Skip to main content
02 märts, 2020

Osale rahvusvahelises ülikoolide ja ettevõtjate vahelises projektis! Täida küsimustik!

02 märts, 2020
EVEA osaleb rahvusvahelises Erasmus+ projektis, millega soovitakse kaasajastada õpetamise ja õppimise protsesse kõrgkoolides ja ettevõtetes seonduvalt ühiskonna väljakutsetega saada hakkama makromajanduslike muutustega nagu globaliseerumine, tehnoloogilised uuendused ja demograafilised nihked. Projektis osalevad Eesti, Portugali, Itaalia, Soome ja Poola ülikoolid ning ettevõtjad. Eestis on selleks ülikooliks Tallinna Tehnikaülikool (Taltech) ja lisaks EVEAle osaleb projektis ka mitmeid Eesti ettevõtteid. Projekti tulemusel soovitakse enam toetada indiviidi ettevõtlikkust mõjutavate pädevuste arendamist ülikoolide ja ettevõtete sihtrühmades, sh üliõpilaste, töötajate, õppejõudude, potentsiaalsete tööandjate/ettevõtjate seas. Projektis tuginetakse ülikoolide ja ettevõtete koostööle. Selleks on välja töötatud enesehindamise vahend/küsimustik, mis võimaldab kaardistada olulised ettevõtlikkusega seotud valdkonnad ja teemad, mis mõjutavad teekonda indiviidi ettevõtlikkuse arendamisel. Nendeks valdkondadeks on enesejuhtimine (sh arenguuskumus, autonoomne motivatsioon, emotsioonidega toimetulek ja metatunnetus), loov mõtlemine (sh loovus, probleemide lahendusoskus, planeerimine ja jätkusuutlik mõtlemine), sotsiaalsete olukordade lahendamisoskus (sh algatusvõime, suhtlemis- ja koostööoskus). Küsimustik kajastab ka hoiakulisi väiteid ettevõtluse ja ideede elluviimise võimaluste ning finantskirjaoskuse kohta, mis on olulised nii töökohal kui ka igapäevaelus. Ettevõtlikkus selle kõige laiemas tähenduses indiviidi üldpädevusena mõjutab igaühe konkurentsivõimet tööturul (nt ettevõtja või töötajana). Ettevõtlikkuse arendamine ülikoolides ja selle toetamine vastava töökeskkonna loomisega ettevõtetes on oluline ühiskonna väljakutsetega toimetulemiseks muutuvas ja arenevas maailmas. Vaata palun lähemalt projekti kirjeldust siin. Ootame küsimustikku täitma töötajaid, aga ka iseendale tööandjaid. Palume varuda 10-15 minutit, et küsimustik täita! Oleme juba ette tänulikud vastuste eest ja ka selle eest, kui meile küsimustiku täitmisest teada annad: evea@evea.ee! Kindlasti aitad oma vastustega kaasa üliõpilaste ja töötajate ettevõtlikkust toetavate pädevuste paremale arendamisele ning õpetamise metoodika paranemisele ülikoolides. Informeerime Sind tulemustest.

Küsimustiku leiad SIIT.