Skip to main content

Pressiteade. EVEA: kollektiivlepingu seaduse eelnõu riivab oluliselt väikeste ja keskmiste ettevõtete põhiseaduslikke õigusi

EVEA ütleb sotsiaalministeeriumile saadetud vastuses, et kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu riivab oluliselt väikeste ja keskmiste ettevõtete põhiseaduslikke õigusi. Eelnõu esitatud kujul vastuvõtmine kahjustab ausat konkurentsi, jättes väikesed ja keskmised ettevõtted teadlikult kõrvale võimalusest mõjutada töötingimusi ning muutes nad seeläbi konkurentsivõimetuteks suurte, sageli rahvusvaheliste ettevõtetega võrreldes. Selline õigusloome ei saa olla aktsepteeritav ning esitatud kujul eelnõu menetlusega jätkamine sunnib EVEA-t väikeettevõtjate huvide kaitseks...

Jätka lugemist

Pressiteade. EVEA seistes tööandjate eest: haigushüvitiste kord tuleb muuta õiguspäraseks!

Hetkel kehtiv haigushüvitiste maksmise kord ei ole EVEA seisukohalt  õiguspärane ning seepärast ei saa rääkida, mitmendast päevast maksab tööandja töötajale haigushüvitist. Tööandja on nimelt sotsiaalmaksu näol töötajale juba ravikindlustuse ostnud ja seepärast peab haigushüvitist maksma haigekassa. EVEA hinnangul on nii valitsuse ettepanek haigushüvitiste korra muutmisest kui ka Riigikogu menetluses olev Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 17. septembril esitatud eelnõu vastuvõtmine ebaõiglane ning õigusvastane. Oma pöördumises Riigikogu ja valitsuse poole kordab EVEA oma varasemat...

Jätka lugemist

Pressiteade. EVEA ministritele märgukirjas: seiske turismisektori väikeettevõtjate eest!

Seoses vähese ettevõtjate kaasamisega uute kriisimeetmete väljatöötamisse ja meedia kaudu antud valitsuse signaaliga, et turismi toetuseks ei plaanita muud, kui 5,8 mln eurot kevadisi kriisiraha jääke, saatis EVEA eile, 7. oktoobril (2020) väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemile, majandus- ja taristuminister Taavi Aasale ja rahandusminister Martin Helmele märgukirja üleskutsega seista 8. oktoobril toimuval valitsuskabineti istungil turismisektori väikeettevõtjate eest ja arutada läbi EVEA ettepanekud turismi toetusskeemi kohta, enne kui tehakse lõplikke otsuseid. „EVEA, kes...

Jätka lugemist

Пресс-релиз. Расстановка сил между предпринимательскими организациями изменилась в пользу малого бизнеса

Предприниматели всегда играли важную роль в обеспечении благосостояния общества путем создания рабочих мест и уплаты налогов в государственную казну. Это особенно значимо в нынешней ситуации: предпринимательство, да и весь мир, меняются под влиянием пандемии Covid-19, и всестороннее сотрудничество предпринимателей и государства необходимо, чтобы будущее было таким, каким мы его хотим видеть. С момента своего учреждения, 32 года назад, EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon – Ассоциация малых и средних предприятий) дает своим членам возможность участвовать в формировании...

Jätka lugemist

Pressiteade. EVEAst on saanud valitsuse ja otsustajate jaoks suurim ning olulisim partner ettevõtlusvaldkonnas

Ettevõtjad on alati olnud olulised ühiskonna edukuse tagajad läbi töökohtade loomise ja riigikassasse maksude maksjatena. Seda enam on tänases olukorras, kus maailm ja ettevõtlus on tänu Covid-19 mõjutustele oluliselt muutumas, kõikide osapoolte konstruktiivne koostöö tuleviku nimel vajalik. EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) on asutamisest alates juba 32 aastat pakkunud oma liikmetele võimaluse öelda sõna sekka ettevõtluskeskkonna kujundamisel Eestis ja olla arvestatavaks partneriks valitsusele ja otsustajatele. Tänaseks on EVEA liikmeskond ületanud 5000 liikme piiri,...

Jätka lugemist

Pressiteade. EVEA: renditoetus saab aidata turismile suunatud kaubandust ja teenindust

EVEA saatis eelmisel nädalal valitsusele ettepanekud renditoetuse meetme taasavamiseks, et aidata varjusurmas olevaid kaubandus- ja teenindusettevõtjaid, kelle tegevus on tugevas sõltuvuses välisturistidest või kelle tegevust jätkuvalt oluliselt piiratakse kas valitsuse või kohaliku omavalitsuse Covid-19 pandeemiast tingitud ettekirjutustega. Meedet võimaldaks taasavada kevadel välja jagamata raha. Kaubandussektor on küll statistikaameti andmetel kevadisest šokist tublisti taastumas, samas on olemas jaekaubanduse segment, kus olukord ei ole alates eriolukorra väljakuulutamisest muutunud ning...

Jätka lugemist

Пресс-релиз. EVEA – госучреждениям и местным самоуправлениям: оплачивайте счета в течение 7 дней!

Совет EVEA призывает все органы госсектора ускорить процесс оплаты счетов и отказаться от устаревшей системы, в которой предприятия по сути кредитуют счета госучреждений и местных самоуправлений. Нормальный обоснованный срок оплаты в цифровом государстве составляет не более 7 дней. Пока политики спорят о бюджете и возможных дополнительных кризисных мерах, EVEA уже предлагает быстрый способ решения проблем с ликвидностью для значительного числа предпринимателей, не требующий от государства дополнительных затрат. «Предприниматели не могут и не должны находиться в положении, при котором в условиях...

Jätka lugemist

Pressiteade. EVEA riigiasutustele ja KOV’idele: makske arved 7 päevaga!

EVEA volikogu teeb üleskutse kõigile avaliku sektori asutustele kiirendada arvete tasumist ja loobuda iganenud süsteemist, kus ettevõtjad sisuliselt krediteerivad riigi- ja omavalitsusasutuste arveid. Normaalne ja põhjendatud maksetähtaeg e-riigis on maksimaalselt 7 päeva. Seni, kuni poliitikud vaidlevad riigieelarve ja võimalike täiendavate kriisimeetmete üle, pakub EVEA välja koheselt ühe sammu, mis leevendaks kindlasti arvestatava osa ettevõtjate likviidsusprobleemi ja ei nõuaks riigilt mingeid lisakulusid. „Ettevõtjad ei saa ega tohi olla olukorras, kus nende niigi pingelise rahavoo juures...

Jätka lugemist

Pressiteade. EVEA haigushüvitiste korra muutmisest: tööandja on haiguspäevade eest juba maksnud!

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon on 17. septembril esitanud eelnõu, mille vastuvõtmisel muudetakse haigushüvitiste maksmise korda. EVEA hinnangul on eelnõu esitatud kujul tööandjatele, eriti aga väikeettevõtjatele vastuvõetamatu ning EVEA plaanib lähipäevil esitada Riigikogu sotsiaalkomisjonile oma vastuväited selle eelnõu kohta. EVEA on seisukohal, et: a) koroonakriisi tõttu hüppeliselt tõusnud haiguslehtede arv on niigi tööandjatele üle jõu käiv, kuna iga eneseisolatsioonis viibiva töötaja või haiguslehel viibiva töötaja eemalolekuga kaasneb tööandja kohustus otsida asendustöötajaid...

Jätka lugemist