Mittetulundusühing ARENDUSKODA on avalikes huvides tegutsev juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus. Ühing arendab majandustegevust, mille kaudu saadav tulu kasutatakse ühingu põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks. Ühing on LEADER tegevusgrupp, mis arendab kohalikku initsiatiivi ning kohalikku elu, koostab tegevuspiirkonna (Haljala, Kadrina, Kuusalu, Tapa vald ning Loksa linn) integreeritud LEADER strateegia ning arendab ja viib seda ellu, tuginedes kolme sektori partnerlusele (avalik, era ja kolmas sektor).
Kontakt
Heiki Vuntus
tegevjuht
mob 56485208
heiki@arenduskoda.ee
http://arenduskoda.ee/et/

 

Kommentaarid