Skip to main content

Pressiteade. EVEA otsib taas ettevõtluse sõpru

EVEA ootab kandidaate traditsiooniks kujunenud Ettevõtluse Sõbra tiitlile, kes on silma paistnud ettevõtjate jaoks eriti keerulisel 2020. aastal ettevõtluse toetajana ning Eesti elu edendajana. Alates 1993. aastast valivad Eesti ettevõtjad EVEA algatusel „Ettevõtluse Sõbra“ tiitli saajaid. “Ettevõtluse Sõbra” tiitli võib omistada aktiivsele riigi-, ühiskonna- või poliitikategelasele või organisatsioonile silmapaistvate teenete ja saavutuste eest era-, ja eriti  väikeettevõtluse edendamisel. Kandidatuuri ülesseadmisel peab põhjendama, milliste teenete ja saavutuste eest on vastav isik või...

Jätka lugemist

Pressiteade. EVEA: Ida-Virumaa ja Harjumaa sulgemistoetuse tingimused on põhjendamatult piiravad

Seoses 1. veebruaril töötukassa kaudu avanenud, Ida-Virumaa ja Harjumaa tööandjatele suunatud töötasu toetusega laekus EVEAle juba esimesel nädalal arvukalt ettevõtjate murekirju meetme ebaõiglastest ja asjatult piiravatest tingimustest. EVEA pöördus tervise- ja tööministri, rahandusministri, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri ning töötukassa nõukogu poole, juhtimaks tähelepanu nimetatud toetuse puudustele ning tegi konkreetsed ettepanekud tingimuste paremaks muutmiseks. „Oleme tänulikud kõigile ettevõtjatele, kes uue kriisimeetme kohta tagasisidet andsid. Hea, et ettevõtjad on järjest...

Jätka lugemist

Pressiteade. EVEA uuele valitsusele: ootame paljude vigade parandamist koostöös ettevõtjatega

Kohe pärast uue valitsuse ametisse astumist saatis EVEA uuele valitsusele kirja õnnesoovidega vastutusrikka ametikoha puhul ning palvega taastada praeguses kriisisituatsioonis ettevõtjate esindusorganisatsioonide kaasamine abimeetmete väljatöötamisse, mis paraku eelmise valitsuse ajal ei toimunud. Olulist parandamist vajavad EVEA seisukohalt  ka kaasamine otsustusprotsessidesse laiemalt ning õigusloome kultuur. Avaldame ka tänu peaminister pr Kaja Kallasele, et ta võttis kuulda EVEA ettepanekut täpsustada ettevõtluse eest vastutava ministri ametinimetuse. Oma kirjas peaministrile ning ettevõtlus-...

Jätka lugemist

Pressiteade. Ettevõtjad eelistavad oma valdkonna ministrina ettevõtjatest poliitikuid – Akkermann ja Karu said enim hääli. Täname vastajaid!

EVEA pöördus koalitsiooni läbirääkijate poole ettevõtlusministri ametikoha taastamiseks ja pakkus välja ka võimalikke kandidaatide, mida esitasid ettevõtjad läbi avaliku küsitluse. Täname väga küsitluses osalejaid! Eelmise valitsuse (Keskerakond, EKRE ja Isamaaliit) kaotatud ettevõtlusministri ametikoha asemele loodud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri koht tekitas segadust ettevõtjate ja neid esindavate organisatsioonide hulgas, kuna puudus arusaam, kelle poole  pöörduda teistes ettevõtlusega seotud küsimustes. EVEA on seisukohal, et tuleb taastada ettevõtlusministri ametikoht, kelle...

Jätka lugemist

Pressiteade. EVEA otsib uut ettevõtlusministrit

Koroonakriisi ajal on paljud ettevõtjad ja neid esindavad organisatsioonid kogenud, et riigivalitsejad ei soovi nendega rääkida ega arvestada, et kiiruga sünnivad ettevõtluse keskkonda kahjustavad otsused, kriisiabimeetmed tehakse kinniste uste taga ja tihti arvestamata abisaajate reaalsete vajadustega, et suured plaanid Euroopa Liidu taaste- ja struktuurivahendite kasutamisest on juba tehtud ettevõtjaid ja teisi huvigruppe kaasamata. „EVEA ootab uuelt valitsuselt selles osas kannapööret ja konstruktiivse ning avatud dialoogi taastamist ettevõtjate esindusorganisatsioonidega. Võtmeroll selles...

Jätka lugemist

Pressiteade. EVEA valitsusele: ärge korraldage turismiettevõtjate võidujooksu!

Aasta eelviimasel tööpäeval saatis EVEA Vabariigi Valitsusele pöördumise suurendada jaanuari alguses EASis avatava turismiettevõtete ärimudelite uuendamise toetusmeetme eelarvet EL taastepaketis turismile ettenähtud vahendite ja mõnede struktuuritoetuste jääkide arvelt. Meetme planeeritud eelarve on hetkel 4,1 mln eurot ning toetuse maksimaalne summa 200 000 eurot taotleja kohta. EVEA hinnangul ja lähtuvalt EASi teavitusseminaridel osalejate arvust on 7. jaanuari vooru eeldatav taotluse esitajate arv vähemalt 150–200 turismiettevõtjat, samas kui eelarve võimaldab rahastada vaid ca 20 projekti...

Jätka lugemist

Pressiteade. EVEA algatus sai kahe ministri toetuse

EVEA tunnustab rahandusministri Martin Helme ja riigihalduse ministri Anneli Oti läinud reedel (04.12.2020) tehtud avaldust, milles nad kutsusid üles avaliku sektori asutusi kiirendama arvete tasumist, et raha kiiremini ringlusse suunata ja aidata praegusel raskel ajal ennekõike mikro- ja väikeettevõtteid. „Võtame ministrite avaldust kui toetust EVEA septembris avaliku sektorile suunatud kampaaniale „#Maksa7päevaga“. Loodame, et üleskutse pakkuda erasektorist tarnijatele lühemaid maksetähtaegu ja tasuda arveid ka varasemast kiiremini on riigiasutustele täitmiseks ja teistele eeskujuks, “ märkis...

Jätka lugemist

Pressiteade. EVEA palub õiguskantsleril hinnata haiguspäevade maksmise ja karantiinis oleku hüvitamise põhiseaduspärasust

EVEA pöördus õiguskantsleri poole, et viimane hindaks töötajate haiguspäevade, aga ka karantiinis oleku hüvitamise korra vastavust põhiseadusega. EVEA on juba varasemalt viidanud ja sellest ka seadusandjat teavitanud, et nii alates 2009. aastast, tänaseni kehtiv kui ka Riigikogu menetluses olev haigushüvitiste maksmise korra muutmise eelnõu on vastuolus täna töösuhteid reguleerivate normidega (ennekõike töölepingu seadusega) ning põhiseadusega. Lisaks puudub täna õiguslik regulatsioon, mis paneks tööandjale kohustuse maksta haigushüvitist karantiini korral. „Ettevõtjatena ja vastutustundlike...

Jätka lugemist

Pressiteade. EVEA nõuab suuremat osa turismile ja väikeettevõtjatele uutes kriisimeetmetes

Neil päevil on valitsusel plaanis arutada Euroopa Liidu kriisiabiprogrammi REACT-EU vahendite jaotust, samuti arutatakse Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis turismile eraldatud täiendava 5 miljoni euro võimalikku kasutust. Ettevõtjaid uute kriisimeetmete arutelu juurde seni kaasatud ei ole, mis kipub kujunema viimase aja tavaks. Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) pöördus valitsuse poole üleskutsega panna inimeste vabaliikumisest sõltuvad ettevõtted esiplaanile EL taastevahendite planeerimise protsessis. Lisaks kutsus EVEA valitsust üles leidma ministeeriumide...

Jätka lugemist