Skip to main content

Foaal Consulting UÜ

Foaal Consulting OÜ aitab klientidel leida rahastusvõimalusi, välja töötada projektiideed ja projekte ellu viia. Äriplaanid – https://foaal.ee/teenused/ariplaanid/ Projektitaotlused – https://foaal.ee/teenused/projektitaotlused/ Strateegilised koostööprojektid Erasmus+ https://foaal.ee/erasmus/    

Jätka lugemist

MTÜ Arenduskoda

Mittetulundusühing ARENDUSKODA on avalikes huvides tegutsev juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus. Ühing arendab majandustegevust, mille kaudu saadav tulu kasutatakse ühingu põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks. Ühing on LEADER tegevusgrupp, mis arendab kohalikku initsiatiivi ning kohalikku elu, koostab tegevuspiirkonna (Haljala, Kadrina, Kuusalu, Tapa vald ning Loksa linn) integreeritud LEADER strateegia ning arendab ja viib seda ellu, tuginedes kolme sektori partnerlusele (avalik, era ja kolmas sektor). Kontakt Heiki Vuntus tegevjuht mob 56485208 heiki@arenduskoda.ee http://arend...

Jätka lugemist

Rohelise Jõemaa Koostöökogu MTÜ (kollektiivliige)

Leader tegevusgrupp Rohelise Jõemaa Koostöökogu (RJK) tegutseb alates 2006. aastast. Tegevuspiirkonnaks on Põhja-Pärnumaa vald, Saarde vald (endise Surju valla territoorium), Pärnu linn (Paikuse osavald), Tori vald (endise Tori ja Are valla ning Sindi linna territoorium), Kehtna vald (Järvakandi osavald) ning Põhja-Sakala vald (endise Suure-Jaani ja Kõpu valla territoorium). Toetust saavad taotleda tegevusgrupi piirkonnas tegutsevad ettevõtted, organisatsioonid ja kohalikud omavalitsused. Seisuga 01.01.2020 on ühingul liikmeid 97: nendest 6 kohalikku omavalitsust, 52 ettevõtet (sh FIE-d)...

Jätka lugemist

Mannet Partners Baltics OÜ Tallinn

Mannet Partners Baltics OÜ Tallinn Projektiideede abikõlblikkuse hindamine rahastamiseks EL jt. avalikest fondidest, arenguprojektide koostamine ja neile rahastamisallikate leidmine, lühikonsultatsioon tasuta, kirjalik projekti abikõlbulikkuse analüüs – 50% soodustus tunnipõhisest hinnast. www.mannetpartners.ee info@mannetpartners.ee Tel. 6 309 169

Jätka lugemist