Hea EVEA liige!

Oled lahkelt palutud EVEA korralisele üldkoosolekule, mis toimub 09.06.2021 kell 15:00 – 17:00 elektrooniliselt.

Osale kindlasti, vaatame tagasi ülikeerulisele koroona-aastale, ühise organisatsiooni kasvule ning õpime koos mõned praktilised nipid, kuidas oma tegevust moodsate digitööriistadega lihtsamaks ja efektiivsemaks muuta.

Koosoleku läbiviimiseks kasutatakse reaalajas toimuvat kahesuunalist sidet.

Koosoleku päevakord:

1.            Koosoleku juhataja ja protokollija valimine;

2.            EVEA juhatuse aruanne  2020. aasta tegevuse kohta;

3.            EVEA 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine;

4.            Ettekanne praktilisel teemal: „Digitööriistad väikeettevõtte igapäevase töö tõhustamiseks“, EVEA kollektiivliikme Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni esindajad,  Raditex OÜ konsultandid Mark Maslov ja Mait Ruut;

5.            Koosolekul tõstatatud küsimused (otsust vastu ei võeta)  ja vaba arutelu

 

Üldkoosolekule saad registreeruda

SIIN.

Tee seda palun hiljemalt 07.06.2021

 

Personaalne link koosoleku elektroonilisse keskkonda koos juhistega saadetakse kõigile registreerunutele hiljemalt koosoleku toimumise päeval (09.06.2021) kell 12.00 registreerimisel esitatud e-postiaadressile. Registreerunu vastutab e-postiaadressi esitamise ja selle õigsuse eest.

Koosolekul hääletamiseks on vajalik hääletustulemuse allkirjastamine (autentimine)  ID-kaardi, SMART-ID või Mobiil-ID abil. Hääletuskeskkonna kasutajajuhised saadetakse koos personaalse lingiga. Samuti toimub juhendamine jooksvalt koosoleku käigus.

Elektroonilisel hääletusel saavad osaleda EVEA liikmete seaduslikud esindajad või nende poolt volitatud isikud.

Kui Sa ise ei saa üldkoosolekul osaleda, palun volita mõnda EVEA liiget, keda tunned ja usaldad, et tagada koosolekul kvoorumi olemasolu.

Digitaalselt allkirjastatud volitused palume saata hiljemalt 07.06.2021 a e-posti aadressile evea@evea.ee  (volikirja näidis on siin).

 

Lugupidamisega

EVEA juhatus

Kommentaarid