Seisukohad UUDIS

EVEA seisukoht haigushüvitiste korra muutmisest (5.09.2022)

Tervise- ja tööministri Peep Petersoni ettepanek muuta haigushüvitise maksmine teisest haiguspäevast püsivaks on läbi mõtlemata ning väikeettevõtjaid kahjustav. Septembrikuu esimest töönädalat alustas tervise- ja tööminister hr Peep Peterson ettevõtjate ehmatuseks
Seisukohad

EVEA seisukohad töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõule 615 SE

EVEA koondab väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid üle Eesti (s.h. ka hõredalt asustatud või muul põhjusel töötajate nappuse all kannatavatest piirkondadest). Meie liikmete hulgas on väga erinevate tegevusvaldkondade ettevõtteid – nii ühemeheosaühinguid kui ka suuremaid. Töösuhteid (s.h. tööohutust) reguleerivad normid ning regulatsioonidega ja nende sagedase muutmisega kaasnev ja sageli põhjendamatult suur halduskoormus
Seisukohad

EVEA rohestrateegia – kogu rahva projekt

Rohepööre – kogu rahva projekt EVEA rohepöörde strateegia Määratleme rohepööret innovaatiliste teadmiste, meetodite ja investeeringute kogumina, mida kasutatakse kliimaneutraalseks ja efektiivseks majandamiseks, kohaliku energia tootmiseks, ressursside taaskasutuseks, rohelise keskkonna ja elurikkuse säilitamiseks ning inimeste ja kultuuri hüvanguks. Rohepööre vajadus tuleneb meie senisest majandusmudelist ja tarbimistavadest, mis on viinud keskkonnaseisundi halvenemiseni ja ressursside
Oluline Seisukohad UUDIS

EVEA saatis Riigikogu õiguskomisjonile seisukohad rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõule 504 SE

Austatud Riigikogu liikmed EVEA on seisukohal, et rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu 504 SE on ebamõistlik ning ebaproportsionaalne ülereguleerimine ning esitatud kujul tuleb eelnõu tagasi lükata. Oleme esitanud samasisulise arvamuse
Seisukohad

EVEA seisukohad Euroopa Komisjoni direktiivi eelnõule platvormide kaudu töötavate inimeste töötingimuste kohta

07.01.2022 Kahjuks peame oma vastust taaskord alustama tõdemusega, et seisukohtade kujundamiseks antud lühike aeg ei võimalda teha mõjuhinnangut ega uurida EVEA liikmete sisulisi seisukohti. Seega saame oma seisukohtades tugineda senisele taustainfole ja Eesti ettevõtlusstruktuurile. EVEA on seisukohal, et Eestit esindavatel asutustel on vajalik ja kohane juhtida Euroopa Liidu institutsioonide tähelepanu sellele, et
Seisukohad

EVEA seisukoht Väikeettevõtja tase 5 ja Ärikorralduse spetsialist tase 5 kutsestandardi väljatöötamise kohta

10.01.2022 Lugupeetud kutsestandardi eelnõude koostajad ja Kutsekoja Äriteeninduse ja muu äritegevuse kutsenõukogu liikmed Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon EVEA tänab arvamuse küsimise eest Ärikorralduse spetsialisti ja Väikeettevõtja kutsestandardi eelnõude kohta. Oleme teinud mõned täiendavad ettepanekud Ärikorralduse spetsialist tase 5 vajalike oskuste kohta – need täiendused on manuses olevas tekstis sinises kirjas.
Seisukohad

EVEA kommentaarid ja ettepanekud Turismi Strateegia 2022-2025 kohta

10.01.2022 Esitame (koos vabandustega hilinenud tagasiside eest) mõned täiendavad mõned ja ettepanekud, mis laekusid EVEA liikmetelt. Kui leiate, et need ei pea olema kajastatud Strateegias, siis loodame, et need leiavad oma kohta ministeeriumi muudes tegevusplaanides, sh koostöös teiste ministeeriumidega. 1. Peame oluliseks defineerida turismisektorit ning kaardistada ja käsitleda Turismistrateegias terviklikku Eesti turismi
Seisukohad

EVEA seisukohad Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõule

Pr Kaja Kallas Peaminister Hr Tanel Kiik Sotsiaalminister Tanel.kiik@sm.ee Pr Kaija Kasekamp Sotsiaalministeerium tervisesüsteemi arendamise osakonna tervisevõrdsuse poliitika juht kaija.kasekamp@sm.ee Pr Ebe Sarapuu Sotsiaalministeerium õigusosakonna juhataja asetäitja ebe.sarapuu@sm.ee Koopia: Riigikogu sotsiaalkomisjon Riigikogu fraktsioonid  Pr Ülle Madise Õiguskantsler info@oiguskantsler.ee                             
top

 

Условия кампании 

 1. ПОТРЕБИТЕЛИ:
 • При использовании услуги со скидкой необходимо предъявить действующую справку о вакцинации, выданную в период с 15 ноября 2021 года по 31 января 2022 года, или удостоверение работника здравоохранения. Медицинские работники также должны иметь действующую справку о вакцинации или перенесении COVID-19, независимо от даты выдачи, если это необходимо для посещения конкретного учреждения.
 • Организации, участвующие в кампании, самостоятельно разрабатывают свои скидки, и EVEA не несет ответственности за содержание предложений.
 • Kампания проходит с 15.11.2021 по 31.01.2022.
 • Организации-участники имеют право делать исключения в предоставлении скидок в определенные дни.
 • Вакцинация является добровольной, и поставщик медицинских услуг несет ответственность за информирование человека о рисках и побочных эффектах вакцины как лекарства.

 2. ПРЕДПРИЯТИЯ и Организации:

 • Чтобы присоединиться к участникам кампании, отправьте запрос на адрес: kampaania@evea.ee, указав название фирмы и торговую марку, под которой вы работаете, местоположение, адрес веб-сайта, краткое описание продукта / услуги и скидки, которые вы предлагаете, контактное лицо, адрес электронной почты и номер телефона. Пожалуйста, также пришлите свой логотип (в формате JPG или PNG).
 • Если скидка не действует постоянно, исключенные периоды должны быть указаны в предложении.
 • EVEA имеет право редактировать и сокращать текст предложения, сохраняя при этом максимально его содержание и стиль.
 • Предложения будут добавлены на страницу кампании в порядке поступления в течение 48 часов.
 • Участник кампании несет ответственность за то, чтобы его сотрудники были осведомлены об условиях кампании и проверяли право клиента на скидку.
 • Скачайте и используйте баннер кампании в своих онлайн-каналах, он должен быть направлен на страницу кампании: https://evea.ee/kampaania-2021/

 


 

Kampaania tingimused

 1. TARBIJALE:
 • Soodustusega teenuse tarbimisel tuleb esitada kehtiv immuniseerimise tõend, mis on väljastatud perioodil 15. november 2021 – 31. jaanuar 2022, või tervishoiutöötaja ametitõend. Ka tervishoiutöötajatel peab olema kehtiv immuniseerimise või läbipõdemise tõend, sõltumata väljaandmise kuupäevast, kui see on nõutav konkreetse ettevõtte külastamiseks.
 • Kampaanias osalevad ettevõtted kujundavad oma pakkumisi iseseisvalt ning EVEA ei vastuta pakkumiste sisu eest.
 • Kampaania kestab 15.11.2021 - 31. 01.2022. Osalevatel ettevõtetel on õigus teha erisusi soodustuste pakkumisel teatud päevadel.
 • Vaktsineerimine on vabatahtlik ja tervishoiuteenuse pakkuja kohustus on teavitada inimest vaktsiini kui ravimi ohtudest ja kõrvaltoimetest.
 1. ETTEVÕTJALE:
 • Liitumiseks kampaania pakkujatega saada soov aadressile kampaania@evea.ee märgusõnaga “Kampaania”, näidates ettevõtte ja kaubamärgi nime, mille all tegutsed, asukoht, veebilehe aadress, kokkuvõtlikult oma pakutav toode/teenus ja soodustus, kontaktisiku nimi, e-post ja telefon. Saada palun ka oma logo (logo peab olema JPG või PNG formaadis). 
 • Soodustuseks välistatud päevade või perioodide puhul peavad need olema pakkumises välja toodud.
 • EVEA-l on õigus pakkumise teksti toimetada ja lühendada, säilitades maksimaalselt selle sisu ja stiili.
 • Pakkumised lisatakse kampaanialehele saabumise järjekorras 48 tunni jooksul.
 • Soodustuse pakkuja vastutab selle eest, et tema personal on teadlik kampaania tingimustest ning kontrollib kliendi õigust soodustusele.
 • Lae alla ja kasuta oma veebikanalites kampaania bännerit, mis peab olema suunatud kampaanialehele: https://evea.ee/kampaania-2021/