Skip to main content

Kutse EVEA korralisele üldkoosolekule 09.06.2021 (veebis)

Hea EVEA liige! Oled lahkelt palutud EVEA korralisele üldkoosolekule, mis toimub 09.06.2021 kell 15:00 – 17:00 elektrooniliselt. Osale kindlasti, vaatame tagasi ülikeerulisele koroona-aastale, ühise organisatsiooni kasvule ning õpime koos mõned praktilised nipid, kuidas oma tegevust moodsate digitööriistadega lihtsamaks ja efektiivsemaks muuta. Koosoleku läbiviimiseks kasutatakse reaalajas toimuvat kahesuunalist sidet. Koosoleku päevakord: 1.            Koosoleku juhataja ja protokollija valimine; 2.            EVEA juhatuse aruanne  2020. aasta tegevuse kohta; 3.            EVEA 2020....

Jätka lugemist

EVEA avalik pöördumine peaminister Kaja Kallase poole: „Rääkige ettevõtjatega!“

Austatud peaminister Kaja Kallas! Pöördume Teie poole väike- ja keskmiste ettevõtjate nimel. Teeme seda seekord avalikult ja meedia kaudu, sest meie senised pöördumised on jäänud ilma sisulise tagasisideta. Kuna meie tõstetavad teemad puudutavad mitmeid ministeeriume ning ka nende tööd seaduseelnõude ettevalmistamisel, pöördume just Teie kui valitsusjuhi poole. Enam kui aasta on Eesti ühiskond olnud võitlustandril COVID-19 viiruse levikust tekitatud tagajärgedega. Eelmisel kevadel eriolukorras ja tänases meditsiini-hädaolukorras seatud ettevõtluse piirangute ja sulgemiste tulemusena on suur...

Jätka lugemist

Pressiteade. EVEA: lisaeelarvest plaanitav uus EASi kriisiabi voor kordab vanu kroonilisi vigu

EVEA on pöördunud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti poole palvega mitte allkirjastada praegusel kujul määrust, mis sätestab EAS-i kriisiabi tingimusi jaekaubanduse ja turismiettevõtjatele seoses piirangutega märtsis ja aprillis 2021. a ning nõuab mitme muudatuse sisseviimist ja ebaõigluse kõrvaldamist mikro- ja väikeettevõtjate suhtes. EVEA sõnul on  kriisiabi tingimused koostatud arvestamata väikeettevõtete olukorda Covid-kriisis. Peamiste probleemidena toob EVEA välja toetuse suuruse määramise 2021. a  veebruari  palgakulu alusel,  minimaalselt 5000 euro tööjõumaksude nõuet...

Jätka lugemist

Pressiteade. Väikeettevõtjad koondavad oma ridu

EVEA liikmeskonna kasv on hoo sisse saanud ja viimase aastaga on liikmete arv neljakordistunud, ületades 6000 liiget. 6000 piir ületati hiljuti otseliikmete toel, kuid vahepeal on täienenud ka meie kollektiivliikmete read ja kokku on nüüd EVEAs koos otse, kollektiiv- ja toetajaliikmetega 6182 liiget. Oleme jätkuvalt suurim sektoriülene ettevõtjate esindusorganisatsioon Eestis. Suuruselt teisel ettevõtjate esindusorganisatsioonil, Kaubandus-Tööstuskojal on liikmeid veidi alla 3500. „Meil on eriti hea meel, et väikeettevõtjad asusid hoogsalt organiseeruma, mõistes, et vaid koos oleme jõud. Plaanime...

Jätka lugemist

Pressiteade. EVEA: karantiinihüvitiste maksmine peab toimuma lisaeelarvest!

Ajal, mil kriis on kestnud üle aasta ja riik annab näpuotsaga ja vähestele valitutud tööandjatele kriisiabi Töötukassast ja EASist, kavatseb riik nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse eelnõuga panna tööandjatele täiesti prognoosimatus suuruses lisakulusid eneseisolatsiooni/karantiini jäänud töötajatele karantiinihüvitiste teiselt viienda päevani tasumise näol. Täna on haigestumiste kõrval suur hulk haiguslehti väljastatud nakkuskahtlusega inimeste isoleerimiseks – nö karantiinilehed. EVEA mõistab, et haigete või haiguskahtlaste isikute kiire töölt kõrvaldamine on vältimatu ja loodetavasti...

Jätka lugemist

Pressiteade. Ettevõtjad ja ametiühingud paluvad katta karantiini hüvitised riigi lisaeelarvest

EVEA ja Eesti Ametiühingute Keskliit saatsid Riigikogule ja Vabariigi valitsusele ühispöördumise, milles paluvad kriisimeetmena katta lisaeelarvest töötajate karantiinilehtede hüvitamise kulu 1. päevast. Täna on haigestumiste kõrval suur hulk haiguslehti väljastatud nakkuskahtlusega inimeste isoleerimiseks – nö karantiinilehed. Karantiinipäevade hüvitamine tööandjate poolt võrdselt haiguspäevade hüvitamisega toob tööandjatele kaasa prognoosimatud ning paljudele üle jõu käivad kulud, mis omakorda võib põhjustada paljude ettevõtete maksejõuetuse. EVEA on korduvalt juhtinud tähelepanu, et kui...

Jätka lugemist

Pressiteade. EVEA: ELi palkade läbipaistvuse direktiiv lämmataks väike- ja keskmisi ettevõtjaid mõttetu paberimajandusega

Euroopa Liidu palkade läbipaistvuse direktiiv, millele oodatakse ka Eesti seisukohta, ei ole EVEA hinnangul Eestile sobilik, kuna ei arvesta meie ettevõtlusstruktuuriga, vaid koguni kahjustab halduskoormuse tõusuga oluliselt ettevõtete jätkusuutlikkust. Direktiiv võiks olla rakendatav ja õiglane avalikus sektoris ja ettevõtetes, kus on 250 ja rohkem töötajat, mille koguarv Eestis on aga veidi alla 190, mitte mikro- ja väikeettevõtetes (kuni 49 töötajaga), mille osakaal ettevõtete koguarvust on ligi 99%. Ka keskmise suurusega ettevõtetes (50–249 töötajat) võib direktiivi rakendamine põhjustada...

Jätka lugemist

EVEA president vastas Delovõje Vedomosti ajakirjaniku küsimustele riigi sulgemise kohta

EVEA president Heiki Rits vastas 9. märtsil Delovõje Vedomosti ajakirjaniku Jaroslav Tavgeni küsimustele, kuidas rangemate piirangute kehtestamine mõjutab etteõvõtjaid. Kokkuvõtet saab lugeda dv.ee-s ja tõlget aripaev.ee-s. 1. Kuidas praeguse lockdown’i kestestamine mõjutab väikeseid ja keskmiseid ettevõted? Kindlasti mõjutavad uued laialdased piirangud peaaegu kõiki ettevõtteid ühel või teisel, suuremal või väiksemal moel. 2. Kes Teie arvates kannatab rohkem, kes kannatab vähem? Kannatavad kõik, kuna piiratud on müügikanalid ja aina rohkem väheneb ka ostujõud. 3. Kas riigiabi, mida praegu...

Jätka lugemist

Pressiteade. EVEA töötukassale: uued toetusmeetmed lahendagu ka vanad probleemid

EVEA saatis seoses uute piirangute kehtestamisega ja riigi lubatud täiendava toetusega töötukassa nõukogule nimekirja senise toetusmeetme probleemidest, mille parandamist ettevõtjad ootavad. Valitsus tegi läinud neljapäeval töötukassa nõukogule ettepaneku ettevõtluskahjude korvamiseks eraldada raha palgatoetuseks. Töötukassa nõukogu, kuhu kahetsusväärsel kombel ikka veel ei kuulu Eesti suurima ettevõtlusorganisatsiooni EVEA esindaja, millele oleme juhtinud tähelepanu juba eelmisest valitsusest alates, lubas toetusmeetme tingimusi täpsemalt arutada sel nädalal. „Seoses täiendava töötukassa...

Jätka lugemist