Mais 2023 toimus EVEA juhtkonnal mitmeid kohtumisi. 18.05 vesteldi rahandusministri Mart Võrklaevaga. EVEA juhid tutvustasid rahandusministrile oma seisukohti algatatud maksumuudatuste teemal ning tegid ministrile ettepaneku, toetada EVEA ettepanekut käibemaksukohustuslasena registreerimise piirmäära tõstmiseks ja töötuskindlustuse süsteemi laiendamiseks. Arutelu oli konstruktiivne ning lepiti kokku konsultatsioonide jätkumises automaksu teemal ning samuti iseendale tööandjaks olevate isikute (FIE-d, ühemehe-osaühingud) ettevõtlusvormi kaasajastamise teemal.

23.mail oli sisukas kohtumine regionaalministri Madis Kallasega, kellega arutati maapiirkondade väikeettevõtlusega seotud probleeme.

Samal päeval võttis EVEA president Ille Nakurt-Murumaa osa Riigikogu Rahanduskomisjoni istungist. Koosolek oli maksumuudatuste eelnõude 2. lugemiseks ettevalmistamise nn. kaasamisring. Kahjuks anti igale esindajale oma seisukohtede välja ütlemiseks ainult 5 minutit aega, mis ei ole piisav.

Kuigi lisaks ettevõtjate esindajatele olid koosolekule kutsutud ka eelnõu ettevalmistajad – Rahandusministeeriumi esindajad – siis nagu avalikkusele juba teada ja kohapeal ka kinnitust leidis – puuduvad asjakohased mõjuanalüüsid ning Riigikogul ei ole tänaseni selget teadmist, kas seadusemuudatuste vastuvõtmisega loodetud rahalaev riigieelarvesse ikka saabub.
EVEA on eelnõudele esitanud oma kirjalikud seisukohad ning meie ettepanekud:
-Mitte kiirustada maksumuudatustega ning jõustada läbikaalutud muudatused mõistlikul ajal – st mitte varem kui 2025;
-Tõsta käibemaksukohustuslaseks registreerimise piirmäära;
-Loobuda majutusteenuse käibemaksumäära hullumeelsest tõstmisest;
-Enne üksikisiku tulumaksumäära tõstmist teha asjakohane mõjuanalüüs ning hinnata sellega kaasneva palgasurve mõju tööturule ja majandusele laiemalt.

26.mail kutsusid EVEA endale külla erakond Parempoolsed. Arutleti, kuidas väikeettevõtetele anda võimalus kapitali juurdepääsuks, mida teha, et absurdsed regulatsioonid ei takistaks meie tööelu, kuhu üldse suundub töö olemus laiemalt ja kas oma ettevõttes ettevõtja üldse peaks olema töötaja või piisaks sellest, et ettevõtja ongi ettevõtja?

Kommentaarid