Seisukohad

Pöördumine seoses täiendavate kriisiabimeetmete planeerimisega ettevõtjatele

EV Peaminister hr Jüri Ratas Koopia: hr Raul Siem Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister 02.09.2020. a                                                                      Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on
Seisukohad

EVEA ettepanekud turismi valdkonna kriisiabi täiendava vooru tingimuste kohta

Pr. Sille Kraam Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Majandusarengu osakond 22.08.2020 Peame vajalikuks keskenduda selles voorus turismiga seotud valdkondadele ja ettevõtetele, kes ei ole saanud taotleda toetust esimeses voorus ning kelle käibekaotus on suurem, pikaajalisem ning mida ei leevenda olulisel määral siseturism. Kõige markantsem kategooria on käsitöö- ja suveniirikaubandus, mis on oluline osa turismi
Seisukohad

EVEA ettepanekud  COVID-19 levikust põhjustatud olukorrast väljumise majandusuuenduste paketile

21.07.2020 EV Peaminister Valitsuse majandusarengu komisjoni juurde loodud ekspertkogu   Koopia: Valitsuse majandusarengu komisjon     EVEA ettepanekud  COVID-19 levikust põhjustatud olukorrast väljumise majandusuuenduste paketile Meil on hea meel, et Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) esindaja on kutsutud Valitsuse majandusarengu komisjoni juurde loodud ekspertkogusse. EVEA esindab otse- ja kollektiivliikmete kaudu u.
Seisukohad

EVEA ettepanek majandusarengu komisjoni juurde loodud ekspertkogu koosseisu täiendamiseks

Kellele: EV peaminister hr Jüri Ratas 1. juuli 2020. a Austatud peaminister Jüri Ratas   EVEA ettepanek majandusarengu komisjoni juurde loodud ekspertkogu koosseisu täiendamiseks Valitsuse kinnitatud majandusarengu komisjoni juurde loodud ekspertkogu koosseisus on esindatud mitmed praegused ja endised suurettevõtete juhid, majandusteadlased ja -eksperdid, kuid täiesti puudu on kriisis enimkannatanute, mikro- ja väikeettevõtjaist
Seisukohad

EVEA pöördumine seoses täiendavate kriisiabimeetmete väljatöötamisega

EV rahandusminister hr Martin Helme EV väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister hr Raul Siem   Koopia: Rahandusministeeriumi kantsler hr Veiko Tali Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler  hr Viljar Lubi   Austatud ministrid hr  Helme ja hr  Siem, EVEA-l oli rõõm kuulda, olgugi  meedia vahendusel, et riik on võtnud 200 miljonit eurot laenu,  mida plaanib  kasutada
Seisukohad

EVEA pöördumine koroonakriisi tagajärjel tekkinud maksuvõlgade käsitlemise, ajatamistaotluste lahendamise teemal

04.06.2020 Maksu- ja Tolliamet, Peadirektor hr. Valdur Laid Koopia: EV Rahandusminister hr. Martin Helme   EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) pöördumine koroonakriisist tagajärjel tekkinud maksuvõlgade käsitlemise, ajatamistaotluste lahendamise teemal  EVEA koondab väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid (edaspidi VKE) üle Eesti s.h. ka hõredalt asustatud või muul põhjusel töötajate nappuse all
top