Skip to main content

Pressiteade. EVEA: Kredexi erakorralised tugimeetmed narritavad väikeettevõtjat, vaja on ennekõike mikrokrediiti ja tagastamatut abi püsikulude katmiseks

Läinud reedel avaldatud Kredexi erakorraliste tugimeetmete tingimused ei täida oma eesmärki, sest suur enamus väikeettevõtjad kas ei kvalifitseeru neile või tähendavad need väikeettevõtjale ületamatud kulusid ja põhjendamatuid riske. Kriisiga hakkamasaamisel vajavad väikeettevõtjad ennekõike mikrokrediiti lõdvendatud tingimustel ja tagastamatut abi püsikulude katteks. EVEA pöördus 31. märtsil vastavasisulise avaldusega valitsuse kriisikomisjoni poole. „Oleme seisukohal, et praegusel kujul KredExi meetmed ei jõua reaalsuses enamuse kõige väiksemate ettevõtjateni, FIE-de ja mikroettevõtjateni,...

Jätka lugemist

Pressiteade. EVEA valitsusele: teeme täieliku peatuse selleks, et kiiremini edasi liikuda!

EVEA tegi valitsusele ettepaneku kehtestada kiired ja kõikehõlmavad piirangud kauplustele ja teenindusettevõtetele. Samas esitati täiendavate ettepanekute pakett, et kriisitugi jõuaks ka kõige väiksematele. EVEA tegi 26. märtsil ettepanekud Vabariigi Valitsusele täiendavate meetmete rakendamiseks ettevõtlussektoris seoses COVID-19 kriisiga, millega soovitakse sulgeda vähemalt kaheks nädalaks kõik kauplused, toitlustus- meelelahutus- ja teenindusettevõtted, kus toimub vahetu kontakt kliendiga. Avatuks jääksid vaid toidukauplused, apteegid, tanklad jt esmatähtsate kaupade ja teenuste pakkujad,...

Jätka lugemist

Pressiteade. EVEA soovitab valitsusele radikaalset „viirusetõrjet“ 

Eesti Väikeste- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) pöördus 23. märtsil majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi poole ettepanekuga sulgeda ajutiselt valitsuse otsusega kõik kauplused ja teenindusettevõtted, kus toimub näost näkku või füüsiline kontakt kliendiga, v.a. toidukauplused, apteegid jt esmatähtsate kaupade ja teenuste pakkujad. Ettepanek ei puuduta tootmisettevõtteid, mis suudavad garanteerida oma töötajate ja toodangu ohutust. EVEA selgitab, et selle seisukoha taga on eelkõige soov otsustavalt peatada nakatumise lainet, lühendada eriolukorra potentsiaalset kestust ja...

Jätka lugemist

Pressiteade. EVEA Vabariigi Valitsusele: Väikeettevõtjad nõuavad esindatust kriisimeetmete otsustamisel

EVEA tegi Vabariigi Valitsusele pöördumise, milles väikeettevõtjad nõuavad esindatust kriisimeetmete otsustamisel. „EVEA on Eestis ainus mikro- ja väikeettevõtete huve esindav sektoriülene organisatsioon. On teada, et mikro– ja väikesed ettevõtted moodustavad Eestis 98,97% kõigist tegutsevatest ettevõtetest ning loovad 55% töökohtadest. Seetõttu on äärmiselt oluline, et väikeettevõtjate esindusorganisatsioon oleks tänases kriisis ettevõtlust puudutavate otsuste tegemisse kaasatud,“ kommenteeris EVEA president Heiki Rits. Ritsi sõnul on kahetsusväärne, et töötukassa nõukogus on mikro – ja...

Jätka lugemist

Pressiteade. EVEA ettepanekud Eesti Vabariigi Valitsusele koroonaviiruse ja sellest põhjustatud haiguse COVID-19 mõju leevendamiseks ettevõtlussektorile

Esindades väga kaalukat osa Eesti ettevõtjatest teeb EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) Eesti Vabariigi Valitsusele konkreetsed ettepanekud koroonaviiruse ja sellest põhjustatud haiguse COVID-19 mõju leevendamiseks ettevõtlussektorile. „Oleme saanud viimastel päevadel arvukaid pöördumisi nii liikmetelt kui teistelt väikestelt ja keskmistelt ettevõtjatelt (VKE), millest tulenevalt oleme pannud kokku nimekirja ettepanekutest, millega valitsus võiks arvestada koroonaviiruse mõju leevendamisel ettevõtlussektorile,“ ütles EVEA president Heiki Rits. „Tegeleme igapäevaselt...

Jätka lugemist

Pressiteade. Selgusid konkursi Ettevõtlik Vaim 2019 konkursi võitjad

Konkursi Eesti Ettevõtlik Vaim 2019 võitjad on tublid väikesed ja keskmised ettevõtted Eesti erinevaist paigust, mängides ka suurt rolli kogukonna edendajana.  “Valikuid teha ei olnud lihtne, kuna kõik kandidaadid olid väärt tunnustamist, esindades väga erinevaid valdkondi. Lisaks majanduslikele näitajatele hindasime ka ettevõtjate ühiskondlikku aktiivsust ja sotsiaalset vastutust. Õnnitlen kõiki konkursil osalejaid nende saavutuste puhul!” kommenteeris EVEA president Heiki Rits. Alates 2013. aastast toimub EVEA korraldusel ettevõtluskonkurss Eesti parimate väikeettevõtete selgitamiseks...

Jätka lugemist

Pressiteade. Ettevõtluse Sõber 2019 on Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik

EVEA (Eesti Väikeste ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) valis äsja Ettevõtluse Sõber 2019 võitjaks Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku. „Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik on taasiseseisvunud Eesti vanim järjepidev riiklik ettevõtluse tugistruktuur, mis pakub tasuta nõustamisteenust nii alustavatele kui tegutsevatele ettevõtjatele, vabaühendustele, haridusasutustele ja kohalikele omavalitsustele igas Eesti maakonnas. Nad mängivad tähtsat rolli uute ettevõtjate kasvatamisel, oma piirkondadesse investeeringute meelitamisel ja ettevõtjate vahelise koostöö arendamisel,“ põhjendas EVEA...

Jätka lugemist

Pressiteade. EVEA seisab vastu ettevõtjate ebavõrdsele kohtlemisele toidusektoris

EVEA seisab vastu ettevõtjate ebavõrdsele kohtlemisele nii kala- kui kogu toidusektoris ning kutsub kõiki osapooli üles konstruktiivsele koostööle, et vältida sektori halvamist. Kui listeeria leiud on tuvastatud nii kala-, liha-, vege toiduainete tööstuses kui ka suurköökides, ei lahenda rahvatervise ohu- või Eesti toidu maineprobleemi see, kui Veterinaar-ja Toiduamet (VTA) ning meedia üheainsa, lisaks veel Eesti mainekaima ettevõtte risti lööb. Pigem tekitab see küsimuse – miks ei käivita riik VTA näol sama intensiivsuse ja avatusega kõigi kala– ja lihakäitlejate kontrollimist, et anda...

Jätka lugemist

EVEA kuulutab välja konkursi “Ettevõtluse Sõber 2019”

Ettevõtjad otsivad ka tänavu sõpru, keda tunnustada. Seoses sellega kutsume üles esitama sobilikke kandidaate, kes on paistnud silma oma ettevõtlikkuse ning Eesti elu edendajana. Alates 1993. aastast valivad Eesti ettevõtjad EVEA algatusel „Ettevõtluse Sõbra“ tiitli saajaid.  “Ettevõtluse Sõbra” tiitli võib omistada aktiivsele riigi-, ühiskonna- või poliitikategelasele või organisatsioonile silmapaistvate teenete ja saavutuste eest era-, ja eriti  väikeettevõtluse edendamisel. Kandidatuuri ülesseadmisel peab põhjendama, milliste teenete ja saavutuste eest on vastav isik või organisatsioon...

Jätka lugemist