PRESSITEADE

Pressiteade. EVEA algatus sai kahe ministri toetuse

EVEA tunnustab rahandusministri Martin Helme ja riigihalduse ministri Anneli Oti läinud reedel (04.12.2020) tehtud avaldust, milles nad kutsusid üles avaliku sektori asutusi kiirendama arvete tasumist, et raha kiiremini ringlusse suunata
PRESSITEADE

Pressiteade. EVEA palub õiguskantsleril hinnata haiguspäevade maksmise ja karantiinis oleku hüvitamise põhiseaduspärasust

EVEA pöördus õiguskantsleri poole, et viimane hindaks töötajate haiguspäevade, aga ka karantiinis oleku hüvitamise korra vastavust põhiseadusega. EVEA on juba varasemalt viidanud ja sellest ka seadusandjat teavitanud, et nii alates
PRESSITEADE

Pressiteade. EVEA nõuab suuremat osa turismile ja väikeettevõtjatele uutes kriisimeetmetes

Neil päevil on valitsusel plaanis arutada Euroopa Liidu kriisiabiprogrammi REACT-EU vahendite jaotust, samuti arutatakse Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis turismile eraldatud täiendava 5 miljoni euro võimalikku kasutust. Ettevõtjaid uute kriisimeetmete arutelu juurde
PRESSITEADE

Pressiteade. EVEA: kollektiivlepingu seaduse eelnõu riivab oluliselt väikeste ja keskmiste ettevõtete põhiseaduslikke õigusi

EVEA ütleb sotsiaalministeeriumile saadetud vastuses, et kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu riivab oluliselt väikeste ja keskmiste ettevõtete põhiseaduslikke õigusi. Eelnõu esitatud kujul vastuvõtmine kahjustab ausat konkurentsi, jättes
PRESSITEADE
Heiki Rits ja Ille Nakurt-Murumaa

Pressiteade. EVEA seistes tööandjate eest: haigushüvitiste kord tuleb muuta õiguspäraseks!

Hetkel kehtiv haigushüvitiste maksmise kord ei ole EVEA seisukohalt  õiguspärane ning seepärast ei saa rääkida, mitmendast päevast maksab tööandja töötajale haigushüvitist. Tööandja on nimelt sotsiaalmaksu näol töötajale juba ravikindlustuse ostnud
PRESSITEADE

Пресс-релиз. Расстановка сил между предпринимательскими организациями изменилась в пользу малого бизнеса

Предприниматели всегда играли важную роль в обеспечении благосостояния общества путем создания рабочих мест и уплаты налогов в государственную казну. Это особенно значимо в нынешней ситуации: предпринимательство, да и весь мир, меняются под влиянием пандемии Covid-19, и всестороннее сотрудничество предпринимателей и государства необходимо, чтобы будущее было таким, каким мы его хотим видеть. С
PRESSITEADE

Pressiteade. EVEAst on saanud valitsuse ja otsustajate jaoks suurim ning olulisim partner ettevõtlusvaldkonnas

Ettevõtjad on alati olnud olulised ühiskonna edukuse tagajad läbi töökohtade loomise ja riigikassasse maksude maksjatena. Seda enam on tänases olukorras, kus maailm ja ettevõtlus on tänu Covid-19 mõjutustele oluliselt muutumas,
PRESSITEADE

Pressiteade. EVEA: renditoetus saab aidata turismile suunatud kaubandust ja teenindust

EVEA saatis eelmisel nädalal valitsusele ettepanekud renditoetuse meetme taasavamiseks, et aidata varjusurmas olevaid kaubandus- ja teenindusettevõtjaid, kelle tegevus on tugevas sõltuvuses välisturistidest või kelle tegevust jätkuvalt oluliselt piiratakse kas valitsuse
#maksa7päevaga PRESSITEADE
stamp_makstud7päevaga

Пресс-релиз. EVEA – госучреждениям и местным самоуправлениям: оплачивайте счета в течение 7 дней!

Совет EVEA призывает все органы госсектора ускорить процесс оплаты счетов и отказаться от устаревшей системы, в которой предприятия по сути кредитуют счета госучреждений и местных самоуправлений. Нормальный обоснованный срок оплаты
top