Skip to main content
27 august, 2019

Kosmoseprogrammi Eyes on Earth (Copernicus) tutvustus ettevõtjale rahvusraamatukogus. TASUTA!

27 august, 2019
Käimas on Copernicuse nn ringreis “Eyes on Earth”, mis tutvustab Euroopa kodanikele Copernicuse programme ja kaugseire võimalusi. Selle raames toimub 3. oktoobril programmi tutvustav üritus Eesti Rahvusraamatukogus, Tõnismägi 2, Tallinn. VAATA LÄHEMALT SIIN! Copernicuse programm on Euroopa Liidu üks kahest suurimast kosmoseprogrammist, mis kogub maismaalt, merelt ja atmosfäärist väärtuslikke andmeid, mida kasutatakse nii poliitikate planeerimisel ja elluviimisel kui üha aktiivsemalt ka ettevõtluses. Programmi Eyes on Earth Roadshow eesmärk on innustada osalejaid kaaluma uusi satelliidipiltidel ja mõõtmistel põhinevaid teenuseid ja rakendusi, lasta gruppides uurida selle praktilist poolt ning pakkuda teavet, mis võimaldab huvi korral seda ettevõtlusvõimalusena edasi arendada. Tallinnas toimuv üritus on viiest sarjast kolmas ja osa Euroopa Copernicuse maavaatlusprogrammist. Osalemine on tasuta ja eelnevat kogemust ega tehnilisi eriteadmisi ei eeldata. Küll on suhtluskeel inglise keel. Lisatud on näitena Rotterdami programmi kavand, kuid iga roadshow on kohandatud vastavalt piirkondlikele eripäradele ja ürituste toimumispaiga suutlikkusele. Aktiivset osalejate kokkusobitamist toetab app, mis teeb seda vastavalt osalejate profiilile, ja mis võimaldab planeerida 1: 1 kohtumisi, et ettevõtted saaksid üritusel oma aega maksimaalselt ära kasutada. Mida roadshow endast kujutab, vaata palun järgmist videot:     TAUST Copernicus on Euroopa Komisjoni algatus eesmärgiga parandada kaugseire andmete kvaliteeti ja kättesaadavust, võimaldada nende kasutamist otsustusprotsessis ja anda tõuge uute innovaatiliste kaugseire andmetel baseeruvate teenuste arendamiseks ettevõtjate poolt. Konverentsi käigus näidati väljatöötatud kaugseire lahendusi ja arutleti kaugseire andmete rakendamise üle erinevate probleemide lahendamiseks. Copernicuse programmi peamisteks ülesanneteks on kaugseire andmete võimalikult mitmekülgne kasutamine eelkõige poliitikakujundajate, -rakendajate ja -seirajate poolt, kuid programmi üheks sihtrühmaks on ka tavakasutajad. Just Copernicuse andmete rakendamiseks tavakasutusse julgustatakse ettevõtteid looma innovaatilisi kaugseire andmetel põhinevaid teenuseid. Programmi raames rahastab Euroopa Komisjon kuue põhiteenuse väljatöötamist ja käigushoidmist: Kokku planeeritakse Copernicuse programmi raames saata kosmosesse 10 satelliiti, mis aitaksid kaasa erinevate keskkonnaga, aga ka päästeoperatsioonide ja julgeolekuga seotud probleemide lahendamisele. Copernicusega seotud arendustöö on kaasatud mitmes erinevas meetmes ka EL teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisprogrammi Horisont 2020 (Keskkonna ning Kosmose jm valdkonnad, VKE meetmed jne). Allikas: Eesti Teadusagentuur Vaata lähemalt: https://kaugseire.ee/copernicus