Skip to main content
24 märts, 2022

Kes on ETTEVÕTLUSE SÕBER 2021?

24 märts, 2022
Pressiteade 24.03.2022 EVEA ootab kandidaate traditsiooniks kujunenud Ettevõtluse Sõbra tiitlile, kes paistis 2021. aastal eriliselt silma ettevõtluse toetaja ning Eesti elu edendajana. Aasta varem sai Ettevõtluse Sõbra tiitli pikaajalise, tasakaalustatud ja kvaliteetse majanduse ja ettevõtluse teemade kajastamise ning Eesti inimeste majandusharituse ja -teadlikkuse edendamise eest AS Äripäev. Nimetatud tiitlit valivad Eesti ettevõtjad EVEA algatusel alates 1993. aastast. “Ettevõtluse Sõbra” tiitel antakse aktiivsele riigi-, ühiskonna- või poliitikategelasele või organisatsioonile silmapaistvate teenete ja saavutuste eest era-, ja eriti väikeettevõtluse edendamisel. Kandidatuuri ülesseadmisel peab põhjendama, milliste teenete ja saavutuste eest on vastav isik või organisatsioon Ettevõtluse Sõbra aunimetuse saamiseks esitatud. Kandidaatide esitamise õigus on Eestis registreeritud ettevõtetel ja nende juhtidel, Eestis tegutsevatel ettevõtjate esindusorganisatsioonidel ja EVEAl endal. „Ettevõtluse Sõbra“ tiitli statuudiga saab tutvuda siin: https://evea.ee/evea-ettevotluse-sobra-nimetamise-statuut/ . Varasemalt on nimetatud tiitli teiste hulgas pälvinud Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik, EV100 juhtrühm ja korraldustoimkond, Maksumaksjate Liidu juht Lasse Lehis, president Lennart Meri, Eesti Panga president Siim Kallas, majandusministrid Toomas Sildmäe, Liina Tõnisson ja Juhan Parts, justiitsminister Rein Lang, ajakirjanikud Igor Rõtov ja Avo Kokk. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 15.04.2022. Kandidaate saab esitada kirjutades: evea@evea.ee. Ettevõtluse Sõbra tiitli saaja tehakse teatavaks maikuu jooksul. EVEA TAUST EVEA esindab otse- ja kollektiivliikmete kaudu üle 6200 ettevõtte, olles nii liikmete arvult kui esindatavat sihtgruppi arvestades suurim sektoriülene ettevõtjate katusorganisatsioon Eestis. EVEA on Eestis ainus puhtalt mikro-, väikeste ja keskmiste ettevõtete esindusorganisatsioon ja meie seisukohad on nii regionaalselt kui valdkondlikult laiapõhjalised ning käsitlevad väikeettevõtete vaadet oluliselt laiemalt, kui seda on vaid liikmeskonna huvid. Eesti ettevõtetest üle 99% on väikesed ja keskmised ettevõtted, 94% neist on mikroettevõtted. Enamik (üle 75%) Eesti töökohti, investeeringuid, maksulaekumisi ja eksporti tuleb just väikestelt ja keskmistelt ettevõtetelt. Kontakt: Marina Kaas, EVEA asepresident E-post: marina@evea.ee Telefon: 50 21 484 https://evea.ee