Hea EVEA liige, kes Sa osaled riigihangetes, palun anna tagasisidet ja avalda arvamust, kui hästi on Sinu hinnangul riigihangete seadus ja riigihangete kord toiminud? Kas on mõni murekoht, mida annaks seaduse tasandil muuta? Või on lihtsalt alalised probleemid, mis teevad riigihangetes osalemise keeruliseks või lausa välistavad selle?

Mis on see valdkond ja piirkond, kus oled kandideeriund, kus peaks olukorda parandama? Võid kirjeldada ka konreetset hanget, kus probleemid ilmnesid. Hetkel on EVEAle teada mõnede väiketoidutootjate mured KOVide riigihangetelt.

Nimelt on rahandusministeerium asunud riigihangete seadust muutma ja seoses sellega pöördus ta teiste hulgas ka EVEA poole, et avaldaksime arvamust riigihangete seaduse muutmise väljatöötamise kavatsuse kohta, mida saad soovi korral lugeda SIIN. Seepärast küsime liikmete arvamust praegu toimiva seaduse kohta.

Palun anna tagasisidet hiljemalt 15. aprillil aadressile: virge@evea.ee. Suured tänud ette!

Miks ja mida on plaanis riigihangete seaduses muuta?

2017. aasta 1. septembril jõustus uus riigihangete seadus. Rahandusministeeriumi sõnul näitab seaduse rakendamises saadud tagasiside, et selles on vajalikud mõned muudatused, tagamaks seaduse eesmärkide parema saavutamise. Väljatöötamise kavatsuses kaardistati 11 valdkonda, kus on teada vajadus muudatuste tegemiseks ja koostati ettepanekud.

Plaanis on tehnilisemad muudatused, kontseptuaalseid ega põhimõttelisi uuendusi kavas ei ole. Olulisemate muudatustena vaadatakse üle kõigile riigihangetele laienevad näiteks ärisaladuse käsitlemist, pakkumuste avamisel teabe avaldamist ning põhjendamatult madala maksumusega pakkumusi puudutavad reeglid, et saavutada ühetaoline kohtlemine sõltumata menetlusliigist.

Lisaks on muudatusena välja pakutud, et hankijal tekib võimalus hankeleping üles öelda, kui lepingu täitmise käigus ilmneb, et ettevõtjal on kõrvaldamise alused. Samuti on kavas nõuda lepingu rikkumisest registri teavitamist enne hankelepingu lõppemist. Nendes erimenetlustes, milles seadus ei näe ette pakkumuste esitamise minimaalset tähtaega ja vaidlustamise tähtaega, soovitakse need kehtestada. Lihtsustusi kavandatakse ka vaidlustusmenetluses, avardades võimalusi menetlusi kokku liita või menetlust peatada.

Kuigi riigihangete seaduse muutmise seaduse väljatöötamise kavatsuse kohaselt on plaanis ainult tehnilised muudatused, siis EVEA teeb vajadusel ka kas kontseptuaalseid ja/või põhimõttelisi uuendusi nõudvaid ettepanekuid. Seepärast palume Sinu abi, kes Sa riigihangetega igapäevaselt või ka aeg-ajalt kokku puutud!

Väljatöötamise kavatsuse koostamisele eelnes rahandusministeeriumi sõnul 2018. aastal sihtrühmadelt (küll hanke korraldajatelt – nagu ilmneb seaduse väljatöötamise kavatsuses) sisendi kogumine ja sihtrühmade kaasamine on kavandatud selle aasta sügiseni.

Rahandusministeerium ootab EVEA tagasisidet hiljemalt 3. maiks, aga Sinult palume arvamust hiljemalt 15. aprillil, et saaksime kõik arvamused läbi vaadata ja nende baasil ühised ettepanekud seaduse eelnõu kavatsusse teha.

Rahandusministeerium kavatseb saadud tagasiside põhjal esitada seaduseelnõu kooskõlastamiseks 2020. aasta esimeses kvartalis. Eelnõu võiks seadusena jõustuda 2021. aasta 1. juunil.

Jääme ootama Sinu tagasisidet!

Ära kõhkle, tee ära, see on seda väärt! 😊

Parimate soovidega

Virge Haavasalu

EVEA infojuht

E-post: virge@evea.ee

Mobiil: 52 58 662

Kommentaarid