Skip to main content
01 november, 2021

Uued meetmed COVID-19 epideemia ohjeldamiseks alates 29.10.2021. Valitsuse korraldus

01 november, 2021
Korraldust nr 305 puudutavad uued kontrollmeetmed Alates 29. oktoobrist 2021.a
  1. Kaitsemaskide kandmise kohustus kõikides avalikes siseruumides, sh ruumides, kus kontrollitakse COVID-19 tõendit.
Siseruumides tuleb maske hakata kandma järgmistes kohtades ja tegevustes: täiskasvanute huvitegevuses ja -hariduses, täiendkoolitusel ja -õppes, konverentsidel; teatris, kontserdil ja kinos; meelelahutusteenustel, muuseumites ja näitustel, samuti toitlustusasutuste üldkasutatavates ruumides. Maski tuleb kanda ka siseruumides toimuvatel avalikel koosolekutel ja muudel üritustel. Üldkasutatavates ruumides tuleb maske hakata kandma ka sportimisel, treenimisel, spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel, samuti saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates. Maski ei tule kanda tegevustes, kus see ei ole võimalik, näiteks vahetul sportimisel ja veega kokkupuutel, samuti restoranis süües. Kaitsemaski tuleb kanda kõikides tegevustes, kus see töö või tegevuse iseloomust tulenevalt on võimalik. Juhul, kui inimesel on maskikandmine tervislikel põhjustel vastunäidustatud, peab inimene seda kinnitama vastava arstliku tõendiga. Koroonaviiruse delta tüve aerosoolse leviku tõttu on range soovitus kanda meditsiinilisi või sellega võrdsustatud kaitsemaske. Alates 1. novembrist 2021.a
  1. Lahtiolekuaja piirang 23.00-06.00 kõikidele tegevustele, sh meelelahutus, üritused, kinod, teatrid. Piirang ei kohaldu kaubandustegevusele ja teenuste osutamisele.
Lahtioleku piirang kohaldub täpsemalt järgmistele tegevustele:sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe, spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused, avalikuks kasutamiseks mõeldud saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad, avalikud koosolekud, avalikud üritused, konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid, meelelahutusteenuse osutamine, muuseumid ja näituseasutused, toitlustusettevõtted. See ei tähenda, et kui näiteks üritus lõpeb mõni minut pärast kella 23.00 või isikud on alles lahkumas, tehakse automaatselt trahvi. Järelevalvel on kaalutlusõigus hinnata ja võtta mõistlikult arvesse asjaolusid ning tegevuse eest vastutava isiku panust meetmest kinnipidamiseks.
  1. Alla 12-aastased saavad meelelahutuses, kinos, teatris, spaas ja teistes tegevustes osaleda ilma testimiseta ja COVID-19 tõendita.
  2. 12-17-aastased isikud peavad ülalnimetatud tegevustes osalemiseks esitama COVID-19 tõendi või tõendi tervishoiuteenuse osutaja tehtud PCR testi (tehtud kuni 72h varem) või antigeeni testi (tehtud kuni 48h varem) negatiivse tulemuse kohta.
  3. Täiendavalt on võimalik testi teha apteegis, test peab olema negatiivne ning ei tohi olla vanem kui 48 tundi. Ülalnimetatud tegevustes osalemiseks peab apteegis tehtud testi tulemus olema negatiivne ning test ei tohi olla tehtud varem kui 48 tundi.
  4. Eeldusel, et isikul puuduvad haigussümptomid ning pole kehtestatud liikumisvabaduse piirangut saavad alla 18-aastased õpilased ilma COVID-19 tõendita ja testimiseta üksnes sportida, treenida, osaleda noorsootöös, huvitegevuses, huvihariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes.
  5. COVID-19 tõendi esitamisel tuleb esitada isikusamasust tõendav dokument. See tähendab, et tegevuste korraldaja peab hakkama COVID tõendite kontrollimisel tuvastama ka tõendi esitaja isikusamasust. Seni tuli külastajatelt isikut tõendavat dokumenti küsida vaid põhjendatud kahtluse korral.
Täiendavad meetmed:
  1. Koolides regulaarne testimine (skriinimine);
  2. Valitsusasutustele, teistele riigiasutustele ning riigi hallatavatele eraõiguslikule juriidilistele isikutele COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks seada eesmärgiks, et ameti- ja töökohtadel on täielikult COVID-19 vastu vaktsineeritud 90% kõikidest isikutest.
Vaata palun Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmise seletuskirja siin.