EVEA seisukohad erinevates valdkondades

(Uuemad allpool)

EESTI KEELES

 1. Maaeluministeeriumi tagasiside EVEA ettepanekutele PRIA maapiirkonna mitmekesistamise investeeringutoetuse meetme ja vastava MES  finantsinstrumendi muutmiseks; 09.03.2020
 2. EVEA kriisiettepanekute 1. pakett (EVEA ettepanekud Vabariigi Valitsusele koroonaviiruse ja sellest põhjustatud haiguse COVID-19 mõju leevendamiseks ettevõtlussektorile); 15.03.2020
 3. EVEA kriisiettepanekute 2. pakett (EVEA ettepanekud Vabariigi Valitsusele täiendavate meetmete rakendamiseks ettevõtlussektoris seoses COVID-19 kriisiga); 26.03.2020
 4. EVEA seisukoht KredExi erakorralise laenumeetme osas ja ettepanekud FIE-de ja väikeettevõtete likviidsuse toetamiseks; 31.03.2020
 5. EVEA pöördumine Riigikogu poole enim kannatanud ettevõtlussektorite toetusmeetmete rahastamiseks läbi lisaeelarve; 06.04.2020
 6. Lisaeelarve võimaldagu paindlikkust muuta kiiruga väljahõigatud meetmete rahastamist; 13.04.2020
 7. Kiireloomulised tähelepanekud seoses 23. aprillil 2020 Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatavate ettevõtluse kriisiabimeetmetega; 22.04.2020
 8. EVEA avaldus seoses rahandusministri Martin Helme 23.04.2020 esitatud memorandumiga; 23.04.2020
 9. EVEA ettepanekud „COVID-19 levikust põhjustatud olukorrast väljumise strateegia“ 20.04.2020 tööversiooni  täiendamiseks; 25.04.2020;
 10. EVEA seisukoht Vabariigi Valitsuse COVID-19 määruse kohta; 07.05.2020
 11. EVEA seisukohad Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõule; 15.05.2020
 12. Pöördumine seoses turismi sektori toetusmeetmete rakendamisega; 28.05.2020
 13. EVEA pöördumine koroonakriisi tagajärjel tekkinud maksuvõlgade käsitlemise, ajatamistaotluste lahendamise teemal; 04.06.2020
 14. EVEA pöördumine seoses täiendavate kriisiabimeetmete väljatöötamisega; 19.06.2020
 15. EVEA ettepanek majandusarengu komisjoni juurde loodud ekspertkogu koosseisu täiendamiseks; 01.07.2020
 16. EVEA ettepanekud COVID-19 levikust põhjustatud olukorrast väljumise majandusuuenduste paketile (Valitsuse majandusarengu komisjoni juurde loodud ekspertkogule); 21.07.2020
 17. EVEA ettepanekud turismi valdkonna kriisiabi täiendava vooru tingimuste kohta; 22.08.2020
 18. Pöördumine seoses täiendavate kriisiabimeetmete planeerimisega ettevõtjatele; 02.09.2020
 19. Haigushüvitiste maksmise korra muutmisest; 02.09.2020
 20. EVEA 3 ettepanekut Vabariigi Valitsusele koroonakriisis inimeste vabaliikumise piirangute tõttu enim kannatanud ettevõtete toetamiseks; 08.09.2020
 21. EVEA teeb ettepaneku kaaluda turismisektori toetuseks maksude osalist tagastust; 16.09.2020
 22. EVEA ettepanekud renditoetuse jätkumeetme põhitingimustele (täpsustatud 2.10.2020); 02.10.2020
 23. EVEA seisukohad. 13.10.2020 ÜPP Strateegiakava koosoleku sekkumislehed; 28.10.2020
 24. EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) seisukoht haigushüvitiste korra muutmisest; 29.10.2020
 25. EVEA seisukohad Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule; 10.11.2020
 26. EVEA pöördumine seoses REACT-EU ja teiste riigieelarveliste ja EL vahendite planeerimisega Covid-19 kriisi mõju leevendamiseks; 18.11.2020
 27. EVEA avaldus õiguskantslerile seoses haigushüvitiste korra seaduspärasusega; 29.11.2020
 28. EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) seisukohad Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule (257 SE); 30.11.2020
 29. Kiired ettepanekud EVEA’lt seoses 30.11 kohtumisega minister Raul Siemiga; 01.12.2020
 30. Tunnustusavaldus rahandusminister Martin Helmele ja riigihalduse ministrile Anneli Otile; 06.12.2020
 31. EVEA kollektiivliikme MTÜ Reisibüroode Liidu pöördumine valitsuse poole seoses toetuse määramise nõudmisega sektori väikeettevõtetele; 10.12.2020
 32. EVEA märgukiri EV presidendile seoses Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) ning teiste seaduste muutmise protsessiga; 11.12.2020
 33. Ettevõtjate pöördumine Vabariigi Valitsuse poole seoses Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetuse taotlusvooruga; 30.12.2020
 34. EVEA pöördumine koalitsiooni läbirääkijate poole ettevõtlusministri ametikoha taastamiseks ja võimalike kandidaatide väljapakkumine ettevõtjate poolt; 18.01.2021
 35. EVEA ettepanekud Vabariigi Valitsusele majanduse kriisiabi meetmete ja EL taastevahendite rahastamiskavade ülevaatamiseks; 26.01.2021
 36. EVEA ettepanekud töötasu toetuse tingimuste muutmiseks; 09.02.2021
 37. EVEA seisukohad EL palkade läbipaistvuse direktiivi ettepanekule; 19.03.2021
 38. EVEA pöördumine Riigikogu fraktsioonide poole seoses riigi lisaeelarve ja eelnõu 347SE menetlusega: karantiini (eneseisolatsiooni) määratud inimestele haigushüvitiste maksmine peab toimuma lisaeelarve vahenditest; 04.04.2021
 39. EVEA avalik pöördumine peaminister Kaja Kallase poole: „Rääkige ettevõtjatega!“; 09.05.2021
 40. Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni seisukohad alkoholi-, tubaka , kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu kooskõlastamisel; 19.05.2021
 41. EVEA seisukohad Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule 383 SE; 26.05.2021
 42. EVEA kommentaarid Eesti taastekava avalikule konsultatsioonile ja taastekava eelnõule; 4.06.2021
 43. EVEA seisukohad „Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määruse nr 144 „Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ muutmise eelnõule; 11.08.2021
 44. EVEA kommentaarid ja ettepanekud MKMi saadetud dokumendile: „Turismi kriisimeetmete 2020-2021 kokkuvõte ja järeldused“; 13.08.2021
 45. EVEA ettepanekud Kredexi otselaenude kohta; 1.09.2021
 46. EVEA seisukohad Riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõule; 14.09.2021
 47. EVEA seisukohad rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõule; 14.09.2021
 48. EVEA seisukohad Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõule; 29.09.2021
 49. EVEA visioon rohepöördest. Väikeettevõtjad rohepöörde mootoriks!; 20.10.2021
 50. EVEA seisukohad Euroopa Komisjoni direktiivi eelnõule platvormide kaudu töötavate inimeste töötingimuste kohta; 07.01.2022
 51. EVEA kommentaarid ja ettepanekud Turismi Strateegia 2022-2025 kohta; 10.01.2022
 52. EVEA seisukoht Väikeettevõtja tase 5 ja Ärikorralduse spetsialist tase 5 kutsestandardi väljatöötamise kohta; 10.01.2022
 53. EVEA pöördumine Ukraina ja teiste kriisipiirkondade toetuseks tehtavate annetuste tulumaksust vabastamisest; 1.03.2022
 54. EVEA seisukoht töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõule 615 SE; 25.05.2022
 55. EVEA rohepöörde strateegia; 30.05.2022
 56. EVEA ja SMEunited pöördumine väikeettevõtluspoliitika kujundamiseks; 27.06.2022
 57. EVEA Platvorm 2023+; 29.10.2022
 58. Elektrituruseaduse jt seaduste muutmise seaduse eelnõust (696 SE); 5.12.2022
 59. EVEA seisukohad valitsuse Rohepöörde tegevusplaani kohta; 16.01.2023
 60. EVEA seisukoht elektrituru kujundamisest; 6.02.2023

VENE KEELES

 1. Обращение Ассоциации малого и среднего бизнеса (EVEA) по финансированию мер поддержки наиболее пострадавших секторов предпринимательства из средств дополнительного бюджета; 06.04.2020
 2. Заявление EVEA в связи с выдвинутым министром финансов Мартином Хельме меморандумом от 23.04.2020; 23.04.2020
 3.  Неотложные замечания в связи с антикризисными мерами поддержки предпринимательства, утвержденными правительством Эстонской Республики 23 апреля 2020 года; 22.04.2020
 4. Три предложения EVEA Правительству Эстонской Республики по поддержке предприятий, наиболее пострадавших от вызванного коронакризисом ограничения свободы перемещения населения; 08.09.2020
 5. Предложения EVEA по основным условиям дальнейших мер субсидирования арендной платы (уточнены 2.10.2020); 02.10.2020

VKE MEMORANDUM 2018

Väikeettevõtjate memorandum Riigikokku kandideerijatele