Skip to main content

EVEA pöördumine seoses REACT-EU ja teiste riigieelarveliste ja EL vahendite planeerimisega Covid-19 kriisi mõju leevendamiseks

Hr Jüri Ratas, Peaminister Hr Martin Helme, Rahandusminister Hr Raul Siem, Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Hr Taavi Aas, Majandus- ja taristuminister Hr Tanel Kiik, Sotsiaalminister                                                                                                  18.11.2020     EVEA pöördumine seoses REACT-EU ja teiste riigieelarveliste ja EL vahendite planeerimisega Covid-19 kriisi mõju leevendamiseks Austatud peaminister, ministrid! Olete kõik avalikult korduvalt tunnistanud, et turismiga otseselt ja kaudselt seotud ettevõtlus on koroona-kriisis...

Jätka lugemist

EVEA seisukohad Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule

Sotsiaalministeerium Suur-Ameerika 1 Tallinn info@sm.ee Hr Tanel Kiik Sotsiaalminister Tanel.Kiik@sm.ee Pr Ulla Saar Ulla.Saar@sm.ee Pr Monika Koks Monika.Koks@sm.ee Meie: 09.11.2020 EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) seisukohad Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule EVEA esindab otse- ja kollektiivliikmete kaudu 5215 ettevõtet, olles seega nii liikmete arvult kui esindatavat sihtgruppi arvestades suurim sektoriülene ettevõtjate katusorganisatsioon Eestis. Olles aga ainus puhtalt mikro- ja väikeste ettevõtete esindusorganisatsioon,...

Jätka lugemist

EVEA seisukohad. 13.10.2020 ÜPP Strateegiakava koosoleku sekkumislehed

Maaeluministeeriumi kantsler pr. Tiina Saron Koopia: pr. Anu Kalju ÜPP strateegiakava juhtkomisjoni sekretariaat 28.10.2020 EVEA esitab kirjalikult  järgmised seisukohad ÜPP strateegiakava 2021-2027 sekkumislehtede suhtes, mida arutati 13.oktoobril toimunud koosolekul.   Täiendav sissetulekutoetus noorele põllumajandustootjale. Senini on seda toetust  makstud kindlasummalise toetusena, mille eesmärgiks on taludes põlvkondade vahetumisele kaasa aitamine. EVEA on seisukohal, et senist mudelit tuleb jätkata. Kui siduda saadav toetus hektarite arvuga, loome olukorra kus vaesed jäävad...

Jätka lugemist

EVEA seisukoht haigushüvitiste korra muutmisest

Hr Jüri Ratas Peaminister   Hr Tanel Kiik Sotsiaalminister   29.10.2020 EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) seisukoht haigushüvitiste korra muutmisest Täna on riik koroonakriisi valguses asunud tegelema haigushüvitiste korra ülevaatamisega lausa mitmel rindel. Vabariigi Valitsus arutas 29.10.2020 haigushüvitiste korra muutmise võimalusi ning nagu meediast lugeda võis, on Tööandjate Keskliit väljendanud oma nõustumust valitsuse ettepanekuga (tööandja kanda jääks uue korra kohaselt 2.-5. haiguspäeva hüvitis senise 4.-8. päeva asemel). Samal ajal on Riigikogu...

Jätka lugemist

 Предложения EVEA по основным условиям дальнейших мер субсидирования арендной платы (уточнены 2.10.2020)

 Премьер-министр, г-н Юри Ратас Министр финансов, г-н Мартин Хельме Министр экономики и инфраструктуры, г-н Таави Аас Министр внешней торговли и информационных технологий, г-н Рауль Сием Государственная канцелярия Председатель экономического комитета Рийгикогу, г-н Свен Сестер   Копия: EAS  29.09/02.10.2020  Предложения EVEA по основным условиям дальнейших мер субсидирования арендной платы (уточнены 2.10.2020) Мы благодарим за предоставленную EVEA возможность выдвинуть свои предложения по изменениям к мере субсидирования арендной платы. Торговый сектор успешно восстанавливается...

Jätka lugemist

EVEA ettepanekud renditoetuse jätkumeetme põhitingimustele (täpsustatud 2.10.2020)

Peaminister hr. Jüri Ratas Rahandusminister hr. Martin Helme Majandus- ja taristuminister hr. Taavi Aas Väliskaubandus- ja Infotehnoloogiaminister hr. Raul Siem Riigikantselei Riigikogu majanduskomisjoni esimees hr. Sven Sester Koopia: EAS  29.09/02.10.2020 EVEA ettepanekud renditoetuse jätkumeetme põhitingimustele (täpsustatud 2.10.2020) Täname, et EVEA-l on võimalus esitada oma ettepanekuid renditoetuse meetme muudatuste kohta. Kaubandussektor on kevadisest šokkist tublisti taastumas: Statistikaameti andmetel kasvas  jaekaubandusettevõtete müügitulu augustis võrreldes eelmise aasta...

Jätka lugemist

EVEA teeb ettepaneku kaaluda turismisektori toetuseks maksude osalist tagastust

Hr Jüri Ratas , Peaminister Hr. Martin Helme, rahandusminister Hr. Raul Siem,  Väliskaubanduse ja IT minister Hr. Tanel Kiik, Sotsiaalminister                                                                                                16.09.2020   Austatud peaminister, ministrid, EVEA teeb ettepaneku kaaluda turismisektori toetuseks maksude osalist tagastust  Seoses aruteluga turismisektori täiendavate kriisiabi meetmete üle, palub EVEA tungivalt kaaluda teiste ettepanekute kõrval ka meie poolt varem pakutud osalise 2019.a. riigimaksude tagastamist, kui universaalset, kuluefektiivset,...

Jätka lugemist

Три предложения EVEA Правительству Эстонской Республики по поддержке предприятий, наиболее пострадавших от вызванного коронакризисом ограничения свободы перемещения населения

Господин Юри Ратас, премьер-министр Эстонской Республики Члены правительственной комиссии по экономическому развитию Финансовая комиссия Рийгикогу Комиссия Рийгикогу по экономике                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  08.09.2020   Три предложения EVEA Правительству Эстонской...

Jätka lugemist

EVEA 3 ettepanekut Vabariigi Valitsusele koroonakriisis inimeste vabaliikumise piirangute tõttu enim kannatanud ettevõtete toetamiseks

Hr Jüri Ratas, EV peaminister Vabariigi Valitsuse majandusarengu komisjoni liikmed Riigikogu rahanduskomisjon Riigikogu majanduskomisjon                                                                                                                                                                                                                                                                             08.09.2020 EVEA 3 ettepanekut Vabariigi Valitsusele koroonakriisis inimeste vabaliikumise piirangute tõttu enim kannatanud ettevõtete toetamiseks Paljude turismi- ja inimeste vaba liikumisega...

Jätka lugemist