EVEA seisukohad erinevates valdkondades

EESTI KEELES

 1. Maaeluministeeriumi tagasiside EVEA ettepanekutele PRIA maapiirkonna mitmekesistamise investeeringutoetuse meetme ja vastava MES  finantsinstrumendi muutmiseks; 09.03.2020
 2. EVEA kriisiettepanekute 1. pakett (EVEA ettepanekud Vabariigi Valitsusele koroonaviiruse ja sellest põhjustatud haiguse COVID-19 mõju leevendamiseks ettevõtlussektorile); 15.03.2020
 3. EVEA kriisiettepanekute 2. pakett (EVEA ettepanekud Vabariigi Valitsusele täiendavate meetmete rakendamiseks ettevõtlussektoris seoses COVID-19 kriisiga); 26.03.2020
 4. EVEA seisukoht KredExi erakorralise laenumeetme osas ja ettepanekud FIE-de ja väikeettevõtete likviidsuse toetamiseks; 31.03.2020
 5. EVEA pöördumine Riigikogu poole enim kannatanud ettevõtlussektorite toetusmeetmete rahastamiseks läbi lisaeelarve; 06.04.2020
 6. Lisaeelarve võimaldagu paindlikkust muuta kiiruga väljahõigatud meetmete rahastamist; 13.04.2020
 7. Kiireloomulised tähelepanekud seoses 23. aprillil 2020 Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatavate ettevõtluse kriisiabimeetmetega; 22.04.2020
 8. EVEA avaldus seoses rahandusministri Martin Helme 23.04.2020 esitatud memorandumiga; 23.04.2020
 9. EVEA ettepanekud „COVID-19 levikust põhjustatud olukorrast väljumise strateegia“ 20.04.2020 tööversiooni  täiendamiseks; 25.04.2020;
 10. EVEA seisukoht Vabariigi Valitsuse COVID-19 määruse kohta; 07.05.2020
 11. EVEA seisukohad Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõule; 15.05.2020
 12. Pöördumine seoses turismi sektori toetusmeetmete rakendamisega; 28.05.2020
 13. EVEA pöördumine koroonakriisi tagajärjel tekkinud maksuvõlgade käsitlemise, ajatamistaotluste lahendamise teemal; 04.06.2020
 14. EVEA pöördumine seoses täiendavate kriisiabimeetmete väljatöötamisega; 19.06.2020
 15. EVEA ettepanek majandusarengu komisjoni juurde loodud ekspertkogu koosseisu täiendamiseks; 01.07.2020
 16. EVEA ettepanekud COVID-19 levikust põhjustatud olukorrast väljumise majandusuuenduste paketile (Valitsuse majandusarengu komisjoni juurde loodud ekspertkogule); 21.07.2020
 17. EVEA ettepanekud turismi valdkonna kriisiabi täiendava vooru tingimuste kohta; 22.08.2020
 18. Pöördumine seoses täiendavate kriisiabimeetmete planeerimisega ettevõtjatele; 02.09.2020
 19. Haigushüvitiste maksmise korra muutmisest; 02.09.2020
 20. EVEA 3 ettepanekut Vabariigi Valitsusele koroonakriisis inimeste vabaliikumise piirangute tõttu enim kannatanud ettevõtete toetamiseks; 08.09.2020
 21. EVEA teeb ettepaneku kaaluda turismisektori toetuseks maksude osalist tagastust; 16.09.2020

VENE KEELES

 1. Обращение Ассоциации малого и среднего бизнеса (EVEA) по финансированию мер поддержки наиболее пострадавших секторов предпринимательства из средств дополнительного бюджета; 06.04.2020
 2. Заявление EVEA в связи с выдвинутым министром финансов Мартином Хельме меморандумом от 23.04.2020; 23.04.2020
 3.  Неотложные замечания в связи с антикризисными мерами поддержки предпринимательства, утвержденными правительством Эстонской Республики 23 апреля 2020 года; 22.04.2020
 4. Три предложения EVEA Правительству Эстонской Республики по поддержке предприятий, наиболее пострадавших от вызванного коронакризисом ограничения свободы перемещения населения; 08.09.2020