Skip to main content
22 oktoober, 2019

Toidutarnetahelas kehtestatakse ametliku kontrolli ühtne raamistik. Avalda arvamust!

22 oktoober, 2019
Vabariigi Valitsuse algatatud loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu võeti Riigikogu menetlusse 2019. aasta 8. oktoobril ja eelnõu juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon. Tegemist on eelnõuga, mis viib ülal nimetatud seadused kooskõlla ametliku kontrolli määrusega, mille eesmärk on kehtestada ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute ühtlustatud EL-i raamistik, mis kehtib kogu toidutarneahelas. Eelnõu esimene lugemine oli kavandatud tänaseks ehk 21. oktoobrile 2019. aastal. EVEAlt oodatakse kommentaare ja/või ettepanekuid eelnõule järgmiseks esmaspäevaks (28. oktoobriks), seepärast palume Sul hiljemalt selle nädala lõpuks (hiljemalt 27. oktoobril) anda omapoolsed kommentaarid aadressil: evea@evea.ee.  Eelnõu 90 SE menetlusteabe ja -dokumentidega saab tutvuda Riigikogu kodulehel eelnõu 90 SE kaardil. Kaasatud huvirühmad: Veterinaar- ja Toidulaboratoorium, Põllumajandusuuringute Keskus, Eesti Toiduainetööstuse Liit, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Hotellide ja Restoranide Liit, Eesti Kaupmeeste Liit, Eesti Leivaliit, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon, Eesti Kalaliit, Eesti Kala- ja Vähikasvatajate Liit, Eesti Loomaarstide Ühing, Eesti Väikeloomaarstide Selts, Eesti Kennelliit ning Varjupaikade MTÜ. Jääme ootama Sinu tagasisidet. Oleme selle eest ette väga tänulikud.