Skip to main content
07 oktoober, 2020

Pressiteade. EVEAst on saanud valitsuse ja otsustajate jaoks suurim ning olulisim partner ettevõtlusvaldkonnas

07 oktoober, 2020
Ettevõtjad on alati olnud olulised ühiskonna edukuse tagajad läbi töökohtade loomise ja riigikassasse maksude maksjatena. Seda enam on tänases olukorras, kus maailm ja ettevõtlus on tänu Covid-19 mõjutustele oluliselt muutumas, kõikide osapoolte konstruktiivne koostöö tuleviku nimel vajalik. EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) on asutamisest alates juba 32 aastat pakkunud oma liikmetele võimaluse öelda sõna sekka ettevõtluskeskkonna kujundamisel Eestis ja olla arvestatavaks partneriks valitsusele ja otsustajatele. Tänaseks on EVEA liikmeskond ületanud 5000 liikme piiri, olles 7. oktoobri seisuga 5213 liikmega suurim ettevõtlust esindav organisatsioon Eestis. EVEA üks asutajatest, praegune asepresident Marina Kaas võtab saavutatu olulisuse kokku: “Kuigi EVEA mõju Eesti ettevõtluse keskkonnale on olnud alati palju suurem, kui meie liikmeskonna osakaal ettevõtlusmaastikul, oleme kõik need 32 aastat unistanud päevast, mil organisatsiooni liikmete arvukus ja ühiskondlik “mandaat” jõuab sinna, kus ta peab olema lähtuvalt väike- ja keskmiste ettevõtjate kandvast rollist majanduses. Täna on VKE-de esindusorganisatsioon lõpuks kõigist ettevõtjate ühendustest suurim. Kuid usun, et see on alles kasvu algus. Koroonakriis on äratanud väikeettevõtjaid ja näidanud neile, et koostöö ja ühine hääl on võtmetähtsusega. See jääb nii ka pärast kriisi. Ainult koos saame olla piisavalt suured, et meie hääl kostaks otsustajate kõrvu”. Olles suurim ettevõtjaid esindav organisatsioon Eestis, paneb see EVEAle ühiskonnas veelgi suuremad lootused ja ootused ning kaalu ettevõtlusvaldkonnas kaasa rääkimiseks. EVEA on tänaseks saavutanud kaalukuse ja moraalse kohustuse olla olulistes teemades kaasatud partner, et tagada konstruktiivne ja ettevõtlusvaldkonnas tegutsejaid arvestav ettevõtluskeskkond Eestis. “Juba varakevadel jõudis EVEA liikmeskond suuruselt teisele kohale ja suvel peetud üldkogul sai seatud eesmärgiks kasvada Eesti suurimaks, sest meie sihtgrupp hõlmab ettevõtjate valdavat enamust. See plaan on tänaseks ellu viidud ja väikeettevõtjate esindusorganisatsioon on saavutanud massi, mida keegi ei saa ignoreerida. Täna rohkem kui kunagi varem on vajalik valitsuse ja otsustajate ning ettevõtjate igapäevane ja normaalne üksteisega suhtlemine ja kaasamine ühise parema tuleviku nimel. Oleme riigile olnud seni ja nüüd veelgi suurema mandaadiga konstruktiivne sotsiaalpartner, kes esindab eranditult väike- ja keskmise suurusega ettevõtjaid, nii riigi rikkuse loojatena kui tööandjatena,” võtab tänase EVEA positsiooni kokku president Heiki Rits. Kontakt: Heiki Rits EVEA president heiki@evea.ee mob 56 355 424