Skip to main content
18 november, 2018

#SMEtoo. Maaturismiettevõtja kui ajakestev vabakäigu vang

18 november, 2018
Olen maaturismiettevõtja. Tegin oma ettevõtte baasil väikese kokkuvõtte kohustustest riigi ees, millest pole pääsu, ja mida täitmata jättes on palju ebameeldivusi ning mis võtavad arusaamatult palju raha, aega ja närvi:
 • Riigimaksud
 • Käibemaks
 • Riigilõivud
—————————————————————————————–
 • Veterinaar- ja toiduameti kontroll
 • Deratisatsioonikontroll
 • Majutuse kontroll
 • Elektrisüsteemide kontroll
 • Päästeameti kontroll
 • Signalisatsiooni- ja valvesüsteemide kontroll
 • Evakuatsioonivalgustuse kontroll
 • Vahukustutite kontroll
 • PRIA kontroll (mahetootjate puhul ja projektide korral)
 • Maksuameti kontroll
 • Statistikaameti aruanded (iga jumala kuu + aasta kokkuvõtted)
 • Joogivee korraline laborianalüüs + perioodiline süvavee laborianalüüs
 • Iga-aastased heitveeproovid + perioodiline reovee süvaanalüüs (septikute ja biopuhastite omanikele)
 • Elektrivõrguga liitumine (Eesti Energiale)
 • Kasutamata (kuid alajaamas olemasolevate) amprite tasu (Eesti Energiale)
 • Arved ametnike visiitide kinni maksmiseks
 • Pakettreiside tagatisraha
 • Erisoodustusmaks
 • Turismimaks
 • Veevõtukoha rajamine (150 m ettevõttest ja kuivhüdrandi nõudega)
 • Turismisektoris kliendiandmete kohustuslik ja pidev edastamine 24 tunni jooksul siseministeeriumile pärast külastaja sisse registreerimist majutusettevõttesse (vajab spets. digiseadmete soetamist, et isikudokumente lugeda).
Minu hinnangul on seda jaburalt palju nõutud!!! Olen teinekord pimedusega löödud ja mõtlen, et olen justkui ajakestev vabakäigu vang, kes vajab alalist järelvalvet?
PANE TÄHELE!
Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) on käivitanud kampaania #SMEtoo ning teeb kõigile Eesti väikeettevõtjatele üleskutse avaldada oma markantseid lugusid suhtlemisest riigi, ametnike ja suurfirmadega, ehk rääkida avameelselt ebaõiglasest kohtlemisest.
EVEA kogub lood kokku ning edastab asjaomasele ministrile palvega pakkuda olukorra parandamiseks välja konkreetsed lahendused.

Teata ning jaga oma lugu siin või saada meile e-postiga evea@evea.ee.

Loe #SMEtoo lugudest nii kodulehel kui Facebookis!

* SME – inglise k small and medium-sized enterprises, eesti k väike–ja keskmise suurusega ettevõted