Skip to main content
02 aprill, 2020

Tänu Eesti Kosmeetikute Liidule sai EVEA juurde ligi 100 toimekat liiget

02 aprill, 2020
EVEAga liitus 30. märtsil Eesti Kosmeetikute Liit MTÜ, mis esindab kosmeetikuid ja iluteenindajaid ning on neile ametlik kutse andja ja koolitaja. Liidus on kokku pea 100 liiget, kellest enamus on FIE-d ja väiksed OÜ-d. Eesti Kosmeetikute Liit sai EVEA kollektiivliikmestaatuse, millega kaasnevad nende liidu liikmetele EVEA kaasliikme õigused. Kosmeetikute erialaliit esindab EVEAt oma valdkonnas. “Eraettevõtjatest ja FIEdest iluteenindajad vajavad tuge, et kriisiaeg üle elada. EVEA paistab silma, kui ainus organisatsioon Eestis, kes seisab FIE-de ja mikroettevõtjate huvide eest. Maksumaksjatena oleme võrdväärsed palgatöötajatega või suurte ettevõtetega, kes samuti on olnud Eesti Vabariigile lojaalsed maksumaksjad. Olukorras, kus iluteenindaja on sunnitud oma tegevuse peatama, vajab ta majanduslikku abi. Seepärast leidsime, et koos EVEAga väikeettevõtjate eest seistes suudame rohkem saavutada,“ põhjendas Eesti Kosmeetikute Liidu tegevjuht Piret Kesküla. EVEA president Heiki Rits tervitab Eesti Kosmeetikute Liitu EVEA kollektiivliikmeks astumise puhul! Ka  Rits leiab, et mida rohkem meid ühe katuse all on, ja mida rohkem ühise asja eest väljas oleme, seda suurem on võimalus midagi korda saata. EVEA kutsub kõiki iluteenindajaid koonduma oma erialaliitu ning nende kaudu ka EVEA-sse. EVEA-l on pikaajaline kogemus suhtluses riigiga ja püsivad väljundid kõrgeimale otsustustasandile. Erialaliidul on spetsiifiline sektori oskusteave ja võimalus teha oma liikmete seas olukorra analüüsi. Seega koos oleme palju tugevamad, kui eraldi.  „Koos võitleme kriisiga ja mõtleme ka kriisist kaugemale,” lausus EVEA president. Samuti näevad mõlema liidu  juhid võimalust arendada oma liikmete vahel koostööd ja pakkuda uusi ärivõimalusi. EVEA võimaldab oma esinduskanalite kasutamist kosmeetikute liidu huvide esindamisel ja arvestab nende ettepanekutega VKE-sid puudutavates küsimustes. EVEA ja Eesti Kosmeetikute Liit teevad koostööd ja arendavad uusi ärivõimalusi, pakkudes sellega mõlema organisatsiooni liikmetele täiendavat kasu. Meeldivat koostööd ja edu soovides Piret Kesküla Kosmeetikute Liidu tegevjuht Heiki Rits EVEA president