Skip to main content

Pressiteade. EVEA: hea uudis juhatuse liikmetele ja FIE-dele – ka teile on avanemas töötukassa teenused

EVEA ettepanek võimaldada FIE-del, ettevõttes töötavatel omanikel ja juhtidel juurdepääs töötuskindlustussüsteemile jõudis pärast suuri jõupingutusi valitsuse lauale.  EVEA saatis 13. mail sotsiaalministeeriumile oma seisukohad töötuskindlustusseaduse muutmise seaduse eelnõule, mis sisaldavad konkreetseid töötuskindlustuskaitse laiendamise ettepanekuid. Tööturul toimuvate muudatuste tõttu on meil üha enam inimesi, kellel puudub juurdepääs töötuskindlustussüsteemile nende töö tegemise vormi tõttu. Töötuskindlustusele on täna juurdepääs tagatud töölepingu, avaliku teenistuse ja võlaõigusliku...

Jätka lugemist

Pressiteade EVEA: Kriisiabimeetmeid reguleeriv valitsuse määrus vajab remonti!

28. aprillil 2020 võttis Vabariigi Valitsus vastu määruse nr. 31, mis sätestab üldtingimusi ettevõtjatele antavatele kriisiabimeetmetele. EVEA hinnangul sisaldab määrus põhjendamatuid piiranguid ja nõudeid, mis ei ole kooskõlas määruse eesmärgiga leevendada COVID-19 levikust ja eriolukorrast tingitud mõjusid majandusele. Need probleemid on kahjuks juba kandunud nii EAS’i kui KredExi meetmete rakendusmäärustesse ja meetmetingimustesse. EVEA seisukoht põhineb väikeettevõtjate (sh ka mitteliikmete)  tagasisidel, mis viitab fundamentaalsetele puudustele määruses ning sellest lähtuvates KredExi...

Jätka lugemist

Pressiteade. EVEA konkreetsed ettepanekud kriisist väljumise strateegia kohta

EVEA esitas peaministrile tema palvel omapoolsed kommentaarid ja ettepanekud “koroonakriisist” väljumisstrateegia kohta, keskendudes eelkõige praktilistele sammudele, mis aitavad ettevõtjatel kriisi seljatada. 22. aprillil kiitis koroonaviiruse levikuga seotud sündmuste ning rahvatervise ja majanduse probleemide lahendamisega tegelev valitsuskomisjon heaks kriisist väljumise strateegia kava, mis esitati nii Riigikogule kui huvigruppidele ettepanekute tegemiseks. Valitsus kinnitab strateegia pärast arutelusid järgmisel nädalal. EVEA leiab, et strateegia on praegusel kujul liiga...

Jätka lugemist

Pressiteade. EVEA: tervitame renditoetuse ideed, kuid see peab olema laiema mõjuga

EVEA tegi avalduse seoses rahandusministri Martin Helme täna, so 23.04.2020 esitatud memorandumiga kauplustele renditoetuste maksmise kohta. EVEA tervitab rahandusministri ettepanekut kui ühte ettevõtja püsikulude leevendamise meedet, millega tahetakse toetada rendipindadel tegutsevaid kaubandusettevõtteid. Oleme samuti mitmel korral pöördunud valitsuse poole palvega toetada kriisi tõttu uksed sulgema sunnitud kaupluste ja teenindusettevõtete püsikulusid, mille hulgas on rent üks suurimaid. Samas juhime rahandusministri ja valitsuse tähelepanu, et plaanitav toetus peaks õiglase ja võrdse kohtlemise...

Jätka lugemist

Pressiteade. EVEA kutsub üles Vabariigi Valitsust aitama kogu Eesti ettevõtlussektorit

23. aprillil peab Vabariigi Valitsus kinnitama KredExi ja EAS’i poolt pakutavate kriisiabi meetmete tingimused. EVEA saatis 22. aprillil peaministrile ja valitsuse liikmetele märgukirja. Selleks, et ettevõtlussektor väljuks kriisist “elusana”, on ülioluline EVEA veendumusel kindlustada, et Vabariigi Valitsuse ja Euroopa Liidu poolt eraldatavad COVID-19 abimeetmed ja ressursid jõuaksid Eestis kogu sihtgrupile, sh kõige väiksemateni (FIE-d, 0-töötajaga toimivad ja makse maksvad ettevõtjad, muudes kui töölepingu vormis personali kasutavad ettevõtjad, ettevõtluskontot kasutavad üksiküritajad). Tänane...

Jätka lugemist

Pressiteade. EVEA: avaldame tunnustust minister Kaimar Karule seni tehtud töö eest

EVEA ei kiida heaks täna teatavaks tehtud otsust vabastada väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu ametist ja nendib kahetsusega, et see otsus tehti väga ebasobival ajal, kus MKM’i valdkonna kriisimeetmed on kooskõlastamise lõpusirgel ja ettevõtjad ootavad nende kiiret avanemist. EVEA tahab kiita ja tunnustada minister Kaimar Karu senise lühikese, kuid konstruktiivse koostöö eest, sest tegemist oli ministriga, keda ettevõtjad olid pikalt oodanud ja kes osutus õigeks inimeseks õige koha peal. Ettevõtjad on suures mures seoses ootamatu ministri vahetusega, kuna kardame,...

Jätka lugemist

Pressiteade. Väikeettevõtjate viimane õlekõrs: lisaeelarve võimaldagu paindlikkust muuta kiiruga väljahõigatud meetmete rahastamist

EVEA pöördus Riigikogu liikmete poole ning taotleb riigieelarvesse paindlikkust kriisimeetmete edasiseks täiustamiseks, et  ministeeriumidel oleks võimalik muuta ja parandada kiiruga väljahõigatud meetmeid. Kriisimeetmete väljatöötamine toimub uskumatu kiirusega ja paljud otsused tehakse olukorras, kus kõik detailid ei ole lõpuni läbimõeldud. Sellega seoses EVEA on esitanud palve Riigikogule jätta lisaeelarve majanduspaketti maksimaalselt paindlikkust, et hetkel väljakuulutatud meetmed ja nendele ettenähtud summad ei oleks “kivisse raiutud” ning et vajadusel oleks võimalik näiteks...

Jätka lugemist

Pressiteade. Kui me kiireid muutusi väikeettevõtjate päästeplaanis ei tee, kaotame neist paljud

Kui Riigikogu kiireid parandusi kriisipaketis ei tee ja lisaeelarves enim kannatanud sektorite ettevõtetele makstavaid otsetoetusi ei suurenda, võime paari kuuga kaotada väga suure osa meie pea 130 000-st mikro- ja väikeettevõttest. EVEA pöördus täna kriisikomisjoni ja Riigikogu poole seoses menetluses oleva lisaeelarve ja majanduse- ja kriisipaketi aruteluga, et juhtida tähelepanu lisaeelarves ettenähtud majandusmeetmete paketis olevale jätkuvalt väga suurele „valgele laigule“.  Kõik EVEA poolt tehtud ettepanekud mahuvad olemasoleva kriisipaketi piiridesse, ega nõua hetkel täiendavaid rahalisi...

Jätka lugemist

Пресс-релиз. EVEA: меры кризисной поддержки от Kredex дискриминируют малый бизнес – прежде всего, необходимы микрокредиты и дотации на покрытие постоянных расходов

Условия пакета мер кризисной поддержки, опубликованные Kredex в минувшую пятницу, не позволяют выполнить поставленную задачу: большинство микропредприятий либо не соответствуют критериям, либо их ждут непосильные расходы и необоснованные риски. Для преодоления кризиса малое предпринимательство нуждается в микрокредитовании на льготных условиях и дотациях на покрытие постоянных расходов. 31 марта ассоциация EVEA направила правительственному кризисному комитету соответствующее обращение. «Мы считаем, что в текущем виде большая часть мер KredEx не дойдет до малого бизнеса, ФЛП и микропредприятий,...

Jätka lugemist