Oluline UUDIS

EVEA ettepanekud Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele energiakriisi tagajärgede leevendamiseks

Austatud Riigikogu liikmed, peaminister ja Vabariigi Valitsus Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate ettepanekud Riigikogule, peaministrile, majandus- ja taristuministrile, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrile, Vabariigi Valitsusele energiakriisi tagajärgede leevendamiseks lühi- ja keskpikas perspektiivis
Oluline UUDIS

Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate pöördumine Vabariigi Valitsuse poole

Austatud peaminister ja ministrid Vabariigi Valitsus on nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel kehtestanud meetmed ja piirangud inimestele ja ettevõtetele, et pidurdada koroonaviiruse levikut ja sellesse nakatumist. Immuniseerimistõendi kontrollimine, maskikandmise
top