Skip to main content

Pressiteade. Ettevõtliku Vaimu konkursi võitjad

EVEA (Eesti Väikeste ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) valis äsja Ettevõtluse juubelikonverentsil juba 15 aastat toimunud konkursi Ettvõtliku Vaim 2018 võitjad, keda võib iseloomustada lisaks majanduslikule edukusele ka kui aktiivseid ja sotsiaalset vastutust kandvateks ettevõtjateks.  “Meil oli väga raske teha valikuid, sest enamus kandidaate olid tugevad või väga tugevad ning esindasid väga erinevaid valdkondi – põllumajandusest muusikatööstuseni. Lisaks majanduslikele näitajatele hindasime ka ettevõtjate ühiskondlikku aktiivsust ja sotsiaalset vastutust. Tegelikult vääriksid...

Jätka lugemist

Pressiteade. Peaministrikandidaatide debatt: mida on väikeettevõtjatel oodata uuelt valitsuselt

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) analüüsis erakondade valimisprogramme, mille tulemusena koostasime väikeettevõtluse baromeetri, kui palju mainitakse väikeettevõtlust või väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid. Tõde selgub täna peaministrikandidaatide debatil. Nagu manuses olevast diagrammist selgub, siis kõige enam on erakonnad oma valimisprogrammides kasutanud väikeettevõtluse sõna kaheksal korral. Selleks erakonnaks on Vabaerakond. Järgmisena on viiel korral maininud Rohelised. Kõige vähem on rääkinud oma valimisprogrammis väike- ja keskmistest ettevõtetest...

Jätka lugemist

Pressiteade. Väikeettevõtjad esitasid poliitikutele oma memorandumi

Väike- ja keskmiste ettevõtjate esindusorganisatsioon EVEA saatis täna Riigikokku kandideerivatele erakondadele „Väikeettevõtjate memorandumi“, mis sisaldab soove ning ootusi ettevõtlus-, tööturu-, maaelupoliitika, riigi ja Euroopa Liiduga suhtlemise kohta, mida koheselt pärast valimisi asuda ellu viima. „Nüüd, kus valimiskampaania on alanud, on parim aeg võimule pürgijatele meelde tuletada, kes täidavad põhiliselt riigikassat – need ei ole suurettevõtjad ega struktuurifondid, need on väikeettevõtjad maksude näol,“ kommenteeris EVEA asutaja ja asepresident Marina Kaas. Seepärast on Kaasi...

Jätka lugemist

Pressiteade. EVEA kuulutab välja konkursi “Ettevõtluse Sõber 2018”

EVEA ning Eesti Vabariigi juubeliaastal otsivad ettevõtjad sõpru, keda tunnustada. Seoses sellega kutsume üles esitama sobilikke kandidaate, kes on paistnud silma oma ettevõtlikkuse ning Eesti elu edendajana. Alates 1993. aastast valivad Eesti ettevõtjad EVEA algatusel „Ettevõtluse Sõbra“ tiitli saajaid.  Ettevõtluse Sõbra tiitli võib omistada aktiivsele riigi-, ühiskonna- või poliitikategelasele või organisatsioonile silmapaistvate teenete ja saavutuste eest era-, ja eriti  väikeettevõtluse edendamisel. Kandidatuuri ülesseadmisel peab põhjendama, milliste teenete ja saavutuste eest on vastav...

Jätka lugemist

Pressiteade. Eesti vanim ettevõtjate esindusorganisatsioon EVEA saab täna 30-aastaseks

Täna 30 aastat tagasi pandi alus taasiseseisvunud Eesti vanimale ettevõtjate esindusorganisatsioonile EVEAle, mis esindades väikese ja keskmise suurusega ettevõtjaid moodustab täna 99% kogu Eesti ettevõtlusmaastikust. “EVEA sündis koos Eesti eraettevõtluse legaliseerimisega 1988. aastal  ja andis oma kindla panuse Eesti nii majandusliku kui pisut hiljem ka poliitilise iseseisvumisse. EVEA oli tol ajal ainus sõltumatu majanduselu organisatsioon, kes järjekindlalt nõudis kiiret üleminekut vabaturumajandusele ja liberaalsele majanduspoliitikale, ning seda olukorras, kui mõned esimesed ettevõtjad...

Jätka lugemist

Pressiteade. EVEA kuulutab välja konkursi „EESTI ETTEVÕTLIK VAIM 2018“

EVEA korraldab juba kuuendat aastat väikeettevõtjaid tunnustavat konkurssi „EESTI ETTEVÕTLIK VAIM 2018“, kuhu ootame kandideerima väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid üle Eesti.  Alates 2013. aastast toimub EVEA korraldusel ettevõtluskonkurss Eesti parimate väikeettevõtete selgitamiseks viies kategoorias. Lisaks selgub parim ettevõtlust vedav organisatsioon. Üle 99 protsendi Eesti ettevõtetest kuulub väikeste, keskmiste ja mikroettevõtete hulka. Seega Eesti väikeettevõtluse edukus määrab suures osas kogu Eesti majandusedukuse. Samuti on just väikeettevõtlus põhiline uute töökohtade looja...

Jätka lugemist

Pressiteade. #SMEtoo kampaania paljastab, kuidas riik, ametnikud ja suurfirmad karistavad väikeettevõtjaks olemist

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) käivitatud kampaania #SMEtoo on avanud justkui Pandora laeka – väga paljud Eesti väikeettevõtjad on avaldanud oma markantsed ning kohati isegi uskumatud lood suhtlemisest riigi, ametnike ja suurte riigifirmadega. Maksumalakas laksub endiselt ning kabinetivaikuses mõeldakse välja uusi rumalusi, mis ajavad käe veel sügavamale ettevõtja ning tavainimese rahakotti. Rääkimata suurte riigile kuuluvate ettevõtete jõuvõtetest. EVEA presidendi Heiki Ritsi sõnul on üheks näitajaks tegevus, kuidas riik lihtsalt ettevõtjast üle sõidab, luues...

Jätka lugemist

Pressiteade. EVEA kaitseb väikseid väetisekäitlejaid hüppelise riigilõivu tõusu eest

EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) sekkumise tulemusena läks väetiste riigilõivu eelnõu remonti, sest praegusel juhul teeksid hobiaednikele mõeldud väetiste riigilõivud hirmsa hüppe, ehk kasvaksid kuni 1000 korda! Nimelt suurendaks kavandatav väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muudatus väikeste väetisekäitlejate maksukoormust kordades, samal ajal, kui suurte väetisekäitlejate maksukoormus väheneks. Näiteks hakkaks tuhandeid tonne aastas üht väetist käitlev ettevõte maksma sama palju kui hobiaednikele 100 kg aastas turustav väetise käitleja, ehk 65 eurot iga registrisse...

Jätka lugemist

Pressiteade. EVEA soovib “Radooni määruse” tühistamist

Suvel vastu võetud keskkonnaministri määrus radoonisisalduse kohta töörumides paneb väga paljudele Eesti ettevõtjatele ja organisatsioonidele ebaõiglase rahalise kohustuse ja halduskoormuse, kuigi selle eest peaks vastutama hoopis ehitise omanik. EVEA on seisukohal, et määruse mõju väikeettevõtetele ei ole hinnatud ning kohustused on pandud valele sihtgrupile. EVEA ei kahtle, et Eestis on piirkondi ja neis piirkondades ehitisi, kus radoonitase ruumiõhus võib olla viitetasemest kõrgem, kuid selle eest ei saa vastutada tööandjad. Vastutama peaksid projekteerijad, ehitajad, hoonete omanikud,...

Jätka lugemist