EVEA - paremad

võimalused ettevõtjale

Head ettevõtjad,
 1. Tulenevalt asjaolust, et 2014 ja 2015 aastal kokku lõpetati 1000 majanduskuritegu menetlustähtaja möödumise tõttu, milles olid kannatajateks paljud väike ja keskmise suurusega ettevõtjad, plaanib EVEA teha vastavasisulise avalduse valitsusele. EVEA on teabenõudega palunud endale edastada informatsiooni lõpetatud majanduskuritegude kohta, kuid siiani pole saanud vastust.


  Eeltoodule tuginedes kutsume üles kõiki ettevõtjaid, kelle suhtes on toime pandud majanduskuritegu ning see on lõpetatud seoses aegumisega, edastama EVEA`le järgmised andmed:


 2. Kannatanu nimi:
  Invalid Input
 3. Kahjusumma:
  Invalid Input
 4. Avalduse esitamise kuupäev:
  Invalid Input
 5. Kuriteo lõpetamise teatise/määruse kuupäev:
  Invalid Input
 6. Kuriteo lõpetamise alus §:
  Invalid Input
 7. Uurija nimi:
  Invalid Input
 8. Prokuröri nimi:
  Invalid Input
 9. Kelle suhtes kriminaalmenetlus alustati:
  Invalid Input