Skip to main content

EVEA seisukohad mootorsõidukimaksu kehtestamise kavale

Rahandusminister hr Mart Võrklaev Rahandusministeerium Koopia: regionaalminister hr Madis Kallas                                              Põllumajandus- ja maaeluministeerium    Mootorsõidukimaksu seaduseelnõu  väljatöötamiskavatsusest  EVEA seisukohad mootorsõidukimaksu kehtestamise kavale   EVEA hinnangul ei ole Eestis mõistlik mootorsõidukimaksu kehtestada, sest peamiselt tarbeväärtusega ning inimeste baasvajaduste rahuldamiseks hädavajaliku vara  maksustamine nii väikese rahvaarvuga ja hõredalt asustatud riigis, kus ühistranspordi erinevat liiki võrgustikud ei rahulda...

Jätka lugemist

EVEA seisukohad maksuseaduste muutmise seaduste eelnõudele

Hr Rahandusminister Mart Võrklaev Koopia: Peaminister Kaja Kallas Regionaalminister Madis Kallas Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo Justiitsminister Kalle Laanet Olete 26.04.2023 esitanud meile arvamuse avaldamiseks 1) tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu; 2) käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu; 3) hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu; 4) alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Kaaskirjas...

Jätka lugemist

EL puudega isiku kaardist

Pr Kadri Mets   hoolekande ja sotsiaalse kaasatuse osakonna nõunik        Sotsiaalministeerium 17.03.2023 Olete meid teavitanud, et  Euroopa Komisjon on algatanud avaliku konsultatsiooni EL puudega isiku kaardi loomise õigusliku algatuse ettevalmistamiseks. Arutasime teemat väike- ja keskmiste ettevõtjate vaatenurgast ning allpool leiate EVEA arvamuse puudega isiku kaardi ühtlustamise teemal Euroopa Liidus. EVEA põhimõtteliselt toetab algatust eesmärgiga luua EL puudega isiku kaart, mille põhjal tunnustataks kõigis EL riikides inimese puude staatust ning tagatakse puudega inimesele kõikides...

Jätka lugemist

Käibemaksu digiajastu paketist

Kellele: Maksu- ja tollipoliitika osakond Rahandusministeerium 17.03.2023 Arvamuse avaldamine Euroopa Komisjoni algatuse kohta seoses käibemaksu digiajastu paketiga Kõigepealt juhime tähelepanu probleemile seoses direktiivi eelnõus toodud aruandluskohustusega. Eelnõu kohaselt peab maksukohustuslane esitama andmed iga üksiku piiriülese tehingu kohta hiljemalt kahe tööpäeva jooksul pärast arve väljastamist või pärast kuupäeva, mil arve tuli väljastada, kui arve väljastamise kohustust ei täideta. Andmeid tohib esitada e-arvetelt. Probleem seisneb selles, et direktiivi eelnõuga kehtestatakse...

Jätka lugemist

Avalikust konsultatsioonist hilinenud maksete kohta

Õiguspoliitika valdkonna asekantsler Justiitsministeerium 20.02.2023 Avalikust konsultatsioonist hilinenud maksete kohta  – EVEA seisukohad Vastuseks Teie pöördumisele juhin kõigepealt tähelepanu sellele, et nii lühikese tähtaja jooksul  ei ole võimalik viia läbi põhjalikku küsitlust EVEA liikmete hulgas. Seetõttu saadan ainult EVEA olulisemad seisukohad hilinenud maksete teemal, tuginedes teatud osas ka 2012. a EVEA liikmete hulgas läbi viidud küsitlusele seoses EL direktiivi üle võtmisega. EVEA hinnangul on hetkel kehtiv regulatsioon valdavas osas piisav ning maksete hilinemine ja/või...

Jätka lugemist

EVEA seisukohad elektrituru kujundamisest

Hr Tauno Hilimon Energeetika osakonna ekspert Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Teie: 25.01.2023 Meie: 06.02.2023 EVEA seisukohad elektrituru kujundamisest Vastuseks Teie pöördumisele juhime kõigepealt tähelepanu sellele, et nii põhjalikule küsimustikule on suure liikmeskonnaga ühendusel nii lühikese ajaga väga keeruline vastata. Alljärgnevalt püüame välja tuua mõned EVEA seisukohad elektrituru probleemide osas. 1.Kõigepealt tuleks väga kõrgete elektrihindadega seotud lühiajalised probleemid selgelt eristada pikaajalistest. Elektrituru tulevikku ei tohi praegustele probleemide võtmes....

Jätka lugemist

EVEA seisukohad valitsuse Rohepöörde tegevusplaani kohta

Vabariigi valitsus on koostanud rohepöörde tegevusplaani eelnõu (avaldatud 19.12.2022), tutvuda saab siit EVEA nõustub suures plaanis Rohepöörde tegevusplaanis püstitatud eesmärkidega, samuti valdkondadega, mida rohepööre puudutab. Kuivõrd meid huvitab peamiselt tegevusplaani rakendamise pool, siis kahjuks me seda tegevusplaanist ei leidnud. Jääb ebamääraseks, kes on erinevate tegevuste elluviijad ja rohepöördest otseselt kasusaajad. On küll määratud vastutavad ministeeriumid, kuid millised ettevõtete grupid või sektorid, sh avaliku sektori ettevõtted, on kavandatud rohepöörde osapoolteks,...

Jätka lugemist

Elektrituruseaduse jt seaduste muutmise seaduse eelnõust (696 SE)

EVEA kommentaarid Elektrituruseaduse jt seaduste muutmise seaduse eelnõule (696 SE): Meie hinnangul on eelnõu algatamine samm õiges suunas kuid eelnõu sisu osas oleme üsna kriitilised. Põhilised probleemid: Kui elektrivõrgu kõiki olemasolevaid võimsusi ei kasutata efektiivselt, siis peab võrguettevõtjal olema kohustus tagada võimsuste efektiivne kasutamine. Tuleb luua võrguettevõtjale tingimused selle ülesande täitmiseks nii, et ei rikutaks teiste turuosaliste õigusi. Eelnõus on arvestatud kuni 15 kilovatise tootmisseadmega väiketootjate huve, aga on unustatud suurusjärgus kuni 100 kilovatise...

Jätka lugemist

Kutsehaiguste loetelu täiendamisest

Teema: Sotsiaalministri 9. mai 2005. a määruse nr 66 „Kutsehaiguste loetelu“ muutmine Kellelea: Peep Peterson Tervise- ja Tööminister 25.11.2022 Kutsehaiguste loetelu täiendamisest Vastuseks Teie pöördumisele esitab EVEA alljärgnevalt oma seisukoha. Piirid töö ja eraelu vahel on hetkel olulisemalt hägusamad, kui need olid hetkel kehtiva tööohutuse ja töötervishoiu regulatsiooni vastuvõtmisel. Sellest tulenevalt on ka ohuteguritega (eriti psühhosotsiaalsete ohuteguritega) kokkupuute aega ja kohta sageli võimatu hinnata. Kutsehaiguste loetelu täiendamine, jättes kogu muu regulatsiooni samaks,...

Jätka lugemist