Skip to main content
23 august, 2020

Rohelise Jõemaa Koostöökogu MTÜ (kollektiivliige)

23 august, 2020
Leader tegevusgrupp Rohelise Jõemaa Koostöökogu (RJK) tegutseb alates 2006. aastast. Tegevuspiirkonnaks on Põhja-Pärnumaa vald, Saarde vald (endise Surju valla territoorium), Pärnu linn (Paikuse osavald), Tori vald (endise Tori ja Are valla ning Sindi linna territoorium), Kehtna vald (Järvakandi osavald) ning Põhja-Sakala vald (endise Suure-Jaani ja Kõpu valla territoorium). Toetust saavad taotleda tegevusgrupi piirkonnas tegutsevad ettevõtted, organisatsioonid ja kohalikud omavalitsused. Seisuga 01.01.2020 on ühingul liikmeid 97: nendest 6 kohalikku omavalitsust, 52 ettevõtet (sh FIE-d) ja 39 mittetulundusühingut. Ühingu juhatus on 12-liikmeline. Perioodil 2014-2020 on tegevuspiirkonnal kasutada 4 426 302,96 eurot, millest 80% on määratud meetmete rakendamiseks ja 20% ühingu administreerimiskuludeks. Tegevuse aluseks on Rohelise Jõemaa piirkonna strateegia aastateks 2015-2023. Taotlusvoorude ja toetatud projektide info on kättesaadav ühingu kodulehel www.joemaa.ee. Rahastatud projektide seas on üksteist ühisprojekti ning kaheksa tegevusgrupi koostööprojekti. Rohelise Jõemaa Koostöökogu viib ellu kaheksat koostööprojekti kokku 23 erineva partneriga Eestist, Soomest, Lätist, Leedust, Portugalist ja Sloveeniast ning oleme algatanud ühisprojekti kohalike omavalitsustega Soomaa turismipiirkonna arendamiseks. Oleme koostanud Soomaa rahvuspargi turismipiirkonna säästva arengu strateegia 2020-2025+ ning see on esitatud EUROPARC rahvusvahelise sertifikaadi saamiseks Soomaa rahvuspargile.