Skip to main content

Pressiteade. Ettevõtjad on tagajalgadel: “Riik käitub põhiseadusevastaselt, aga lükkab vastutuse ettevõtjate kaela“

Ettevõtjad on „üleöö“ sündinud „Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määruse nr 144 „Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ muutmise eelnõust tagajalgadel, postitavad EVEA näoraamatu ajajoonel oma arvamusi ja jagavad teemat lugematul hulgal edasi. EVEA on neile lootus, kes suudab vastu seista riigi brutaalse jõu kasutamisele ettevõtjate aadressil. Nimelt võimaldab määruse muutmine kohustada ettevõtjaid (tööandjaid) korraldama COVIDi-vastast vaktsineerimist, st tõendite kontrollimist ja/või testimist, mis ei ole paljudel juhtudel asjakohane ja...

Jätka lugemist

Pressiteade. Ettevõtluse Sõber 2020 on kauaaegne Eesti ärimeedia turuliider

EVEA (Eesti Väikeste ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) valis eelmise aasta Ettevõtluse Sõbra nelja väärika nominendi seast. “Ettevõtluse Sõber 2020 tiitel anti seekord pikaajalise, tasakaalustatud ja kvaliteetse majanduse ja ettevõtluse teemade kajastamise ning Eesti inimeste majandusharituse ja -teadlikkuse edendamise eest, mille on ära teeninud AS Äripäev,“ ütles EVEA president Heiki Rits. Lisaks Äripäevale olid ettevõtjate esitatud teised väärikad nominendid Kultuuriministeerium, Ülemiste City ja Arenduskoda MTÜ tegevjuht Heiki Vuntus. „Erinevate organisatsioonide antud tunnustuste...

Jätka lugemist

Pressiteade. EVEA toetab siidri ja marjaveini väiketootjaid võitluses aktsiisisoodustusega

EVEA on seisukohal, et väiketootjaid tuleb kohelda võrdselt, ehk 50% aktsiisisoodustus peab laienema õlletootjate kõrval ka siidri ja teiste kääritatud jookide tootjatele. EVEA esitas rahandusministrile seisukohad ministeeriumide kooskõlastusringil oleva alkoholi-, tubaka , kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta, mille kohaselt soovib rahandusministeerium jätta EL alko-direktiivist üle võtmata vabatahtlikku võimalust kehtestada kääritatud jookide väiketootjatele aktsiisisoodustust. EVEA ei nõustu eelnõus toodud põhjendustega ning toetab oma seisukohas siidri ja marjaveini...

Jätka lugemist

Pressiteade. EVEA: lisaeelarvest plaanitav uus EASi kriisiabi voor kordab vanu kroonilisi vigu

EVEA on pöördunud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti poole palvega mitte allkirjastada praegusel kujul määrust, mis sätestab EAS-i kriisiabi tingimusi jaekaubanduse ja turismiettevõtjatele seoses piirangutega märtsis ja aprillis 2021. a ning nõuab mitme muudatuse sisseviimist ja ebaõigluse kõrvaldamist mikro- ja väikeettevõtjate suhtes. EVEA sõnul on  kriisiabi tingimused koostatud arvestamata väikeettevõtete olukorda Covid-kriisis. Peamiste probleemidena toob EVEA välja toetuse suuruse määramise 2021. a  veebruari  palgakulu alusel,  minimaalselt 5000 euro tööjõumaksude nõuet...

Jätka lugemist

Pressiteade. Väikeettevõtjad koondavad oma ridu

EVEA liikmeskonna kasv on hoo sisse saanud ja viimase aastaga on liikmete arv neljakordistunud, ületades 6000 liiget. 6000 piir ületati hiljuti otseliikmete toel, kuid vahepeal on täienenud ka meie kollektiivliikmete read ja kokku on nüüd EVEAs koos otse, kollektiiv- ja toetajaliikmetega 6182 liiget. Oleme jätkuvalt suurim sektoriülene ettevõtjate esindusorganisatsioon Eestis. Suuruselt teisel ettevõtjate esindusorganisatsioonil, Kaubandus-Tööstuskojal on liikmeid veidi alla 3500. „Meil on eriti hea meel, et väikeettevõtjad asusid hoogsalt organiseeruma, mõistes, et vaid koos oleme jõud. Plaanime...

Jätka lugemist

Pressiteade. EVEA: karantiinihüvitiste maksmine peab toimuma lisaeelarvest!

Ajal, mil kriis on kestnud üle aasta ja riik annab näpuotsaga ja vähestele valitutud tööandjatele kriisiabi Töötukassast ja EASist, kavatseb riik nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse eelnõuga panna tööandjatele täiesti prognoosimatus suuruses lisakulusid eneseisolatsiooni/karantiini jäänud töötajatele karantiinihüvitiste teiselt viienda päevani tasumise näol. Täna on haigestumiste kõrval suur hulk haiguslehti väljastatud nakkuskahtlusega inimeste isoleerimiseks – nö karantiinilehed. EVEA mõistab, et haigete või haiguskahtlaste isikute kiire töölt kõrvaldamine on vältimatu ja loodetavasti...

Jätka lugemist

Pressiteade. Ettevõtjad ja ametiühingud paluvad katta karantiini hüvitised riigi lisaeelarvest

EVEA ja Eesti Ametiühingute Keskliit saatsid Riigikogule ja Vabariigi valitsusele ühispöördumise, milles paluvad kriisimeetmena katta lisaeelarvest töötajate karantiinilehtede hüvitamise kulu 1. päevast. Täna on haigestumiste kõrval suur hulk haiguslehti väljastatud nakkuskahtlusega inimeste isoleerimiseks – nö karantiinilehed. Karantiinipäevade hüvitamine tööandjate poolt võrdselt haiguspäevade hüvitamisega toob tööandjatele kaasa prognoosimatud ning paljudele üle jõu käivad kulud, mis omakorda võib põhjustada paljude ettevõtete maksejõuetuse. EVEA on korduvalt juhtinud tähelepanu, et kui...

Jätka lugemist

Pressiteade. EVEA: ELi palkade läbipaistvuse direktiiv lämmataks väike- ja keskmisi ettevõtjaid mõttetu paberimajandusega

Euroopa Liidu palkade läbipaistvuse direktiiv, millele oodatakse ka Eesti seisukohta, ei ole EVEA hinnangul Eestile sobilik, kuna ei arvesta meie ettevõtlusstruktuuriga, vaid koguni kahjustab halduskoormuse tõusuga oluliselt ettevõtete jätkusuutlikkust. Direktiiv võiks olla rakendatav ja õiglane avalikus sektoris ja ettevõtetes, kus on 250 ja rohkem töötajat, mille koguarv Eestis on aga veidi alla 190, mitte mikro- ja väikeettevõtetes (kuni 49 töötajaga), mille osakaal ettevõtete koguarvust on ligi 99%. Ka keskmise suurusega ettevõtetes (50–249 töötajat) võib direktiivi rakendamine põhjustada...

Jätka lugemist

Pressiteade. EVEA töötukassale: uued toetusmeetmed lahendagu ka vanad probleemid

EVEA saatis seoses uute piirangute kehtestamisega ja riigi lubatud täiendava toetusega töötukassa nõukogule nimekirja senise toetusmeetme probleemidest, mille parandamist ettevõtjad ootavad. Valitsus tegi läinud neljapäeval töötukassa nõukogule ettepaneku ettevõtluskahjude korvamiseks eraldada raha palgatoetuseks. Töötukassa nõukogu, kuhu kahetsusväärsel kombel ikka veel ei kuulu Eesti suurima ettevõtlusorganisatsiooni EVEA esindaja, millele oleme juhtinud tähelepanu juba eelmisest valitsusest alates, lubas toetusmeetme tingimusi täpsemalt arutada sel nädalal. „Seoses täiendava töötukassa...

Jätka lugemist