Skip to main content

MIS ON EVEA?

MIS ON EVEA? EVEA on Eesti väikeste ja keskmiste ettevõtjate esindusorganisatsioon, mille eesmärk on esindada ja kaitsta väike- ja keskmiste ettevõtjate huve ning tugevdada oma liikmete konkurentsivõimet. EVEA tagab, et väike ja keskmine ettevõtja on nähtav ning kuuldav ka perioodidel, mis valimiste vahele jäävad. EVEA seisab selle eest, et ettevõtjal oleks lihtne äri alustada, ajada ja arendada nii kohalikult, üle-eestiliselt kui rahvusvaheliselt. EVEA liikmena oled lisaväärtust loova aktiivsete ettevõtjate võrgustiku, sõpruskonna liige. EVEA liikmena on Sinu käsutuses lai valik liikmeteenuseid...

Jätka lugemist

 Неотложные замечания в связи с антикризисными мерами поддержки предпринимательства, утвержденными правительством Эстонской Республики 23 апреля 2020 года

Уважаемые члены правительства Республики 22 апреля 2020  Неотложные замечания в связи с антикризисными мерами поддержки предпринимательства, утвержденными правительством Эстонской Республики 23 апреля 2020 года  Для того, чтобы предпринимательский сектор смог пережить кризис, крайне важно, чтобы меры поддержки и ресурсы, выделенные правительством Республики и Европейским Союзом, охватывали всю целевую группу в Эстонии, включая самых мелких ее представителей (FIE, исправно платящие налоги малые предприятия, единственными работниками в которых являются члены правления, компании, чей персонал...

Jätka lugemist

EVEA ettepanekud „COVID-19 levikust põhjustatud olukorrast väljumise strateegia“ 20.04.2020 tööversiooni  täiendamiseks

Strateegia on praegusel kujul liiga üldsõnaline. Loodame, et selle põhjal on juba valmimas tegevuskava, milles saavad kajastatud konkreetsed tegevused iga operatsiooniliini valdkonnas. EVEA ettepanekud panustavad eelkõige sellise tegevuskava majanduse- ja ettevõtluse-teemaliste operatsiooniliinide (OpL) konkretiseerimisse. Kriisiabipakettide väljatöötamise peale kulub Eestis võrreldes teiste riikidega põhjendamatult palju aega, ettevõtjad, eriti – väikeettevõtjad vajavad tuge juba nüüd, paljud neist ei pruugi seda ära oodata. Kui me hetkel tõepoolest ei oska eriolukorra lõppu prognoosida,...

Jätka lugemist

Заявление EVEA в связи с выдвинутым министром финансов Мартином Хельме меморандумом от 23.04.2020

Многоуважаемый министр финансов ЭР Мартин Хельме 23 апреля 2020 г.  Заявление EVEA в связи с выдвинутым министром финансов Мартином Хельме меморандумом от 23.04.2020 EVEA приветствует предложение министра финансов поддержать торговые предприятия, действующие на арендных площадях. Мы также неоднократно обращались к правительству с просьбой внедрить меры поддержки по постоянным расходам для магазинов и сервисных предприятий, вынужденных закрыться под влиянием кризиса. По величине расходы на аренду занимают в бюджетах таких предприятий одно из первых мест. В то же время, мы обращаем внимание...

Jätka lugemist

EVEA liikme ADDDO OÜ kujundus- ja trükiagentuuri pakkumine liikmetele

Eriolukorrast tingitud majandusseisu tõttu otsime väljundeid, mis on abiks keerulises seisus olevatele ettevõtetele kui ka kasumlikud. Sellega seoses pakume EVEA liidu liikmetele kujundusteenuseid soodustusega tavahinnast -30%, mis on 35 €/tund + km. Muutume koos eriolukorraga Eriolukord on ka meile mõjunud, tellimused on vähenenud ja käive on langenud. Et madalseisust ise välja tulla ning ka teisi aidata, analüüsisime olukorda ja leidsime lahenduse. Enda elus hoidmiseks on vaja tellimuste mahu kasvu. Tänases olukorras suudame olla kokkuhoidlikud, kõrvale jätta arenguks vajaliku reservi...

Jätka lugemist

EVEA avaldus seoses rahandusministri Martin Helme 23.04.2020 esitatud memorandumiga

Austatud EV rahandusminister Martin Helme EVEA avaldus seoses rahandusministri Martin Helme 23.04.2020 esitatud memorandumiga EVEA tervitab rahandusministri ettepanekut toetada rendipindadel tegutsevaid kaubandusettevõtteid. Oleme samuti mitmel korral pöördunud valitsuse poole palvega toetada kriisi tõttu uksed sulgema sunnitud kaupluste ja teenindusettevõtete püsikulusid, mille hulgas on rent üks suurimaid. Samas juhime rahandusministri ja valitsuse tähelepanu, et plaanitav toetus peaks õiglase ja võrdse kohtlemise põhimõttest lähtuvalt  hõlmama: mitte üksnes suurimates kaubanduskeskustes...

Jätka lugemist

Kiireloomulised tähelepanekud seoses 23. aprillil 2020 Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatavate ettevõtluse kriisiabimeetmetega

22. aprillil 2020 Austatud Vabariigi Valitsuse liikmed Kiireloomulised tähelepanekud seoses 23. aprillil 2020 Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatavate ettevõtluse kriisiabimeetmetega  Selleks, et ettevõtlussektor väljuks kriisist “elusana”, on ülioluline kindlustada, et Vabariigi Valitsuse ja Euroopa Liidu poolt eraldatavad COVID-19 abimeetmed ja ressursid jõuaksid Eestis kogu sihtgrupile,  sh kõige väiksemateni (FIE-d, 0-töötajaga toimivad ja makse maksvad ettevõtjad, muudes kui töölepingu vormis personali kasutavad ettevõtjad, ettevõtluskontot kasutavad üksiküritajad) . Tänane...

Jätka lugemist

Lisaeelarve võimaldagu paindlikkust muuta kiiruga väljahõigatud meetmete rahastamist

EVEA pöördus Riigikogu liikmete poole ning taotleb riigieelarvesse paindlikkust kriisimeetmete edasiseks täiustamiseks, et  ministeeriumidel oleks võimalik muuta ja parandada kiiruga väljahõigatud meetmeid. Kriisimeetmete väljatöötamine toimub uskumatu kiirusega ja paljud otsused tehakse olukorras, kus kõik detailid ei ole lõpuni läbimõeldud. Sellega seoses EVEA on esitanud palve Riigikogule jätta lisaeelarve majanduspaketti maksimaalselt paindlikkust, et hetkel väljakuulutatud meetmed ja nendele ettenähtud summad ei oleks “kivisse raiutud” ning et vajadusel oleks võimalik näiteks majandus-...

Jätka lugemist

Riigieelarve kobarseaduseelnõu muudatustest

Anname Sulle eelinfo saabuvate seaduste muudatuste kohta, millest osa jääb kehtima ka pärast koroonakriisi. Ülevaate kobareelnõu 170 SE muudatustest annab EVEA volikogu liige ja jurist-töökeskkonna konsultant Ille Nakurt-Murumaa. Praeguse versiooni kohaselt jäävad kehtima ka pärast eriolukorra lõppu (ehk plaani kohaselt peaksid need muudatused olema kestva iseloomuga) järgmised seadused: Kriminaalmenetluse seadustiku muudatused; Meresõiduohutuse seaduse muudatused; 19. Perehüvitiste seaduse muudatused; Tagatisfondi seaduse muudatused; Vangistusseaduse muudatused; Välismaalasele rahvusvahelise...

Jätka lugemist