23. aprillil peab Vabariigi Valitsus kinnitama KredExi ja EAS’i poolt pakutavate kriisiabi meetmete tingimused. EVEA saatis 22. aprillil peaministrile ja valitsuse liikmetele märgukirja.

Selleks, et ettevõtlussektor väljuks kriisist “elusana”, on ülioluline EVEA veendumusel kindlustada, et Vabariigi Valitsuse ja Euroopa Liidu poolt eraldatavad COVID-19 abimeetmed ja ressursid jõuaksid Eestis kogu sihtgrupile, sh kõige väiksemateni (FIE-d, 0-töötajaga toimivad ja makse maksvad ettevõtjad, muudes kui töölepingu vormis personali kasutavad ettevõtjad, ettevõtluskontot kasutavad üksiküritajad).

Tänane olukord on selline, kus väga suurele osale ettevõtjatest ei ole juba avatud või ettevalmistatud kriisimeetmed kättesaadavad, vaatamata korduvatele nii EVEA kui ka mitme erialaliidu pöördumistele.  Eestis juba avatud või plaanitud tugimeetmed välistavad väiksemad ettevõtjad või mitmed raskelt kannatanud sektorid läbi meetmete disaini, kas otsese välistuse kaudu või läbi liiga kõrgete lävendite nagu käibe, tööjõukulude või tööjõumaksude miinimumpiirid.

EVEA, kes esindab eranditult mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtjaid,  nõuab, et kriisi üleelamiseks mõeldud avalikud tugimeetmed nähakse ette ja tehakse kättesaadavaks kõikidele ettevõtlusvormidele ja suurusgruppidele, sh FIE-dele ja kõikidele mikroettevõtjatele,  ja meetmete tingimused peavad olema neile jõukohased.

Juhime Valitsuse tähelepanu olulisimatele puudustele, mis sisalduvad KredExi ja EAS’i kriisiabimeetmete meile teadaolevates tingimustes. Oleme 22. aprillil pöördunud Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Kredexi poole Kredexit puudutavate ettepanekutega, seega on võimalik, et mõni probleemidest leiab lahenduse veel enne Valitsuse istungit. Kui aga mitte, siis loodame, et Valitsus võtab arvesse järgmisi punkte, mille kohta loe kindlasti palun siin: https://evea.ee/kiireloomulised-tahelepanekud-seoses-23-aprillil-2020-vabariigi-valitsuse-poolt-kinnitatavate-ettevotluse-kriisiabimeetmetega/

Heiki Rits

EVEA president

E-post: evea@evea.ee

Mob 5635 5424

Marina Kaas

EVEA asepresident

E-post: marina@evea.ee

Mob 50 21 484

EVEA senised seisukohad kriisimeetmete teemal:  https://evea.ee/seisukohad/.

Kommentaarid