Skip to main content
12 detsember, 2020

EVEA märgukiri EV presidendile seoses Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) ning teiste seaduste muutmise protsessiga

12 detsember, 2020
Pr Kersti Kaljulaid Eesti Vabariigi president                                                                                                                11.12.2020   Märgukiri Seadusloome probleemile tähelepanu juhtimiseks seoses Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) ning teiste seaduste muutmise protsessiga ja palumaks Teid kõnealust seadust mitte välja kuulutada enne õiguskantsler Ülle Madise seisukoha kujundamist.  Austatud proua Vabariigi President Pöördume Teie poole märgukirjaga, et juhtida tähelepanu seadusloome probleemile seoses Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) ning teiste seaduste muutmise protsessiga, kus EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) oli kaasatud kui huvigrupi esindaja. Suhtusime sellesse võimalusse täie tõsiduse ja pühendumusega ning esitasime tähtaegselt omapoolsed ettepanekud. Muuhulgas juhtisime Sotsiaalministeeriumi ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni tähelepanu vastuoludele põhiseadusega ja ebavõrdse kohtlemisega seotud probleemidele. Selle aluseks oli 2009. aastal õiguskantsler Indrek Teder’i poolt saadetud märgukiri sotsiaalministrile, milles kehtiva seaduse vastuolud on selgelt välja toodud. 2. detsembril 2020 pöördus EVEA selles küsimuses õiguskantsleri poole ja hetkel ootame tema seisukohta. Seoses olukorraga, kus meie hinnangul on seadusandja läinud teadlikult jõustama seadust, milles peituvad vastuolud on põhjendatud ja selged, palume Teid kõnealust Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadust mitte välja kuulutada enne, kui õiguskantsler Ülle Madise on selles oma seisukoha kujundanud. EVEA – Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon on ainus väikeseid ja keskmisi ettevõtjaid esindav organisatsioon Eestis. EVEA esindab otse- ja kollektiivliikmete kaudu pea 6000 ettevõtet, olles seega nii liikmete arvult kui esindatavat sihtgruppi arvestades suurim sektoriülene ettevõtjate katusorganisatsioon Eestis.  EVEA on olnud Eesti ettevõtjate teenistuses alates 1988. aastast. Enam infot leiab kodulehelt: evea.ee. Manuses: EVEA seisukohad_TTOS muutmise eelnõu 257SE EVEA_avaldus õiguskantslerile_haigushüvitised_29.11.2020Õiguskantsleri I. Tederi märgukiri 10.09.2009   /Allkirjastatud digitaalselt/ Heiki Rits, EVEA president