Skip to main content

EVEA Suurkogu

12. juuni 2024 | 14:00 18:00
Mainor, Suur-Sõjamäe 10A, Tallinn

6.juunil toimub EVEA suurkogu/üldkoosolek kell 14:00 – 17:30 Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor saalis aadressil Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn.

Päevakorras on huvitavad ja motiveerivad esitlused erinevatelt esinejatelt. Samuti toimuvad sel aastal EVEA juhtorganite – volikogu ja presidentuuri korralised valimised.

Palume registreeruda hiljemalt 05.06.2024 REGISTREERIMISLINK

Päevakord:

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine;
2. 2023. aasta tegevusaruanne, 2024. aasta eelarve tutvustamine;
3. EVEA 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine;
4. EVEA volikogu valimine;
5. EVEA presidendi valimine;
6. EVEA asepresidentide kinnitamine;
7. Kohapeal tõstatatud küsimused

Palume registreeruda hiljemalt 05.06.2024 REGISTREERIMISLINK

Koosolekul tehtavate otsuste (majandusaasta aruande kinnitamine, juhtorganite valimine) hääletusel saavad osaleda vaid EVEA liikmete seaduslikud esindajad või volitatud esindajad. 

Kui Sa ei saa ise üldkoosolekul osaleda, võid koosolekule saata oma volitatud esindaja või volitada  mõnd EVEA liiget, keda tunned ja usaldad, et tagada koosolekul kvoorumi olemasolu.

NB! Volitatud esindaja volitusi tõendav volikiri peab olema notariaalne või kirjalik, see tähendab allkirjastatud äriregistri registrikaardile kantud seadusliku esindaja poolt.

Digitaalselt allkirjastatud volikirjad palume saata hiljemalt 05.06.2024 a e-posti aadressile evea@evea.ee   (volikirja näidis allalaadimiseks SIIN ). Paberkandjal volikirjad palume kaasa võtta koosolekule ning esitada registreerijale.