EVEA seisukohad erinevates valdkondades:

  1. Maaeluministeeriumi tagasiside EVEA ettepanekutele PRIA maapiirkonna mitmekesistamise investeeringutoetuse meetme ja vastava MES  finantsinstrumendi muutmiseks; 09.03.2020
  2. EVEA kriisiettepanekute 1. pakett (EVEA ettepanekud Vabariigi Valitsusele koroonaviiruse ja sellest põhjustatud haiguse COVID-19 mõju leevendamiseks ettevõtlussektorile); 15.03.2020
  3. EVEA kriisiettepanekute 2. pakett (EVEA ettepanekud Vabariigi Valitsusele täiendavate meetmete rakendamiseks ettevõtlussektoris seoses COVID-19 kriisiga); 26.03.2020
  4. EVEA seisukoht KredExi erakorralise laenumeetme osas ja ettepanekud FIE-de ja väikeettevõtete likviidsuse toetamiseks; 31.03.2020