Skip to main content

Eesti Konsultantide Assotsiatsioon astus EVEA toetajaliikmeks

Meil on hea meel teatada, et Eesti Konsultantide Assotsiatsioon (EKA) astus Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) toetajaliikmeks. Sel puhul allkirjastasid 16. märtsil 2019 EKA president Maario Laas ja EVEA president Heiki Rits „Toetajaliikme liitumis-ja koostöölepingu“. “EKA liikmeskonnas on väga pika juhtimisalaste oskuste ja kogemustega inimesi, kellelt EVEA liikmed võivad saada olulist abi oma ettevõtete nii efektiivsuse suurendamisel kui ka laienemisel või teenuste ja toodete ekspordil. EKA koostööst võiks suurima kasuna näha liikmete omavahelist koostööd ja mõlema...

Jätka lugemist

Mida peaks riigihangetes teistmoodi tegema? Avalda arvamust seaduse muutmiseks!

Hea EVEA liige, kes Sa osaled riigihangetes, palun anna tagasisidet ja avalda arvamust, kui hästi on Sinu hinnangul riigihangete seadus ja riigihangete kord toiminud? Kas on mõni murekoht, mida annaks seaduse tasandil muuta? Või on lihtsalt alalised probleemid, mis teevad riigihangetes osalemise keeruliseks või lausa välistavad selle? Mis on see valdkond ja piirkond, kus oled kandideeriund, kus peaks olukorda parandama? Võid kirjeldada ka konreetset hanget, kus probleemid ilmnesid. Hetkel on EVEAle teada mõnede väiketoidutootjate mured KOVide riigihangetelt. Nimelt on rahandusministeerium...

Jätka lugemist

Tallinna linn toetab välismessidel käivaid väikeettevõtjaid (lisatud H. Ritsi kommentaar)

Tallinna linna volikogu võttis eile, so 21.03.2019 vastu määruse, millega hakatakse toetama mikro- ja väikeettevõtete välismessidel osalemist ühe taotleja kohta kalendriaastas kuni 8 000 euroga. Toetust antakse kuni 80% ulatuses tegelikult tehtud abikõlblikest kuludest, ehk omafinantseeringu kohustus on 20%. Ühele taotlejale antakse toetust maksimaalselt kahel messil osalemiseks kalendriaastas.  Toetust saab taodelda ettevõte, kelle aastane käive jääb 20 000-200 000 euro vahele, ettevõttes on vähemalt 1 töötaja ja on tegutsenud vähemalt üks aasta. Väikeettevõtja välismessitoetuse andmiseks on...

Jätka lugemist

EVEA jätkab väikeettevõtjate huvide eest seismist ka uues Riigikogus

Vahetult enne eelmise Riigkogu koosseisu ametiaja lõppu suudeti kiirustades vastu võtta muuhulgas ka Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 639 SE, kuigi EVEA üritas seda peatada. Kahjuks ei võtnud Riigikogu maaelukomisjoni liikmed meie avaldust kuulda, ja eelnõu saadeti nii teisele kui kolmandale lugemusele Riigikokku, kus see ka 19. veebruaril vastu võeti. Küll aga lubab EVEA, et jätkame võitlust väikeettevõtjate huvide eest seismisel ka uue Riigikogu koosseisu ajal, olenemata sellest, kes moodustab valitsuse. Igatahes soovime jõudu koalitsiooni läbirääkimisteks ja valitsuse...

Jätka lugemist

EVEA üldkoosolek oli edukas. Vaata pilte!

Läinud neljapäeval, so 14. veebruaril 2019 toimunud EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni) korraline üldkoosolek Rahvusraamatukogu konverentsikeskuse väikeses saalis oli edukas. Kohal oli piisavalt hääli. Üldkoosolek oli otsustusvõimeline. Aitäh kõigile, kes osalesid ja/või edastasid volituse! Vaata palun: H. Ritsi ja M. Kaasi ettekannet; EVEA sisekontrolli raportit; Üldkoosoleku protokolli. Kõik päevakorrapunktid said kinnitatud ja lisaks arutati ka ideid, kuidas EVEA liikmeskonda laiendada. EVEA president Heiki Rits tegi ettepaneku, et iga liige võiks aastas tuua vähemalt...

Jätka lugemist

Väetisemüüjad uue seaduse peale pahased

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) protestib täna riigikogus teisele lugemisele mineva eelnõu vastu, mis muudab erinevate väetiste registreerimise ja neilt riigilõivu maksmise korda. EVEA hinnangul tekitab seadus halduskoormust ja peavalu just väiksematele väetisemüüjatele, maaeluministeerium aga lükkab selle kriitika tagasi. Täpsemalt on tegu väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadusega, mis, nagu nimest näha, on kahetise eesmärgiga – esiteks peaks see aitama väetiste turgu ja järelevalvet sisuliselt paremini korrastada, teiseks aga ka tooma riigieelarvesse...

Jätka lugemist

Õhtuleht. PILK PARTEIDELE  | Väikeste ja keskmiste ettevõtjate esindaja: erakonnad mainivad meid üsna harva

Eesti väikeste ja keskmiste ettevõtjate liidu presidendi Heiki Ritsi sõnul on erakondade lubadused nende sektorile üldsõnalised, mistõttu on raske hinnata nende mõju. Suurimaks probleemiks peab Rits aga kokku lepitud lubaduste täitmata jätmist. Küsimus: Millise erakonna lubadused tunduvad kõige rohkem väike- ja keskmiste ettevõtete huvidega arvestavad? Heiki Rits: Kõik parlamenti pürgivad erakonnad (välja arvatud Erakond Rohelised), kes olid esindatud 16. jaanuaril Eesti ettevõtluse ja EVEA 30. juubelipeol toimunud väikeettevõtluspoliitika teemalisel debatil, lubasid arvestada väikeettevõtjatega....

Jätka lugemist

EVEA oli Eesti Ekspressi ja Eesti Päevalehe esikaanel

EVEA tervitas kõiki Eesti ettevõtjaid nii Eesti Ekspressi erilehe “101 aastat Eestit ja ettevõtlust” kui Eesti Päevalehe esikaanel. EVEA seisab kindlalt ja erapooletult kõikide erakondade kõrval, et kaitsta ja esindada väikeettevõtjate huve ja õigusi. Edu teile, Eesti ettevõtjad! Soovib EVEA

Jätka lugemist

EVEA osales koostööfestivalil „Õigel ajal õiges kohas“

1. novembril toimus Tallinna Ülikoolis koostööfestival „Õigel ajal õiges kohas“. Koostööfestivali korraldavad juba neljnadat aastat järjest Eesti ülikoolid ning teadus- ja arendusasutused. Ka EVEA president Heiki Rits ja volikogu liige Merike Mätas olid kutsutud ning kaasatud. Ürituse eesmärk oli tutvustada ettevõtete ja organisatsioonide esindajatele kõrgkoolides töötavate tippteadlaste uurimisteemasid, et neist sünniks kasu nii ettevõtlusele kui ka ühiskonnale. Jutuks tulid teemad nagu töötajate tulemuslik onboarding, tööstressi ja tööväsimuse ennetamine, tulevikutootmises vajalikud pädevused,...

Jätka lugemist