Seisukohad

EVEA seisukohad Riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõule

Kellele: Justiitsministeerium Suur-Ameerika 1 Tallinn info@just.ee Pr Maris Lauri Justiitsminister Maris.lauri@just.ee Pr Eneli Kivi eneli.kivi@just.ee Pr Mari Koik mari.koik@just.ee Pr Ülle Madise Õiguskantsler info@oiguskantsler.ee                                                         
Seisukohad

EVEA ettepanekud Kredexi otselaenude kohta

EVEA kommentaarid ja ettepanekud Kredexi uuendatud erakorralisele käibekapitalilaenule, 1.09.2021 Kui otselaen on mõeldud neile, kes ei saa pangast laenu, siis ei ole mõistlik kasutada samu kvalifitseerumiskriteeriume, nagu seda teevad pangad (nt mineviku maksehäired üle 640 eur või ajatamata maksuvõlad perioodil 01.04.2019 – 01.03.2020 diskvalifitseerivad taotlejat, kuigi see ei pruugi mõjutada ettevõtte majandustulemusi või
Seisukohad

EVEA kommentaarid ja ettepanekud MKMi saadetud dokumendile: „Turismi kriisimeetmete 2020-2021 kokkuvõte ja järeldused“

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Pr. Kristi Talving Koopia: Pr. Külli Kraner, Pr. Anne Lepp   EVEA kommentaarid ja ettepanekud MKMi poolt saadetud dokumendile: „Turismi kriisimeetmete 2020-2021 kokkuvõte ja järeldused“ 13.08.2021   Täname võimaluse eest kaasa rääkida võimalike täiendavate tugimeetmete põhimõtete kujundamisel. Tagasivaade senisele kriisiabi rakendamisele Leiame, et MKMi ülevaates toodud toetuste jagunemise statistika
Seisukohad

EVEA seisukohad „Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määruse nr 144 „Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ muutmise eelnõule

Pr Kaja Kallas Peaminister   Hr Tanel Kiik Sotsiaalminister   Hr Andres Sutt Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister   Koopia: Õiguskantsler                                             Meie: 11.08.2021   EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) seisukohad „Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määruse nr 144 „Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ muutmise eelnõule  Alustuseks
Seisukohad

EVEA kommentaarid Eesti taastekava avalikule konsultatsioonile ja taastekava eelnõule

4.06.2021 Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon, kuhu kuulub üle 6200 ettevõtteerinevatelt tegevusaladelt üle Eesti ning kes esindab erinevas arengufaasis olevaid mikro, väike- ja keskmisi ettevõtjaid, esitab oma kommentaarid ja ettepanekuid Eesti Taastekava avaliku konsultatsiooni ja taastekava eelnõu kohta. Meie kommentaarid puudutavad eeskätt Taastekava kolme komponenti: Ettevõtete digipööre Ettevõtete rohepööre Energeetika ja
Seisukohad

EVEA seisukohad Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule 383 SE

Riigikogu Sotsiaalkomisjon                                             Meie: 26.05.2021   Koopia: Sotsiaalministeerium Õiguskantsler EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) seisukohad Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule 383 SE Oleme esitanud juba novembris 2020 Sotsiaalministeeriumile oma seisukohad Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule. Kahjuks ei ole meie seisukohti arvestatud või on neid käsitletud vaid
Seisukohad

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni seisukohad alkoholi-, tubaka , kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu kooskõlastamisel

Rahandusminister pr Keit Pentus-Rosimannus Koopia: Justiitsminister pr Maris Lauri Maaeluminister hr Urmas Kruuse Ettevõtlus- ja Infotehnoloogiaminister hr Andres Sutt   Teie: 13.04.2021, nr. 1.1-10.1/2923-1 Meie: 19.05.2021   Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon seisukohad alkoholi-, tubaka‑, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu kooskõlastamisel. Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (edaspidi „EVEA“)
Seisukohad

EVEA avalik pöördumine peaminister Kaja Kallase poole: „Rääkige ettevõtjatega!“

Pr Kaja Kallas                                                                                                                                                   09.05.2021 Peaminister Koopia: meediakanalid ja -väljaanded Austatud peaminister Kaja Kallas Pöördume Teie poole väike- ja keskmiste ettevõtjate nimel. Teeme seda seekord avalikult ja meedia kaudu, sest meie senised pöördumised on jäänud ilma sisulise tagasisideta. Kuna meie tõstetavad teemad puudutavad mitmeid ministeeriume ning ka nende tööd seaduseelnõude ettevalmistamisel, pöördume just
Seisukohad

EVEA pöördumine Riigikogu fraktsioonide poole seoses riigi lisaeelarve ja eelnõu 347SE menetlusega: karantiini (eneseisolatsiooni) määratud inimestele haigushüvitiste maksmine peab toimuma lisaeelarve vahenditest

Riigikogu fraktsioonid Riigikogu rahanduskomisjon                                                                                                         04.04.2021   EVEA pöördumine Riigikogu fraktsioonide poole seoses riigi lisaeelarve ja eelnõu 347SE menetlusega: karantiini (eneseisolatsiooni) määratud inimestele haigushüvitiste maksmine peab toimuma lisaeelarve vahenditest.   Austatud Riigikogu liikmed, Eesti on täna laialt leviva koroonaviiruse tõttu tervisehädaolukorras. Hädaolukord paneb ühiskonna keeruliste valikute ette ning on paratamatu, et epideemia
top

 

Условия кампании 

 1. ПОТРЕБИТЕЛИ:
 • При использовании услуги со скидкой необходимо предъявить действующую справку о вакцинации, выданную в период с 15 ноября 2021 года по 31 января 2022 года, или удостоверение работника здравоохранения. Медицинские работники также должны иметь действующую справку о вакцинации или перенесении COVID-19, независимо от даты выдачи, если это необходимо для посещения конкретного учреждения.
 • Организации, участвующие в кампании, самостоятельно разрабатывают свои скидки, и EVEA не несет ответственности за содержание предложений.
 • Kампания проходит с 15.11.2021 по 31.01.2022.
 • Организации-участники имеют право делать исключения в предоставлении скидок в определенные дни.
 • Вакцинация является добровольной, и поставщик медицинских услуг несет ответственность за информирование человека о рисках и побочных эффектах вакцины как лекарства.

 2. ПРЕДПРИЯТИЯ и Организации:

 • Чтобы присоединиться к участникам кампании, отправьте запрос на адрес: kampaania@evea.ee, указав название фирмы и торговую марку, под которой вы работаете, местоположение, адрес веб-сайта, краткое описание продукта / услуги и скидки, которые вы предлагаете, контактное лицо, адрес электронной почты и номер телефона. Пожалуйста, также пришлите свой логотип (в формате JPG или PNG).
 • Если скидка не действует постоянно, исключенные периоды должны быть указаны в предложении.
 • EVEA имеет право редактировать и сокращать текст предложения, сохраняя при этом максимально его содержание и стиль.
 • Предложения будут добавлены на страницу кампании в порядке поступления в течение 48 часов.
 • Участник кампании несет ответственность за то, чтобы его сотрудники были осведомлены об условиях кампании и проверяли право клиента на скидку.
 • Скачайте и используйте баннер кампании в своих онлайн-каналах, он должен быть направлен на страницу кампании: https://evea.ee/kampaania-2021/

 


 

Kampaania tingimused

 1. TARBIJALE:
 • Soodustusega teenuse tarbimisel tuleb esitada kehtiv immuniseerimise tõend, mis on väljastatud perioodil 15. november 2021 – 31. jaanuar 2022, või tervishoiutöötaja ametitõend. Ka tervishoiutöötajatel peab olema kehtiv immuniseerimise või läbipõdemise tõend, sõltumata väljaandmise kuupäevast, kui see on nõutav konkreetse ettevõtte külastamiseks.
 • Kampaanias osalevad ettevõtted kujundavad oma pakkumisi iseseisvalt ning EVEA ei vastuta pakkumiste sisu eest.
 • Kampaania kestab 15.11.2021 - 31. 01.2022. Osalevatel ettevõtetel on õigus teha erisusi soodustuste pakkumisel teatud päevadel.
 • Vaktsineerimine on vabatahtlik ja tervishoiuteenuse pakkuja kohustus on teavitada inimest vaktsiini kui ravimi ohtudest ja kõrvaltoimetest.
 1. ETTEVÕTJALE:
 • Liitumiseks kampaania pakkujatega saada soov aadressile kampaania@evea.ee märgusõnaga “Kampaania”, näidates ettevõtte ja kaubamärgi nime, mille all tegutsed, asukoht, veebilehe aadress, kokkuvõtlikult oma pakutav toode/teenus ja soodustus, kontaktisiku nimi, e-post ja telefon. Saada palun ka oma logo (logo peab olema JPG või PNG formaadis). 
 • Soodustuseks välistatud päevade või perioodide puhul peavad need olema pakkumises välja toodud.
 • EVEA-l on õigus pakkumise teksti toimetada ja lühendada, säilitades maksimaalselt selle sisu ja stiili.
 • Pakkumised lisatakse kampaanialehele saabumise järjekorras 48 tunni jooksul.
 • Soodustuse pakkuja vastutab selle eest, et tema personal on teadlik kampaania tingimustest ning kontrollib kliendi õigust soodustusele.
 • Lae alla ja kasuta oma veebikanalites kampaania bännerit, mis peab olema suunatud kampaanialehele: https://evea.ee/kampaania-2021/