Seisukohad

EVEA seisukohad elektrituru kujundamisest

Hr Tauno Hilimon Energeetika osakonna ekspert Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Teie: 25.01.2023 Meie: 06.02.2023 EVEA seisukohad elektrituru kujundamisest Vastuseks Teie pöördumisele juhime kõigepealt tähelepanu sellele, et nii põhjalikule küsimustikule on suure liikmeskonnaga ühendusel nii lühikese ajaga väga keeruline vastata. Alljärgnevalt püüame välja tuua mõned EVEA seisukohad elektrituru probleemide osas. 1.Kõigepealt tuleks väga kõrgete
Seisukohad

EVEA seisukohad valitsuse Rohepöörde tegevusplaani kohta

Vabariigi valitsus on koostanud rohepöörde tegevusplaani eelnõu (avaldatud 19.12.2022), tutvuda saab siit EVEA nõustub suures plaanis Rohepöörde tegevusplaanis püstitatud eesmärkidega, samuti valdkondadega, mida rohepööre puudutab. Kuivõrd meid huvitab peamiselt tegevusplaani rakendamise pool, siis kahjuks me seda tegevusplaanist ei leidnud. Jääb ebamääraseks, kes on erinevate tegevuste elluviijad ja rohepöördest otseselt kasusaajad. On küll
Seisukohad

Elektrituruseaduse jt seaduste muutmise seaduse eelnõust (696 SE)

EVEA kommentaarid Elektrituruseaduse jt seaduste muutmise seaduse eelnõule (696 SE): Meie hinnangul on eelnõu algatamine samm õiges suunas kuid eelnõu sisu osas oleme üsna kriitilised. Põhilised probleemid: Kui elektrivõrgu kõiki olemasolevaid võimsusi ei kasutata efektiivselt, siis peab võrguettevõtjal olema kohustus tagada võimsuste efektiivne kasutamine. Tuleb luua võrguettevõtjale tingimused selle ülesande täitmiseks nii,
Seisukohad

Kutsehaiguste loetelu täiendamisest

Teema: Sotsiaalministri 9. mai 2005. a määruse nr 66 „Kutsehaiguste loetelu“ muutmine Kellelea: Peep Peterson Tervise- ja Tööminister 25.11.2022 Kutsehaiguste loetelu täiendamisest Vastuseks Teie pöördumisele esitab EVEA alljärgnevalt oma seisukoha. Piirid töö ja eraelu vahel on hetkel olulisemalt hägusamad, kui need olid hetkel kehtiva tööohutuse ja töötervishoiu regulatsiooni vastuvõtmisel. Sellest tulenevalt on
Seisukohad

Seisukoht tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu kohta

Vastusena Rahandusministeeriumi pöördumisele esitab EVEA oma põhimõttelise seisukoha maksuvaba tulu ja selle tõstmise küsimuses. Eestis kehtib üksikisiku proportsionaalne tulumaks, aga seadusesse on jõudnud progressiivse tulumaksu elemendid, mis kahjustavad seaduse lihtsust ja läbipaistvust. Maksuvaba tulu võiks olla universaalne summa, mida kohaldatakse kõigile ühetaoliselt. Nii oli see ka varasemas tulumaksuseaduse redaktsioonis. 2016. aastal jõustus
Oluline Seisukohad UUDIS

EVEA seisukohad energeetika dialoogis

Energiapoliitika on täna ettevõtjate jaoks kõige teravam teema – paljude jaoks lausa elu ja surma küsimus ning seetõttu on tõhus dialoog riigi ja ettevõtjate vahel hädavajalik. Käesolevaga esitame väikeste ja
Seisukohad UUDIS

EVEA seisukoht haigushüvitiste korra muutmisest (5.09.2022)

Tervise- ja tööministri Peep Petersoni ettepanek muuta haigushüvitise maksmine teisest haiguspäevast püsivaks on läbi mõtlemata ning väikeettevõtjaid kahjustav. Septembrikuu esimest töönädalat alustas tervise- ja tööminister hr Peep Peterson ettevõtjate ehmatuseks
Seisukohad

EVEA seisukohad töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõule 615 SE

EVEA koondab väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid üle Eesti (s.h. ka hõredalt asustatud või muul põhjusel töötajate nappuse all kannatavatest piirkondadest). Meie liikmete hulgas on väga erinevate tegevusvaldkondade ettevõtteid – nii ühemeheosaühinguid kui ka suuremaid. Töösuhteid (s.h. tööohutust) reguleerivad normid ning regulatsioonidega ja nende sagedase muutmisega kaasnev ja sageli põhjendamatult suur halduskoormus
top