Skip to main content
03 september, 2020

Pöördumine seoses täiendavate kriisiabimeetmete planeerimisega ettevõtjatele

03 september, 2020
EV Peaminister hr Jüri Ratas Koopia: hr Raul Siem Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister 02.09.2020. a                                                                      Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on ette valmistanud kava kevadisest EAS’i kriisiabi voorust järele jäänud raha (5,8 miljonit eurot) jagamiseks turismisektorile, mida esitatakse Valitsusele lähiajal. See on väga vajalik ja tänuväärne samm COVID-19 mõju leevendamisel turismisektorile. EVEA koostöös mitme turismi- ja sellega vahetult seotud valdkondade organisatsioonidega on esitanud ministeeriumile oma ettepanekud antud toetuste tingimuste kohta, mis võimaldaksid suunata abi eelkõige neile ettevõtetele enim kannatanud valdkondades, kes ei saanud taotleda toetust kevadises voorus. Tuletame meelde, et tänu erinevatele piirangutele käibe suuruse ja töösuhete vormi osas oli kevadise vooru sihtgrupp üsna kitsas ning ligi 17% eraldatud toetuste eelarvest jäi kasutamata. Samas on toetusest jäänud ilma suur osa nii turismi kui muude pihta saanud sektorite ettevõtetest, kes moodustavad olulise osa Eesti turismi infrastruktuurist. EVEA ettepanekud (mida lisame taustainfoks antud kirja manuses) põhinevad tegelikele kitsaskohtadele ja lahendamata probleemidele ning teatud valdkondade ettevõtjate „appikarjetele“, kes jäid välja sisuliselt kõigist riiklikest abimeetmetest. MKM’i ebaametliku tagasiside kohaselt ei ole ükski EVEA ettepanek leidnud kajastamist Valitsusele edastatavas toetusskeemi versioonis, valdavalt põhjendusega, et kriisiabi jääkide väike summa (5,8 mln eur) seda ei võimalda. Oma ettepanekutes püüdsime igati arvestada kriisiabi jääkide tagasihoidlikku summaga, samas ei pea meie õigeks, et Eesti kriisiabimeetmed majandusele jätkuvalt disainitakse alustades summa lukku löömisest, ja seejärel sellele summale piisavalt kitsa sihtgrupi ja  sisu leidmisest. Hetkel on riiklikus kriisiabi programmis tekkinud olukord, kus enim nõutud tagastamatute toetuste osas „loetakse sente“ ning toetuse suurus ei ole mingis seoses tegelike kriisikahjudega, samas kui KredEx saadab lauspostitusega kõigile ettevõtjatele reklaami pakkumisega kasutada kriisilaene ja käendusi. Kredexi käest saadud andmetel oli seisuga 10.08.2020 eraldatud otselaenude mahust taotlustega kaetud 13% ning käenduste mahust 3,8%. Kriisilaenude ja käenduste pakkumiseks on jäänud veel 4 kuud, kuid juba täna on selge, et nõudlus nende järgi on võrreldes eraldatud ressursiga väike. Mitmes sektoris on taastumine ajaliselt raskesti prognoositav ning likviidsusprobleeme ei saa lahendada laenudega, sest  hätta sattunud ettevõtted ei soovi ega julge võtta laenukohustusi ning ka krediidiasutused ei ole nõus laene andma, isegi riigi käendusel. Täna võib suure tõenäosusega eeldada, et erakorraliste käenduste, ning võimalik, et ka otselaenude ressurss jääb suures osas kasutamata. Lähtuvalt sellest ning ka vajadusest pakkuda reaalselt toimivat tuge covid-kriisist enim haavatud sektoritele, mis on seotud inimeste vaba liikumisega, teeme ettepaneku tõsta MKM’i eelarve-siseselt KredExi vahenditest 50-75 miljonit eurot EAS’i alla täiendavate, täpselt sihitatud kriisiabimeetmete disainimiseks ja rakendamiseks, et aidata ettevõtjatel kriisi üle elada, ajakohastada oma ärimudelid, säilitada turismimajandus ja inimeste vaba liikumisega seotud ettevõtlus. Lugupidamisega   /allkirjastatud digitaalselt/ Heiki Rits EVEA president evea@evea.ee   Pöördumisega on ühinenud: MTÜ Eesti Maaturism Eesi Rahvakunsti- ja Käsitöö liit SA Saaremaa Turism Muhu Turismi Assotsiatsioon Ida-Viru Turismiklaster