Skip to main content
03 november, 2018

#SMEtoo. 57 senti haigushüvitist

03 november, 2018
Avastasin huvitava ebakõla ja minu arvates ka probleemi ravikindlustuse seaduses. Probleem puudutab just ettevõtjaid ja ettevõtte juhatuse liikmeid. Kirjeldan lühidalt, kuidas selle avastasin. Võtsin 2012. ja 2013. aasta vabaks ja olin lapsega kodus. Kasutasin isapuhkuse võimalusi täies mahus, peale vanemapalga lõppemist tööl ei käinud. 2013. aastal kutsuti mind nädalaks reservõppe kogunemisele, kuigi oleksin võinud öelda, et olen lastega kodune, läksin siiski. 2014. aastast olen palgalisena oma kahe ettevõtte juhatuse liige. Augustis oli plaaniline operatsioon ja sellega seoses tekkis 10-päevane haigusleht. Nagu teada, hüvitab haigekassa 10 päevast ainult kaks. Kuigi kaalusin, kas tasub üldse haiguslehte võtta, siis otsustasin selle siiski võtta. Maksan sotsiaalmaksu kahest ettevõttest ja arvasin, et midagi ikka tagasi saab, kuigi 2013. aastal mul sissetulekuid ei olnud. Arvasin, et makstakse miinimumpalga järgi. Ja nüüd selgus huvitav asjaolu, kui minu kontole laekus 57 senti haigushüvitist. Seega, juhatuse liikmetele ja käsundus- või muu lepingu alusel töötavatele isikutele ei ole mingit miinimumi. Kui inimene on saanud sissetulekut, siis jagatakse see 365 päeva peale ja arvestatakse selle järgi päevatulu. Ehk minu puhul oli nii, et kaitsevägi maksis mulle umbes 185 eurot ja selle alusel arvestati päevapalk. Minu arvates on tegu rumalusega ja seadust peaks muutma nii, et ka teiste lepingute puhul võetakse aluseks sotsiaalmaksu miinimum. Poleks ma reservõppustele läinud, ei oleks ka sissetulekut olnud, ja oleksin saanud 320-eurose kuutasu alusel arvestatud summalt haigusrahasid. Kui juhatuse liige võib samal ajal ja samas ettevõttes olla ka töölepingu alusel töötav isik, siis kas on juriidiliselt korrektne, kui ma teen endaga töölepingu kuupalgaga 1 euro ning maksan 1 euro pealt sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu? Ehk, kui peaksin sellel aastal haigeks jääma või on vaja haige lapsega koju jääda, siis arvestaks riik haigusraha miinimumpalga järgi. Lihtsalt närvi ajab! Kui riik nii inimesi narrib, siis narrin 1-eurose palgaga vastu. Laiemalt võttes ei laiene hetkeseisuga ettevõtete juhtorganite liikmetele mingeid sotsiaalseid garantiisid, sõltumata sellest, kas nad on maksnud sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksu. Ettevõtjaks hakkamist ja olemist ei oleks vaja karistada igal võimalikul moel!
PANE TÄHELE!
Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) on käivitanud kampaania #SMEtoo ning teeb kõigile Eesti väikeettevõtjatele üleskutse avaldada oma markantseid lugusid suhtlemisest riigi, ametnike ja suurfirmadega, ehk rääkida avameelselt ebaõiglasest kohtlemisest.
EVEA kogub lood kokku ning edastab asjaomasele ministrile palvega pakkuda olukorra parandamiseks välja konkreetsed lahendused.

Teata ning jaga oma lugu siin või saada meile e-postiga evea@evea.ee.

Loe #SMEtoo lugudest nii kodulehel kui Facebookis!

* SME – inglise k small and medium-sized enterprises, eesti k väike–ja keskmise suurusega ettevõted