Skip to main content
10 veebruar, 2021

Pressiteade. EVEA: Ida-Virumaa ja Harjumaa sulgemistoetuse tingimused on põhjendamatult piiravad

10 veebruar, 2021
Seoses 1. veebruaril töötukassa kaudu avanenud, Ida-Virumaa ja Harjumaa tööandjatele suunatud töötasu toetusega laekus EVEAle juba esimesel nädalal arvukalt ettevõtjate murekirju meetme ebaõiglastest ja asjatult piiravatest tingimustest. EVEA pöördus tervise- ja tööministri, rahandusministri, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri ning töötukassa nõukogu poole, juhtimaks tähelepanu nimetatud toetuse puudustele ning tegi konkreetsed ettepanekud tingimuste paremaks muutmiseks. „Oleme tänulikud kõigile ettevõtjatele, kes uue kriisimeetme kohta tagasisidet andsid. Hea, et ettevõtjad on järjest aktiivsemalt kasutamas oma murede ja seisukohtade otsustajateni viimiseks EVEAd kui esindusorganisatsiooni,“ ütles EVEA president Heiki Rits. EVEA toob oma kirjas välja mitmed meetmes ilmnenud probleemid, sh valesti valitud riigiabiliik, mis piirab paljudel taotlejatel kolmeks aastaks ette võimalust kasutada Covid-kriisiga mitteseotud arendustoetusi; toetuse sidumine üle-eelmise majandusaasta põhitegevusalaga; piirangutest mõjutatud kõrvaltegevusalade arvestamata jätmine; deklaratsioonide parandamise keeld; tagasiulatuvatel kuupäevadel maksuvõlgade puudumise nõue, ning EVEA poolt juba palju kritiseeritud, läbivalt kõigis Eesti kriisimeetmetes jätkuv toetuse eeldusena üksnes töölepinguga töötajatelt tasutud maksude arvestamine. EVEA asepresidendi Marina Kaasi sõnul on taaskord avatud õilsa eesmärgiga kriisiabiprogramm,  kuid eelmise valitsuse kinniste uste taga kokkulepitud tingimused ei arvesta sihtgrupi reaalse olukorraga ning seetõttu jääb abi paljudele piirangutest mõjutatud ettevõtjatele kättesaamatuks. Samas on kõigile probleemidele olemas lahendused ning EVEA loodab, et uuel valitsusel õnnestub leida seda poliitilist tahet ettevõtjate reaalseks kriisist välja aitamiseks, mida üsna tulutult otsiti eelmises koalitsioonis. „On äärmiselt oluline toetuse tingimusi kiiresti muuta, ja seda tagasiulatuvalt vooru alguskuupäevast, et toetus oleks eesmärgipärane ning aitaks õiglaselt ja proportsionaalselt kõiki piirangute tõttu kannatanud ettevõtteid. Nimetatud probleemid oleksid jäänud olemata, kui meetme disainimisel oleksid kaasatud sihtgruppide esindusorganisatsioonid. Loodame, et uus valitsus võtab kriisimeetmete põhjaliku konsulteerimise kasusaajatega oma praktika normiks,“ ütles EVEA asepresident Marina Kaas. Lähemalt EVEA tähelepanekutest puuduste ning ettepanekute kohta meetme tingimuste parendamiseks saab lugeda siin.   Täiendav info ja kommentaarid: Marina Kaas, EVEA asepresident, marina@evea.ee , tel +372 5021484 Ille Nakurt-Murumaa, EVEA asepresident, ille@evea.ee , tel +372 57809806