EVEA (Eesti Väikeste ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) valis äsja Ettevõtluse juubelikonverentsil juba 15 aastat toimunud konkursi Ettvõtliku Vaim 2018 võitjad, keda võib iseloomustada lisaks majanduslikule edukusele ka kui aktiivseid ja sotsiaalset vastutust kandvateks ettevõtjateks. 

“Meil oli väga raske teha valikuid, sest enamus kandidaate olid tugevad või väga tugevad ning esindasid väga erinevaid valdkondi – põllumajandusest muusikatööstuseni. Lisaks majanduslikele näitajatele hindasime ka ettevõtjate ühiskondlikku aktiivsust ja sotsiaalset vastutust. Tegelikult vääriksid need kõik auhinda ning soovin õnnitleda kõiki konkursil osalejaid nende saavutuste puhul!” kommenteeris EVEA president Heiki Rits.

„Üle 99 protsendi Eesti ettevõtetest kuulub kehtiva definitsiooni kohaselt väikeste ja keskmiste ettevõtete hulka. Seega sellest, kuidas läheb kõigil neil ettevõtetel, sõltub suures osas ka see,

kuidas läheb Eesti majandusel. EVEA kahetsusega nendib, et vaatamata sellisele olulisele kaalule Eesti majanduses on väikeettevõtete tunnustamine eduka tegutsemise eest jäänud seni äärmiselt

tagasihoidlikuks. EVEA on otsustanud selle ükskõiksuse murda ning kuulutab juba alates 2013. aastast iga aasta välja konkursi „Eesti Ettevõtlik Vaim”  leidmaks aasta edukaimad väikeettevõtted kuues kategoorias.

Nendeks on:

PÕLVKONDADE ÜHISJÕUD – aasta pereettevõte;

PARIM NAISETTEVÕTJA

MAA SOOL – aasta maaettevõtja;

PARIM START – aasta edukaim alustav ettevõte;

SOOLOETTEVÕTJA – aasta parim iseendale tööandja;

KOOSTÖÖ VEDUR – kohalik organisatsioon või erialaühendus, kelle ühine tegu või tegevus on märkimisväärselt edendatud kohalikku elu ja väikeettevõtjate vahelist koostööd.

Konkurssi žüriisse kuulusid lisaks EVEA esindajatele Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni, Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku ja Maeluvõrgustiku esindajad.

Konkursile laekus 39 kandideerimise avaldust. Auhinnad anti sel korral viies kategoorias ning võitjateks osutusid:

Põlvkondade ühisjõud

Matogard OÜ

Naisettevõtja

OÜ Edelstein (Merle Laidro)

Maa Sool

Liisbet Invest OÜ

Parim Start

Gian Tapes OÜ

Koostöö Vedur

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit

Sooloettevõtja auhind jäi sel korral andmata.

Pane tähele:

Hetkel toimuva konverentsi kohta saab lugeda siin.

Jälgida saab siin.

NB! Siin saate lähemalt lugeda ettevõtete kohta.

Lisainfo:

Virge Haavasalu

EVEA infojuht

E-post: virge@evea.ee

Mobiil: 52 58 662

 

Kommentaarid