaal-, töö-, tervise- ja võrdõiguseministrite ning partnerorganisatsioonide mitteametlikul kohtumisel 21. juulil Kultuurikatlas avanes EVEAl võimalus olla meie katusorganisatsiooni UEAPME saatjaks. UEAPMEt esindas peasekretär Véronique Willems ja EVEAt kommunikatsioonijuht Virge Haavasalu. Eesti eesistumise raames korraldatud konverentsil arutati töö- ja pereelu paremat ühitamist. Eesti on selles vallas üsna eesrindlik võrreldes mõnede teiste ELi riikidega ja plaanis on lähiajal ka mitmed seadusemuudatused, mis peaks enam soodustama meeste enamat panustamist pereellu ja emade sujuvamat suundumist tööturule. Samas on meil siiski lahendamata probleem, et juhatusest liikmest isal ei ole õigust tasustatud isapuhkusele nagu töölepinguga töötaval isal. Seda teemat oleme ka varasemalt meedias tõstatanud. Samuti õnnestus meil tutvuda Euroopa Komisjoni töötuse-, sotsiaalküsimuste- ja tööhõivevoliniku Marianne Thysseniga ja temaga koos pildile saada. Lisaks kohtus UEAPME peasekretär Véronique Willems ka meie juhtkonnaga, kellega arutati lisaks Eesti eesistumise teemadele ka novembris Tallinnas toimuva väikeste- ja keskmistele ettevõtjatele suunatud assamblee üle ning EVEA liikmelisusega seonduvaid küsimusi.