PRESSITEADE

Pressiteade. EVEAst on saanud valitsuse ja otsustajate jaoks suurim ning olulisim partner ettevõtlusvaldkonnas

Ettevõtjad on alati olnud olulised ühiskonna edukuse tagajad läbi töökohtade loomise ja riigikassasse maksude maksjatena. Seda enam on tänases olukorras, kus maailm ja ettevõtlus on tänu Covid-19 mõjutustele oluliselt muutumas,
PRESSITEADE

Pressiteade. EVEA: renditoetus saab aidata turismile suunatud kaubandust ja teenindust

EVEA saatis eelmisel nädalal valitsusele ettepanekud renditoetuse meetme taasavamiseks, et aidata varjusurmas olevaid kaubandus- ja teenindusettevõtjaid, kelle tegevus on tugevas sõltuvuses välisturistidest või kelle tegevust jätkuvalt oluliselt piiratakse kas valitsuse
#maksa7päevaga PRESSITEADE
stamp_makstud7päevaga

Пресс-релиз. EVEA – госучреждениям и местным самоуправлениям: оплачивайте счета в течение 7 дней!

Совет EVEA призывает все органы госсектора ускорить процесс оплаты счетов и отказаться от устаревшей системы, в которой предприятия по сути кредитуют счета госучреждений и местных самоуправлений. Нормальный обоснованный срок оплаты
#maksa7päevaga PRESSITEADE

Pressiteade. EVEA riigiasutustele ja KOV’idele: makske arved 7 päevaga!

EVEA volikogu teeb üleskutse kõigile avaliku sektori asutustele kiirendada arvete tasumist ja loobuda iganenud süsteemist, kus ettevõtjad sisuliselt krediteerivad riigi- ja omavalitsusasutuste arveid. Normaalne ja põhjendatud maksetähtaeg e-riigis on maksimaalselt
PRESSITEADE
Ille Nakurt-Murumaa

Pressiteade. EVEA haigushüvitiste korra muutmisest: tööandja on haiguspäevade eest juba maksnud!

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon on 17. septembril esitanud eelnõu, mille vastuvõtmisel muudetakse haigushüvitiste maksmise korda. EVEA hinnangul on eelnõu esitatud kujul tööandjatele, eriti aga väikeettevõtjatele vastuvõetamatu ning EVEA plaanib lähipäevil esitada
PRESSITEADE
Heiki Rits ja Marina Kaas

Pressiteade. EVEA pakub turismisektori toetuseks sobivat  alternatiivi töötukassa töötasutoetusmeetmele ja  siseturismi vautšerite jagamisele

EVEA konsulteeris enamike turismisektori organisatsioonidega, kes kinnitasid, et osaline maksutagastus eelmise kalendriaasta tasutud riigimaksude baasil on neile sobiv alternatiiv töötukassa töötasutoetusmeetmele ja  siseturismi vautšerite jagamisele. Kuna praegu arutluse all olevate
PRESSITEADE

Pressiteade. EVEA kolm ettepanekut valitsusele lahendavad kiiresti ja olulisel määral kriisis enim kannatavate ettevõtjate probleemi

EVEA tegi Vabariigi Valitsusele kolm ettepanekut koroonakriisis inimeste vaba liikumise piirangute tõttu enim kannatanud ettevõtete toetamiseks, mille elluviimine võimaldaks kiiresti ja oluliselt leevendada nende probleemi. „Tänaseks on selge, et koroonakriis
PRESSITEADE

Pressiteade. EVEA valitsusele: vähese nõudluse tõttu laenudele tuleks tõsta osa KredExi vahendeid EAS’i alla turismivaldkonna kriisiabiks

Pressiteade 03.09.2020 Koostöös mitme turismi- ja sellega vahetult seotud valdkondade organisatsioonidega esitas EVEA majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile augustis ettepanekud turismi valdkonna kriisiabi täiendava vooru tingimuste kohta, mis võimaldaksid suunata abi eelkõige
PRESSITEADE

Pressiteade. EVEA soovitab Haigekassal võtta tagasi enda kanda ettevõtjate õlgadelt haiguspäevade hüvitamine

EVEA  peab mõistlikuks  haigushüvitiste maksmist teisest päevast, kuid seda Haigekassa poolt. Samuti soovitame kiiresti lõpetada „ajutine olukord” ning võtta ettevõtjate õlgadelt kohustus maksta  haiguspäevade hüvitist 4.-8. päevani. Kevadine Covid 19 kriis
PRESSITEADE

Pressiteade. EVEA peaministri juhitud ekspertkogule: keskendume eelkõige strateegilistele soovitustele

Peaministri juhitud ekspertkogu liikmena soovitab EVEA president Heiki Rits keskenduda tegevuskava ettevalmistamise protsessis eelkõige strateegilistele soovitustele ja jätta  konkreetsete meetmete väljatöötamine strateegiliste eesmärkide saavutamiseks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi juurde loodud kriisiabi
top