Skip to main content

Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate pöördumine Vabariigi Valitsuse poole

21 jaanuar, 2022
Austatud peaminister ja ministrid Vabariigi Valitsus on nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel kehtestanud meetmed ja piirangud inimestele ja ettevõtetele, et pidurdada koroonaviiruse levikut ja sellesse nakatumist. Immuniseerimistõendi kontrollimine, maskikandmise kohustus avalikes ruumides ning kellaajalised ettevõtete lahtioleku piirangud kehtivad juba kuid ning mõjutavad eelkõige, kuid mitte ainult, kultuuri-, meelelahutus-, tervisespordi-, toitlustus- ja majutusettevõtteid. Valitsus on piirangutega ühepoolselt muutnud turuolukorda ning see riivab ettevõtlusvabadust ja kahjustab konkurentsi piiratud tegevusvabadusega ettevõtlussektorites. Ülevaade majanduse olukorrast Energiakriis on võimendanud ettevõtete koroonakriisi kannatusi. Kui pandeemiapiirangud on võtnud paljude sektorite ettevõtjatelt sissetuleku, siis energia hinnaralli on samal ajal tõstnud kulud lakke. Energiahindade kasvul on laastav mõju ettevõtlussektorile: lisaks turismi- ja meelelahutussektorile surub see põlvili ka tootmis-, teenindus- ning põllumajandusettevõtted. Riik peab tegelema mõlema kriisiga. EVEA ei saa nõustuda valitsusliikmete retoorikaga, et piiranguid ei ole ja majandusel läheb üle keskmise hästi olgugi, et juba kuid saab “kaitsmaks mittevaktsineerituid” teenindada ainult immuniseerimistõendiga kliente. Lõputult kestvad piirangud on paljude ettevõtete igapäevast sissetulekut väga otseselt mõjutanud kuna enam kui 30% klientidest on paljude teenuste tarbimisest ära lõigatud. Majandus ja inimesed on kestvas kriisis üha enam polariseerunud. Kui osades sektorites (IKT, töötlev tööstus, e-kaubandus jt) toimub tugev kasv, siis mitmes valdkonnas ettevõtted hääbuvad. Meie seisukohti ilmestavad näitajad:
 • Majutus Tallinnas – käibelangus 2021. 11 kuud vs 2019. 11 kuud – 60,7% *
 • Käsitöö ja suveniirimüüjad – käibelangus 2021. 11 kuud vs 2019. 11 kuud – 62,8% *. MTÜ Suveniiride Müüjate ja Tootjate Liit andmetel on see näitaja samal perioodil keskmiselt 80%, kuna MKM valim ei hõlma kõiki sektori ettevõtjaid.
 • Turismiatraktsioonid – käibelangus 2021. 11 kuud vs 2019. 11 kuud – 37,5% *
 • Suurte kontsertide ja festivalide korraldajad – käibelangus 4.kv 2021 vs 4.kv 2019 – 80-90% (MTÜ Eesti Suurkontsertide Korraldajate Liidu andmed).
 • Turismibusside operaatorid – käibelangus 4.kv 2021 vs 4.kv 2019 – 65% (MTÜ Turismibusside Ühing andmed)
 • Muusikaklubid – käibelangus 4.kv 2021 vs 4.kv 2019 -73% (Öökultuuri MTÜ liikmete andmed), alates novembrist 2021.a. on 27 valdkonna ettevõtet täiesti suletud, ei ole riigi statistikas nähtavad, kuna kuuluvad toitlustuse EMTAK’i alla.
 • MTÜ Music Estonia haru Live Music Estonia hindab oma liikmete põhjal alates 2021. a novembrist kehtestatud kella 23.00 piirangu mõjuks 40–100% käibelangust sõltuvalt ettevõtte tegutsemisvormist – on ettevõtteid, kelle uksed on suletud ning need, kes saavad osaliselt tegutseda.
 • Spordiklubid ja jõusaalid – käibelangus 2021 vs 2019 terve aasta – 25% *
 • Toitlustus: Tallinna vanalinnas tegutsevate toitlustusettevõtete käibekaotus 10 kuud 2021 vs 10 kuud 2019 – 71,9% (MTÜ Tallinna Vanalinna Ettevõtjate Ühendus liikmete andmetel).
Ettevõtlusvabaduse piirangud koos energiahindade hüppelise tõusuga on tööjõukulude kasvu surve tingimustes seadnud ettevõtjate igapäevase toimetuleku tugeva löögi alla. Kui Eesti majandusel läheb näiliselt (numbrite keeles) hästi, siis seda ei saa ega tohi üle kanda piiratud tingimustes tegutsevatele ettevõtetele. Olukorras, kus riik muudab turuolukorda ühepoolselt ning mõne sektori ettevõtlusvabadus on tavalise turuolukorraga võrreldes tugevalt moonutatud, on vaja piirangutest tekkinud kahju hüvitada. Konkurentsimoonutustega põhjustatud kahju ei saa ega tohi jääda nende inimeste ja ettevõtjate kanda, kes täna peavad pandeemia tõttu kannatama. On solidaarne ja õiglane – ning ka piirangutest saadava hüpoteetilise kasu nimel vajalik – lõpetada ebavajalikud piirangud niipea kui võimalik ning hüvitada piirangutega tekitatud kahju. Inimesi ja ettevõtjaid ei tohi jätta abita. Piirangute tõttu ebasoodsasse olukorda sattunud ettevõtjad on samuti tasunud riigieelarvesse makse – käsitöö- ja suveniiritootjad, ürituste korraldajad, ööklubid, spordiklubid, turismibusside operaatorid ning paljud teised vabaaja- ja meelelahutusettevõtjad on raskes olukorras, kuid kahju hüvitamist isegi ei kaaluta. Ettepanekud ebaõigluse lõpetamiseks ning jätkuva koroonakriisi reaalseks leevendamiseks
 1. Kahju hüvitamine koroonakriisi meetmete ja piirangute (eriti alates 2021. a novembrist kehtivate tegutsemisaja piirangute ning immuniseerimistõendi nõudmise kohustuse) tõttu kahju kannatanud ettevõtetele. Kahju tuleb hüvitada kõigile ettevõtetele, mille äritegevus on riigi otsustega ühel või teisel viisil piiratud. Kahju hüvitamise aluseks palume võtta % (nt 50%) käibekaotusest perioodil november 2021 kuni piirangute lõppemiseni. Kahju hüvitamine käibekaotuse alusel on õiglane, kuna hõlmaks ka ilma töölepinguga töötajateta ettevõtjaid. See on hõlpsasti kontrollitav ja seeläbi väikese halduskoormusega menetletav ning seda lähenemist on juba kasutatud Kultuuriministeeriumi ettevõtjate toetusmeetmetes 2021. aastal.
 2. Alternatiivselt peab Vabariigi Valitsus üle vaatama kõik täna kehtivad koroonapiirangud ning viivitamata astuma sammud kellaajaliste tegutsemispiirangute lõpetamiseks ning immuniseerimistõendi kõrval ka testimise (laboritestid ja kohapeal tehtavad antigeeni-kiirtestid) taasrakendamiseks.
Kuni kehtivad kellaajalised tegutsemispiirangud ja (nakkuse leviku seisukohast ebapiisava) immuniseerimistõendita klientide teenindamise keeld, tuleb hüvitada nende piirangutega ettevõtetele tekitatav kahju. Ettevõtjate esindusühinguna ootame ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrilt, peaministrilt ja Vabariigi Valitsuselt:
 1. Koroonapiirangute ja -meetmete viivitamatut ülevaatamist ning sisutute (nakkuse levikut mittepidurdavate) piirangute lõpetamist;
 2. Piirangute jätkumisel kahju hüvitamise lahendusi piirangute tõttu kannatavatele ettevõtetele.
Väikettevõtjad ootavad Teie seisukohta ja konkreetseid vastuseid meie ettepanekutele. _____ * Majandus- ja Kommunikatsiooniministreeriumi andmed (06.01.2022, 19.01.2022)